Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium badawcze - badania jakościowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP311-11 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium badawcze - badania jakościowe
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia ekonomiczna
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia obowiązkowe, II rok specjalizacji

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą zastosowania metod jakościowych w badaniach marketingowych (badaniach produktów, wizerunku marki, postaw konsumentów, satysfakcji klientów, reklamy). Szczególny nacisk położony jest na metodę zogniskowanych wywiadów grupowych (tzw. fokusów). Celem zajęć jest wprowadzenie - teoretyczne i praktyczne - w problematykę organizacji, realizacji oraz analizy i interpretacji rezultatów badań jakościowych. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z teoretycznymi aspektami realizacji wywiadów grupowych, ćwiczą przygotowywanie ofert i scenariuszy oraz prowadzenie wywiadu grupowego oraz przygotowanie raportu-prezentacji z badań, a także występowanie w roli Klienta.

Efekty uczenia się:

1. Studenci będą rozumieli, w jakich sytuacjach zastosować badania jakościowe oraz metodę wywiadów grupowych w badaniach marketingowych oraz nazwać korzyści z ich zastosowania specyficzne dla danego problemu badawczego.

2. Studenci będą potrafili opracować:

- ofertę badawczą (sformułować cele marketingowe i badawcze, zagadnienia do realizacji oraz schemat badania)

- scenariusz do wybranych zagadnień badawczych.

3. Studenci będą potrafili zakodować wyniki i opracować prezentację wyników badania.

4. Studenci będą potrafili ocenić, jak zachowani moderatora wpływają na dynamikę grupę i realizację celu badania.

5. Studenci będą potrafili udzielić innym konstruktywne informacje zwrotne dotyczące poszczególnych prac (oferta, scenariusz, moderowanie, prezentacja).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sekścińska
Prowadzący grup: Małgorzata Styśko-Kunkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

"1. Zapoznanie studentów z praktycznymi zagadnieniami związanymi z realizacją badań jakościowych, w szczególności zogniskowanych wywiadów grupowych.

2. Rozwijanie umiejętności studentów w trzech zakresach:

a. Projektowania badań jakościowych z wykorzystaniem zogniskowanych wywiadów grupowych.

b. Analizowania badań jakościowych i wnioskowania.

c. Prowadzenia zogniskowanych wywiadów grupowych: studenci będą potrafili przeprowadzić 45-60 minutowy wywiad grupowy, będą rozumieli, jakie są konsekwencje zachowań werbalnych i niewerbalnych moderatora dla dynamiki grupy i realizacji celu.

"

Literatura:

"teratura obowiązkowa:

--------------------------------

Ogólnie o badaniach jakościowych:

Maison D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Styśko-Kunkowska (2014). Interviews as a qualitative research method in management and economics sciences. Warsaw: SGH. Strony 23-132.

Wybór metody i dobór uczestników

Styśko-Kunkowska, M., Wąsowicz-Kiryło, G. , Grunert, G. K. (2018). Gaining wealth and deep insight into meaning of colours in nutrition labelling using an extended focus group interview. In SAGE Research Methods Cases.

Wybrane zagadnienia marketingowe:

Maison, D. i Noga-Bogomilski A. (2007). Badania marketingowe. Od teorii do praktyki.

--> Wójcik, M. (2007). Jakościowe badania elementów składowych marki.

--> Maison D. (2007). O badaniach reklamy, czyli jak na podstawie badań przewidzieć skuteczność reklamy i ocenić skuteczność przeprowadzonej kampanii.

Stasiuk, K. Maison, D. (2014). Psychologia konsumenta. Warszawa: PWN. Rozdział 9.

literatura uzupełniająca:

--------------------------------

Malhotra N. K. & Birks D. (2007). Marketing Research: An Applied Approach

(Third European Edition). Harlow [etc.]: FT Prentice Hall. Chapters 6-9, pp. 148-263.

Stewart D.W, Shamdasani P.N., Rook D.W. (2006). Focus Groups: Theory and Practice (2nd Edition). Thousand Oaks (etc.): Sage Publications. Chapters 2-7, pp. 19-134.

ESOMAR (2019). ESOMAR/GRBN Guideline for researchers and clients involved in primary data collection Consultation Draft: August 7, 2019. Retrieved September 9, 2019, from https://www.esomar.org/what-we-do/code-guidelines/primary-data-collection-guideline

ESOMAR (2009). Guide on passive data collection, observation and recording (rev. ed.). Retrieved September 9, 2019, from http: https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ESOMAR_Codes-and-Guidelines_Passive_Data_Collection-Observation-and-Recording.pdf Chapters 3-4.

Kvale S. (2004). Interviews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Trans Humana: Białystok.

Nikodemska-Wołowik A. (1999). Jakościowe badania marketingowe. Warszawa: PWE.

Wyrzykowska, I. (2007). Siedem pytań i odpowiedzi na temat technik projekcyjnych, czyli o ich stosowaniu w strategii marketingowej. W: D. Maison, A. Noga-Bogomilski Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: GWP."

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.