Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy etyczne w psychoterapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP308-12 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Problemy etyczne w psychoterapii
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychoterapia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Ukończone zajęcia obligatoryjne w latach I - III.

kurs dla lat studiów IV-V

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone problemom roli zawodowej i etyce psychologa, psychoterapeuty. W ramach zajęć omawiane są źródła definicji zdrowia psychicznego oraz geneza zaburzeń. Poruszane są zagadnienia dotyczące zasad pomocy psychoterapeutycznej (np. czy zawsze wpływ psychoterapii jest pozytywny?). Dyskutowane są problemy zawodu psychologa klinicznego, temat predyspozycji i kompetencji psychoterapeuty.

W ramach zajęć poruszane są także problemy związane ze specyfiką pomocy w przypadku osób terminalnie chorych, umierających i ich rodzin, jak też w przypadku ofiar przemocy.

Ponadto studenci zapoznają się z ustawą o zawodzie psychologa, ustawą o ochronie zdrowia psychicznego oraz wymaganiami związanymi z uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty.

Pełny opis:

1) Zasady etyczne w psychoterapii

2) Ustawa o zawodzie psychologa. Problemy zawodu psychologa klinicznego

3) Wymagania osobowościowe i kompetencje zawodowe psychoterapeuty. Regulacje dotyczące profesji psychoterapeuty – certyfikaty, projekt ustawy.

4) Uwikłanie perspektywy wartościującej w psychologii, w psychoterapii. Duchowość

5) Problemy etyczne w psychoterapii i pomocy psychologicznej, poradnictwie.

6) Wypalenie zawodowe

7) Niekorzystny wpływ psychoterapii.

8) Głębokość ingerencji, manipulacja

9) Definicje zdrowia psychicznego. Niedobrowolność hospitalizacji. Psychiatria - rola psychologa.

10) Uwarunkowania zaburzeń

11) Pomóc osobom terminalnie chorym

12) Problematyka żałoby

13) Nadużycia seksualne

14) Przemoc w rodzinie

15) Problemy etyczne w psychoterapii rodzinnej

Literatura:

Literatura obowiązkowa

- Huflejt-Łukasik M. (1998). Zasady etyczne w psychoterapii. W: W. Kaczyńska (red.). O etyce służb społecznych. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, str. 143-146.

- Yalom I.D. (2003). Dar terapii. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia

- Stepulak Marian (2001). Tajemnica zawodowa psychologa. Wyd. KUL

- Brzeziński, J., Toeplitz-Winiewska, M. (2004) (red.). Etyczne dylematy psychologii. Warszawa: SWPS Academica.

- Brzeziński, J., Toeplitz-Winiewska, M. (2004). (red.) Praktyka psychologiczna w świetle standardów etycznych. Warszawa: SWPS Academica

- Schwartz B. (1992). Powstanie i upadek wartości. "Nowiny Psychologiczne", 2, 5-24.

- Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, Dziennik Ustaw RZP, Warszawa, 20 października, 1994. Ustawa 530

- Sowa J. (1984). Kulturowe założenia pojęcia normalności w psychiatrii. PWN. Rozdz. III, IV, V, VI.

Literatura uzupełniająca

Ustawa o zawodzie psychologa

- Toeplitz- Winiewska, M. (2006). Realizacja ustawy o zawodzie psychologa- stan obecny, zadania, wyzwania, problemy. "Nowiny Psychologiczne", 1, 5-13.

- Toeplitz- Winiewska, M. (2004). Czy środowisko psychologów jest zdolne do samokontroli. "Charaktery", 9, 34-35.

- Wojtowicz, E. (2005). Cele życiowe, wybory zawodowe i oczekiwania finansowe studentów psychologii. "Psychologia: Edukacja i Społeczeństwo", 2, 143-156.

Wymagania osobowościowe i kompetencje zawodowe psychoterapeuty

- Truax C., Mitchel K.M..(1971). Research on certain therapists interpersonal skills on relation to process and outcome. W: Bergin A. E., Garfield (red.). Handbook of psychotherapy and behavior change: an empirical analysis, New York, 299-344.

- Matarazzo R. G. (1971). Research on the learning of psychotherapeutic skills. W: Bergin A. E., Garfield (red.). Handbook of psychotherapy and behavior change: an empirical analysis. New York, 895-924.

