Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychoterapia rodzin i par

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP308-04 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychoterapia rodzin i par
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychoterapia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kurs specjalizacyjny dla studentów 4. i 5. Roku studiów (specjalizacja: Psychoterapia)

Skrócony opis:

Kurs obejmuje prezentację dorobku głównych nurtów psychoterapii rodzin. Koncentruje się na teoriach opisujących proces powstawania dysfunkcji rodzinnej. Ponadto, prezentuje techniki psychoterapeutyczne mające zastosowanie w psychoterapii rodzin.

Pełny opis:

Kurs obejmuje prezentację dorobku głównych nurtów psychoterapii rodzin. Koncentruje się na teoriach opisujących proces powstawania dysfunkcji rodzinnej. Ponadto, prezentuje techniki psychoterapeutyczne mające zastosowanie w psychoterapii rodzin.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/ Obligatory reading

Goldenberg H, Goldenberg I (2006). Terapia rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rozdz.1. Przyjęcie perspektywy relacji rodzinnych, s.3-22

Rozdz. 2. Rozwój rodziny: ciągłość i zmiana, s. 24-52

Rozdz. 4. Rodzina jako system psychospołeczny, s. 75-97

Rozdz. 5. Powstanie i rozwój terapii rodzin – fragment, s. 101-110

Rozdz. 8. Modele międzypokoleniowe, s. 190-220

Rozdz. 9. Model strukturalny, s.222-244.

Rozdz. 10. Modele strategiczne, s. 248-274

Rozdz.11. Mediolański model systemowy, s. 275-294.

Rozdz. 13. Postmodernizm i społeczno – konstrukcjonistyczne terapie rodzin, s.327-346

Rozdz. 14. Terapia narracyjna, s. 348-359

Literatura uzupełniająca/ Optional reading

• Andreas S. (2001) Jak pracowała Virginia Satir; Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

• Bandler R, Gringer J, Satir V (1999). Zmieniamy się wraz z rodzinami, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

• de Barbaro B (1999) Schizofrenia w rodzinie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

• de Barbaro B (1999) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków: Collegium Medicum UJ

• Górniak L, Józefik B(2003). Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

• Józefik B (1999) Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

• Mc Goldrick M, Gerson R, Shellenberger S (2007) Genogramy. Rozpoznanie i interwencja; Poznań: Zysk i S-ka

• Satir V (2000) Rodzina. Tu powstaje człowiek. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

• Satir V (2000) Terapia rodziny. Teoria i praktyka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

• Simon R (2001) W cztery oczy - rozmowy z twórcami terapii rodzin. Haley, Erickson, Szasz, Minuchin, Maturana, Madanes, Satir, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

• Stierlin H., Rücker-Embden I., Wetzel N., Wirshing M. (1999) Pierwszy wywiad z rodziną, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Efekty uczenia się:

- Student ma pogłębioną wiedzę o zakładanych przez poszczególne podejścia czynnikach leczących i używanych procedurach terapeutycznych opartych na tych założeniach w terapii rodzin.

- Rozumie zależności między typem problemu indywidualnego lub relacyjnego a procedurą psychoterapeutyczną wymaganą do jego wyeliminowania w terapii rodzinnej.

- Potrafi dobrać procedurę psychoterapeutyczną do problemu indywidualnego lub relacyjnego w zależności od natury problemu w terapii rodzin.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium ma postać pisemną. Założony poziom trudności wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Mędrzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.