Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP311-16 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia ekonomiczna
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Kurs zapoznaje studentów z etyką i społeczną odpowiedzialnością biznesu (Corporate Social Responsibility) w ujęciu praktycznym, pozwalając na zrozumienie jak i dlaczego w korporacji buduje się strategię CSR i jak wygląda zarządzania etyką oraz jakie ma przełożenie na biznes, pracowników i klientów. W kursie wykorzystywane są doświadczenia międzynarodowe i polskie w perspektywie historycznej i najnowszych trendów. Ze szczególna uwagą analizie poddane zostanie zjawisko globalizacji gospodarczej, jej przejawów, konsekwencji i wyzwań.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Wiedza:

- poznają teorię oraz praktykę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

- zapoznają się z przykładami strategicznego podejścia do CSR w polskim i międzynarodowym biznesie,

- poznają kontekst zarządzania etyką w biznesie oraz najnowsze trendy polskie i międzynarodowe,

- poznają specyfikę etycznych wyborów w biznesie, w tym szczególnie sytuację dylematu etycznego i metody podejmowania etycznych decyzji

- uzyskują wiedzę potrzebną do krytycznego zrozumienia zależności pomiędzy globalizacją a społeczną odpowiedzialnością biznesu.

2. Umiejętności:

- nabywają umiejętność rozpoznawania i zrozumienia ekonomicznego, społecznego i środowiskowego wpływu działalności firmy na kluczowych interesariuszy firmy (pracowników, klientów, otoczenie),

3. Kompetencje społeczne:

- odznaczają się umiejętnością krytycznego zrozumienia zależności pomiędzy globalizacją a społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sekścińska, Grażyna Wąsowicz-Kiryło
Prowadzący grup: Małgorzata Zdzienicka-Grabarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Etyka w zjawiskach społecznych, politycznych i gospodarczych. Ale o co chodzi?!

1. Czy istnieje etyka biznesu czy po prostu ETYKA? - teorie i definicje.

2. Czy biznes może być moralny? Teoretycy i praktycy.

3. Czy ktoś widział „homo economicus?”

4. Etyka, regulacje, prawo – komplementarność i szare strefy.

5. Etyka biznesu – samoregulacja, profesjonalizacja zarządzania etyką. Prawo państwowe i UE.

Globalizacja biznesu, globalne ryzyka cywilizacyjne

1. „Finansjalizacja” gospodarki światowej: poważne ryzyko cywilizacyjne?

2. „Świat według Monsanto” - bolesna lekcja globalizmu w lokalnej społeczności.

3. „Inside job” – kulisy światowego kryzysu 2008 i lekcje na przyszłość.

4. Luka w regulowaniu międzynarodowego przepływu gospodarczego. Po co biznesowi państwo? Rola UN Global Compact.

5. Koncepcja zrównoważonego rozwoju biznesu: mierzenie wpływu ekonomicznego, środowiskowego i społecznego.

6. Relacje biznesu z otoczeniem: zysk dla akcjonariuszy czy współpraca z interesariuszami.

7. Ekonomiczna teoria interesariuszy.

8. Przywódcy i mistrzowie zrównoważonego biznesu w światowym biznesie.

Strategiczne zarządzenie etyką w firmie a społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

1. Ewolucja w zarządzaniu CSR: od miękkiego „nice to have” do zrównoważonego biznesu „must have”.

2. Etyka w społecznej odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility): modele i praktyka.

3. Organizacja struktury i odpowiedzialności – modele z praktyki międzynarodowej i polskiej.

4. Zderzenie teorii i praktyki: kiedy etyka działa a kiedy jest pustym frazesem korporacyjnym?

5. Postawy wobec etyki: menedżerowie, pracownicy, klienci, konsumenci, obywatele.

6. Etyka z perspektywy wybranych działów firmy: sprzedaż, zarządzanie ludźmi, łańcuch dostaw, marketing, produkcja, zarządzanie ryzykiem.

7. Infrastruktura etyczna firmy. Przegląd „skrzynek narzędziowych” zarządzania etyką.

Literatura:

Blanchard, K., Peale, N.V. (2010). Etyka biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Emka.

Bowles, S. (2016). The Moral Economy. New Haven&London: Yale University Press

Dembiński. P.H. (2011). Finanse po zawale. Warszawa: Wydawnictwo Emka.

Ferrel O.C. Fraedrich J. (2015) Business Ethics. Ethical decision making and cases. Stamford

USA Cengage Learning

Gasparski, W. (red) (2013). Biznes, etyka, odpowiedzialność. Warszawa: Wydawnictwa

Profesjonalne PWN.

Harari Y.N. (2018). 21 lekcji na XXI wiek. Kraków: Wydawnictwo Literackie

Jasiński, L. (2012) Ekonomia i etyka. Kraków: Wydawnictwo WAM

Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu wolnym i szybkim. Poznań: Media

Rodzina.

Kidder R.M. (2003) How good people make tough choices. New York: Harper

Kosewski, M. (2008) Wartości, godność i władza. Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a

złodzieje unoszą się honorem. Warszawa: Vizja Press&IT.

Maxwell, J.C. (2010). Etyka. Warszawa: Wydawnictwo Emka.

Platon. (1999). Państwo. Warszawa: Wydawnictwo Alfa.

Thaler, R.H. (2018). Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej. Poznań:

Media Rodzina

Weber, M. (2015). Etyka protestancka i duch kapitalizmu. Warszawa: Wydawnictwa UW.

Weinstein, B. (2015). Inteligencja etyczna. Kraków: M Wydawnictwo.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.