- Kościelska M. (1995). O fenomenie osobowości terapeutycznej. "Nowiny Psychologiczne",1.

- Kottler J.A. (2005). Skuteczny psychoterapeuta. Gdańsk: GWP.

- Galińska E. (2010). Zawód psychoterapeuty. W: L.Grzesiuk, H. Suszek (red.) Psychoterapia. Integracja, str. 293-316

- Suszek H. (2010). Motywacja do zawodu psychoterapeuty. W: L.Grzesiuk, H. Suszek (red.) Psychoterapia. Integracja, str. 365-380.

Problemy zawodu psychologa klinicznego

- Poznaniak W., Skibiński M. (1997). Wartości i wartościowanie w diagnostyce i terapii psychologicznej. W: Z. Ratajczak, Z. Spendl. Psychologia. Badania i aplikacje. Świadomość etyczna psychologów. Szkice z pogranicza psychologii i etyki. Katowice: Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

- Szaszkiewicz W. (1994). Zawód - psycholog. "Nowiny Psychologiczne", 4.

- Morgasiński A. (1991). O wolności w refleksji psychologicznej. "Nowiny Psychologiczne", 1-2, 55-62.

- Poznaniak W. (1991). Problemy zawodu psychologa klinicznego. W: Sęk H. (red.). Społeczna psychologia kliniczna. PWN, r. 8.

- Kościelska M. (1994). Zachowania "szczególnie kłopotliwe" w interpretacji psychologicznej. "Nowiny Psychologiczne", 3.

- Lipowska-Teutsch A. (1995). Co każdy psycholog wiedzieć powinien. "Nowiny Psychologiczne", 1.

- Kościelska M. (2007). Sens odpowiedzialności. Perspektywa psychologa klinicznego. Impuls.

Uwikłanie perspektywy wartościującej w psychologii, w psychoterapii

- Thorn B. (1990). Konfrontacja moralna w terapii rogeriańskiej. "Nowiny Psychologiczne", 5-6, 31-40.

- Poznaniak, Skibiński. (1997). Wartości i wartościowanie w diagnostyce i terapii psychologicznej. W: Ratajczak, Spendl. Psychologia. Badania i aplikacje. Świadomość etyczna psychologów. Szkice z pogranicza psychologii i etyki. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego

Duchowość

- Genia, V. (1994). Secular psychotherapists and religious clients: professional considerations and recommendations. "Journal of Counseling & Development", 72, 395-398.

- Smith, D. P., Orlinsky, D. E. (2004). Religious and spiritual experience among psychotherapists. "Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training", 41, 144–151.

- Lukoff, D., Lu, F., Turner, R. (1992). Toward a more culturally sensitive DSM-IV. Psychoreligious and psychospiritual problems. "Journal of Nervous and Mental Disease", 11, 673-682.

- Janus, D. (2004). Psychopatologia a religia. Strukturalne zbieżności pomiędzy zaburzeniami psychicznymi a religią. Warszawa: Eneteia.

- Griffith, J. L., Griffith M. E. (2008). Odkrywanie duchowości w psychoterapii. Kraków: Wydawnictwo WAM

- Anna Ostaszewska (2006): Psychoterapia chrześcijańska- podejście personalistyczne i duchowe. Artykuł dostępny na stronie: http://www.spch.pl

- Jaszewska M. „Psychoterapia a religia - konflikt czy współdziałanie?” materiał dostępny on-line: http://partnerstwo.onet.pl/1500014,3505,3,artykul.html

- Ciarrocchi, J. W. , Wicks, R. J. (2008). Psychoterapia duchownych i osób zakonnych. GWP.

Głębokość ingerencji i manipulacja

- Rakowska J.M. (1998). Zagadnienia etyczne związane z manipulacją w psychoterapii. "Nowiny Psychologiczne",1.

- Muszyńska E. (1998). Poza świadomością pacjenta. Etyczny aspekt technik terapeutycznych Miltona H. Ericksona. "Nowiny Psychologiczne", 3.

- Frank, J. D., Frank. J. B. (2005). Perswazja i uzdrawianie. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP

Niekorzystny wpływ psychoterapii

- Lis-Turlejska M.. (1991). Duchowość zdrowia psychicznego. Niebezpieczeństwa psychoterapii. W: Lis-Turlejska M. (red.). Nowe zjawiska w psychoterapii. Agencja Wydawnicza J. Santorski, 88-101.

- Lakoff R.J. (1995). Lecząca rozmowa - problem nadużyć w psychoterapii. "Gestalt", 18.

- Mika S. (1995). Niektóre pożytki i niebezpieczeństwa uprawiania psychologii. Kolokwia Psychologiczne, 5. W kręgu teorii czynności. Instytut Psychologii PAN, Warszawa.

- Mika S. Dlaczego nie zawsze nam się udaje...?, Niepublikowany tekst.

- Mika S. (1999). Ach, niezmienne próby zmian. “Charaktery”, 3, str. 38-40.

- Szałek P.(1998). Szamanizm czy leczenie: uwagi na marginesie teoretycznych rozterek psychoterapii. "Nowiny Psychologiczne", 3.

- Masson Jeffrey (2004). Przeciw terapii. Impuls

Postmodernistyczna krytyka psychoterapii

- Chrząstowski, S (2003). Przeciwko "sekretnej psychoterapii" - postmodernizm w psychoterapii. "Nowiny Psychologiczne", 2, 59-70.

- Parker, I. (1999). (red.). Deconstructing psychotherapy. London: SAGE Publications Ltd.

- Deissler, K. G. (1998). Terapia systemowa jako dialog. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Niedobrowolność hospitalizacji

- Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, Dziennik Ustaw RZP, Warszawa, 20 października, 1994. Ustawa 530.

-lub - Nowości z Neurologii i Psychiatrii, 1994, Ustawa psychiatryczna.

- Pietrzyk, A. (1997). Psycholog kliniczny wobec dylematu przymusowej hospitalizacji. W: Z. Ratajczak i Z. Spendl (red.), Psychologia. Badania i aplikacje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

- Rosenhan, D. L. (1973). On Being Sane in Insane Places. Science, 179, 250-258.

- Goffman, E. (2011). Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i innych instytucji totalnych. Gdańsk: GWP.

Kulturowy relatywizm ujmowania zdrowia psychicznego

- Stepulak M.Z. (1997). Koncepcja normy w świadomości etycznej psychologów. W: Z. Ratajczak, Z. Spendl. Psychologia. Badania i aplikacje. Świadomość etyczna psychologów. Szkice z pogranicza psychologii i etyki. Katowice, Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

- Hunter Jenkins Janis & Barrett Robert John (red.), (2005). Schizofrenia, kultura i subiektywność - na krawędzi doświadczenia. Libron.

- Brodniak, W.A. (2000). Choroba psychiczna w świadomości społecznej. Warszawa: Oficyna Naukowa.

- Jakubik, A. (1989). Psychiatria kulturowa. W: S. Dąbrowski, J. Jaroszyński, S. Pużyński (red.), Psychiatria. Tom 3., Warszawa: PZWL

Genetyczne vs społeczne uwarunkowania zaburzeń

- Eisenck H.J. (1990) Genetic and environmental contributions to indyvidual differences: the three major dimensions of personality,”Journal of Personality”, 1, 245-261.

- Rosenhan D.L., Seligman M.E.P. (1994). Psychopatologia, PTP. Warszawa, 55-72, 405-411, 444-463, 38-48.

- Schowalter J.E.(1990) Genetics and mental health. W: J. A. Talbott i in. (red.) Year book of psychiatry and applied mental health. Chicago, Year Book Medical Publishers, Inc., 61-73.

- Leksykon Psychiatrii (1993) Warszawa, PZWL.

- Laing R.D. (1996). Polityka doświadczenia. Rajski ptak. Warszawa, 103-132.

- Laing R.D., Esterson A. (1995). Zdrowie, szaleństwo, rodzina. Warszawa, PWN.

- Oniszczenko W. (1999). Ile może gen z tego, co może. “Charaktery”, 3.

- Hunter, J.J., Barrett, R. J. (red.),(2005). Schizofrenia, kultura i subiektywność - na krawędzi doświadczenia. Libron.

Pomóc osobom terminalnie chorym / Problematyka żałoby

- Kubler-Ross E. (1979). Rozmowy o śmierci i umieraniu, PAX.

- Kubacka – Jasiecka, D., Łosiak W. (1999). Zmagając się z chorobą nowotworową. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Simonton O. C., Matthews-Simonton S. (1989). System przekonań, a kierowanie emocjonalnym aspektem złośliwych chorób nowotworowych. "Nowiny Psychologiczne", 1. “Charaktery”, 1999, 4, str. 12-31.

- Wrońska-Polańska H. (1990). Sposoby radzenia sobie z lękiem u pacjentów z białaczką. "Nowiny Psychologiczne", 3-4.

- Heszen-Niejodek I. (1990) Rola psychologa w diagnostyce i leczeniu chorób somatycznych. Warszawa, Wyd. PZWL.

- Czapiński J. (1984). Doświadczenie życiowe a choroba. Wprowadzenie do problematyki. ”Nowiny psychologiczne”, 6/7, str. 39-55.

- Brehant J. (1993). Thanatos - chory i lekarz w obliczu śmierci. Warszawa: Wyd. Ancher.

- Kubler-Ross, E. (2007). Dzieci i śmierć. Jak dzieci i ich rodzice radzą sobie ze śmiercią. Media Rodzina.

- Levine S. (1996). Kto umiera? Sztuka świadomego życia i świadomego umierania. Wydawnictwo Ewa Korczewska.

- Feifel H. (1990). Psychologia a śmierć. "Nowiny Psychologiczne", 5-6, str. 3-16.

- Widera-Wysoczańska A. (1995). Świat dziecięcych doświadczeń związanych ze śmiercią. "Nowiny Psychologiczne", 2.

- Badura-Madej W. (1993). Psychologiczne aspekty śmierci, umierania i żałoby. Wybór tekstów. Kraków, Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

- Cassem E.H. (1988). The person confronting the death. W: Nicholi A.M Jr. (red.). The new Harvard guide to psychiatry. Cambridge, Mass., The Belknap Press of Harvard University Press.

- McGoldrick i in. (1989) Rytuały żałobne. Jak kultura kształtuje przeżywanie śmierci. W: Mity i rzeczywistość terapii rodzin. Tom III. Synapsis, str. 159-167.

-"Nowiny Psychologiczne", 1988, 1, (artykuły o reakcjach osób, którym umarł ktoś bliski śmiercią samobójczą).

Przemoc w rodzinie

- Kubacka-Jasiecka D., Lipowska-Teutsch A. (red.). (1997). Wobec przemocy. Biblioteka Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Nr 2. Kraków: Wydawnictwo ALL.

- Lipowska-Teutsch A. Rodzina a przemoc. Kraków, Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

- Lipowska-Teutsch A. (red.) Ofiary istnieją. Antologia. Kraków, Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

- Mathias B. (1988). Mówmy otwarcie o przemocy w rodzinie. W: Mity i rzeczywistość terapii rodzin. Tom II. Synapsis, 112-123.

- Cozzi C., Arvidson P.. (1988). Schronisko. W: Mity i rzeczywistość terapii rodzin. Tom II. Synapsis, 124-130.

- Przemoc w rodzinie (1991). Fundacja Synapsis.

- Piekarska A. (1991). Przemoc w rodzinie. Pracownia Testów Psychologicznych.

- Pospiszyl I. (1998). Przemoc w rodzinie. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

- Jundziłł I. (1993). Dziecko - ofiara przemocy. Warszawa, WsiP.

- Sławiński S. Spór o wychowanie w posłuszeństwie.

- Miller A. (1999). Każdy klaps bardzo boli. (Wywiad.) Charaktery, 9.

- Leach P. (1995). Czy rodzice powinni bić dzieci? "Nowiny Psychologiczne",4.

- Kiembłowski P. (1999). Problem przemocy w rodzinie w różnych krajach, "Nowiny Psychologiczne", 4.

- Kirwil L. (1996). Jak chronić dziecko przed ekranową przemocą? "Nowiny Psychologiczne", 2.

- Russell L. (1999). Milcząca przemoc. Świadectwo maltretowanej dziewczynki. WAM.

Przemoc i nadużycia seksualne

- Łuszczyńska-Cieślak A. (1999). Konsekwencje somatyczne traumy seksualnej i fizycznej a psychopatologia. "Nowiny Psychologiczne", 2.

- Łuszczynska-Cieslak A. (1994). Przemoc seksuologiczna i jej psychologiczne konsekwencje. "Nowiny Psychologiczne", 1.

- Jaroff L., McDowellJ. (1994). Kłamstwa umysłu. "Nowiny Psychologiczne", 4.

- Łuszczyńska-Cieślak A. (1994). Komentarz do artykułu "Kłamstwa umysłu". "Nowiny Psychologiczne", 4.

- Lew-Starowicz Z. (1992), Przemoc seksualna, Warszawa, Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza.

Wykorzystywanie seksualne dzieci

- Brągiel J., (1996), Zrozumieć dziecko skrzywdzone, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

- Frosh S., Glaser D., (1995), Dziecko seksualnie wykorzystywane, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

- Chładzińska-Kiejna S. (1995). Nadużycia seksualne wobec dzieci a zaburzenia odżywiania się. "Nowiny Psychologiczne", 2.

- Gołąb A., (1994), Psychologiczne aspekty diagnozy przypadków krzywdzenia dzieci, w: E. Czyż, J. Szymańczyk (red.), Dziecko krzywdzone, Warszawa, Fundacja "Dzieci Niczyje".

- Gołąb A., Przydatność technik apercepcyjnych dla oceny zasadności podejrzeń o nadużycie seksualne wobec dzieci, w: A. Czerederecka, T. Jaśkiewicz- Obydzińska (red.), Techniki projekcyjne w psychologicznej ekspertyzie sądowej, s.68- 82.

- Gromska J., (1993). Raport o przestępczości wobec dzieci, w tym seksualnej, w: J. Bińczycka (red.), rawa dziecka, deklaracje i rzeczywistość, Kraków, Oficyna Wydawnicza "Impuls".

- Lew-Starowicz Z.(1994), Przemoc seksualna wobec dzieci, Warszawa, Opieka- Wychowanie- Terapia.

- Pospiszyl I., (1993), Wykorzystywanie seksualne dzieci, "Psychologia Wychowawcza", 1. s.52- 59.

- Pacewicz A. (1994), Nadużycia seksualne wobec dzieci- rozpoznanie, terapia, profilaktyka, w: E. Czyż, J. Szymańczyk (red.), Dziecko krzywdzone, Warszawa: Fundacja "Dzieci Niczyje".

- Toeplitz- Winiewska M., Problemy etyczne stosowania technik projekcyjnych w badaniach dla celów sądowych, A. Czerederecka, T. Jaśkiewicz- Obydzińska (red.), Techniki projekcyjne w psychologicznej ekspertyzie sądowej, s.25- 32.

Problemy etyczne w psychoterapii rodzinnej

- Pohorecka A. (1994). Niektóre problemy etyczne w terapii rodzin i małżeństw. "Nowiny Psychologiczne", 2.

- Cecchin G. (1995). Mediolańska szkoła terapii rodzin. Wybór Prac. Kraków, Collegium Medicum UJ.

-Tryjarska B. (1991). Problemy małżeńskie. "Nowiny Psychologiczne", 5-6.

-Tryjarska B., Grzesiuk L. (1987). "Nowiny Psychologiczny", 1987, 1. (psychoterapia systemowa)

- Namysłowska I., Ruszkowska E., Siewierska A. (1996). Komentarz do artykułu Alvina Pam'a: Systemowa teoria rodzin - pogląd krytyczny. "Psychoterapia", 3, 23-35.

- Pam A. (1996). Systemowa teoria rodzin - pogląd krytyczny. "Psychoterapia", 3, 5-23.

- Pietrzyk A. (1992). Strategia i taktyki mediacyjne w sprawach rozwodowych. "Nowiny Psychologiczne", 1992, 3.

- de Barbaro B. (1997). Dzieje terapeuty rodzinnego. "Znak", 10, 28-27.

- Orwid M. (1996). Uwagi do dyskusji.... "Psychoterapia", 4, 81- 85.

- Ostrowska K. (1998). Etyczne problemy pomagania rodzinie. W: W. Kaczyńska (red.). O etyce służb społecznych. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 135-142.

- Ruszkowska E., Siewierska A. (1997). Problem śmierci i separacji w terapii rodzinnej pacjentek w wieku dorastania hospitalizowanych z powodu zaburzeń odżywiania. "Nowiny Psychologiczne",3.

Problemy etyczne w psychologii, psychoterapii - zagadnienia szczegółowe

- Popularyzacja wiedzy psychologicznej. (Wypowiedzi naukowców.) "Nowiny Psychologiczne", 1996, 2.

- Spendl Z. (1997). Pojęcie i geneza świadomości etycznej psychologów. W: Z. Ratajczak, Z. Spendl. Psychologia. Badania i aplikacje. Świadomość etyczna psychologów. Szkice z pogranicza psychologii i etyki. Katowice, Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

- Adamiec M. (1997). Wiedza psychologiczna – ukryta etyka. W: Z. Ratajczak, Z. Spendl. Psychologia. Badania i aplikacje. Świadomość etyczna psychologów. Szkice z pogranicza psychologii i etyki. Katowice, Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

- Przesmycka–Kamińska J. (1997). Refleksja etyczna w psychologii osobowej i środowiskowej. W: Z. Ratajczak, Z. Spendl. Psychologia. Badania i aplikacje. Świadomość etyczna psychologów. Szkice z pogranicza psychologii i etyki. Katowice, Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

- Kaczyńska W. (1998). W poszukiwaniu normatywnych i aksjologicznych podstaw etyki niesienia pomocy. W: W. Kaczyńska (red.). O etyce służb społecznych, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 1998, 183-206.

- Destrukcyjne czynniki w psychoterapii. Materiały z I konferencji Sekcji Psychoterapii PTP, 1999.

- Stanik J.M., Kowalczyk A. (1997). Uchybienia etyczno-zawodowe w psychologicznym opiniodawstwie sądowym w sprawach z zart.148. paragraf 2K.K. W: Z. Ratajczak, Z. Spendl. Psychologia. Badania i aplikacje. Świadomość etyczna psychologów. Szkice z pogranicza psychologii i etyki. Katowice, Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

- Grudzińska Z. (1994). Jak doświadczałam psychoterapii. "Nowiny Psychologiczne", 2.

-"Dylematy etyczne w psychoterapii". I Otwarte Spotkanie Klubu Psychoterapii i Psychoedukacji. "Nowiny Psychologiczne", 1997, 4.

- Kokoszka A. (1990). Najistotniejsze problemy aksjologiczne praktyki psychoterapeutycznej. "Przegląd Psychologiczny", 3, 57-69.

- Lakin M. (1987). Etyczne zagadnienia treningu. "Nowiny Psychologiczne", 1.

- Kmita Grażyna & Kaczmarek Teresa (red.), (2004). Wczesna interwencja. Miejsce psychologa w opiece nad małym dzieckiem i jego rodziną. EMU.

- Fengler J. (2001). Pomaganie męczy. Gdańsk, GWP.

- Okła, W., Steuden, S. (1999). Strukturalne i dynamiczne aspekty zespołu wypalenia w zawodach wspierających. Roczniki Psychologiczne, t. II, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Feminizm a psychoterapia

- Corey, G. (2005). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka (rozdział 12: Terapia feministyczna: s. 450-502).

- Braverman, L. (red.) (2003). Podstawy feministycznej terapii rodzin. Gdańsk: GWP

- Józefik, B., de Barbaro, B. (2004). Terapia rodzin a perspektywa feministyczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Walsh, M. R. (red.) (2003). Kobiety, mężczyźni i płeć. Warszawa: IFiS PAN (Część 7: s. 397-445).

- Brannon, L. (2002). Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni: podobni czy różni. Gdańsk: GWP (rozdział o terapii).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- znajomość zasad etycznych w psychoterapii i pomocy psychologicznej, w tym w specjalistycznej pomocy psychologicznej czy interwencji kryzysowej;

- wymagania dotyczące zawodu psychologa i psychoterapeuty,

- znajomość regulacji prawnych związanych z pracą psychologa i psychoterapeuty;

- wiedza o czynnikach zaburzeń psychicznych.

Postawy:

- odpowiedzialność i profesjonalizm w wykonywaniu zawodu psychologa i psychoterapeuty;

- uważność na obszary zagrożone nieetycznym zachowaniem.

Umiejętności:

- rozpoznawanie problemów etycznych i sposoby dochodzenia do ich rozwiązywania.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć ma miejsce na podstawie przygotowania przez studenta i realizacji podczas zajęć tematu do dyskusji o problemach etycznych związanych z wybranym szczegółowym zagadnieniem.

Działania będące podstawą oceny:

- przygotowanie podstawowych definicji do danego zagadnienia,

- opracowanie pytań dotyczących problemów etycznych,

- zaplanowanie realizacji tematu w formie pisemnej (konspekt),

- realizacja tematu podczas zajęć, ze szczególnym naciskiem na postawienie pytań do dyskusji.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mirosława Huflejt-Łukasik, Krzysztof Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.