Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse behawioralne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP311-19 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse behawioralne
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia ekonomiczna
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Jedynym wymaganiem jest bierna znajomość języka angielskiego w stopniu wystarczającym do zrozumienia literatury anglojęzycznej oraz zainteresowanie problematyką finansów behawioralnych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Rzeszutek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jedną z najważniejszych zmian, jakie zaszły w ekonomii na przełomie XX i XXI wieku był wzrost znaczenia psychologii, co przyczyniło się do narodzin finansów behawioralnych. Przedstawiciele finansów behawioralnych, posiłkując się intensywnie dorobkiem psychologii, starają się wyjaśnić nieracjonalne zachowania ekonomiczne, szczególnie występujące wśród inwestorów giełdowych. Podczas tego kursu studenci poznają podstawowe pojęcia z zakresu finansów behawioralnych, odnoszące się do występowania nieracjonalnych zachowań wśród inwestorów (tzw. inklinacji behawioralnych), jak i, będących spowodowanymi przez te ostatnie, anomalii giełdowych. Dodatkowo studenci dowiedzą się o najnowszych aplikacjach nurtu behawioralnego w ekonomii dotyczących tego, czy psychologia może wspomóc ekonomistów w zapobieganiu kryzysom gospodarczym. W końcu, studiując ekonomię behawioralną, studenci posiądą wiedzę potrzebną do lepszego podejmowania decyzji w życiu codziennym.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne: prezentacja celu zajęć, kryteria i terminy zaliczenia (21.02.2019)

1. Wprowadzenie do teorii ekonomii dla nieekonomistów (21.02.2019)

Literatura podstawowa:

Begg, D., Fisher, S., Vernasca, G., Dornbusch, R. (2013). Mikroekonomia (r. 1, 2). Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Literatura uzupełniająca:

Bartkowiak, R. (2010). Rozwój myśli ekonomicznej (r. 1, 2, 9). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Kuciński, K. (2010). Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania (r. 1, 2). Warszawa: Difin.

2. Narodziny finansów behawioralnych (28.02.2019)

Literatura podstawowa:

Czerwonka, M., Gorlewski, B. (2012). Finanse behawioralne (r. 2). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Warneryd, K. (2004). Psychologia i ekonomia. W: T. Tyszka (red.). Psychologia ekonomiczna (str.7-38). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Literatura uzupełniająca:

Akerlof, G., Schiller, R. (2009). Zwierzęce instynkty: czy ludzka psychika napędza globalną gospodarkę i jaki to ma wpływ na przemiany światowego kapitalizmu? (r. 1, 2). Princeton: Princeton University Press.

Thaler, R. (2016). Behavioral Economics: Past, Present, and Future. American Economic Review, 106, 1577-1600.

3. Finanse behawioralne a klasyczna teoria finansów (07.03.2019)

Literatura podstawowa:

Cieślak, A. (2003). Behawioralna ekonomia finansowa: modyfikacja paradygmatów funkcjonujących.

w nowoczesnej teorii finansów. Materiały i Studia NBP, nr. 165. https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms165.pdf

Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania (r. 1). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Literatura uzupełniająca:

Lewicka, M. (1993). Aktor czy obserwator? Psychologiczne mechanizmy odchyleń od racjonalności w myśleniu potocznym (r. 1). Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne (zob. gogle scholar).

Smith, V. (2013). Racjonalność w ekonomii (część 1 i 4). Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

4. Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności (14.03.2019)

Literatura podstawowa:

Czerwonka, M., Gorlewski, B. (2012). Finanse behawioralne (r. 1). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Tyszka, T. (2010). Decyzje: perspektywa psychologiczna i ekonomiczna (r. 10, 16) Warszawa: Wydawnictwo

Scholar.

Literatura uzupełniająca:

Bernstein, P. (1997). Przeciw bogom – niezwykłe dzieje ryzyka (r. 1, 2, 3 ,4, 5). Warszawa: WIG Press.

Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect theory, an analysis of decisions under risk. Economoterica, 47, 263-292.

Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym (część IV „Wybory”). Poznań: Wydawnictwo Media i Rodzina.

5. Inklinacje behawioralne inwestorów giełdowych cz. 1 (21.03.2019)

Literatura podstawowa:

Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym (część I „Dwa systemy oraz s. 369-383). Poznań: Wydawnictwo Media i Rodzina.

Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania (r. 2, 3). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Literatura uzupełniająca:

Baddeley, M., Burke, C., Schultz, W., Tobler, P. (2012). Herding in Financial Behaviour: A Behavioural and Neuroeconomic Analysis of Individual Differences. Cambridge Working Papers in Economics. https://core.ac.uk/download/pdf/42336905.pdf

Thaler, R. (2005). Advances in Behavioral Finance, Volume II. Princeton Univeristy Press (r. 1, 6, 7, 15, 16).

6. Inklinacje behawioralne inwestorów giełdowych cz. 2 (28.03.2019)

Literatura podstawowa:

Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym (część I „Dwa systemy oraz s. 369-383). Poznań: Wydawnictwo Media i Rodzina.

Szyszka A. (2009). Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania (r. 2, 3). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Literatura uzupełniająca:

Baddeley, M., Burke, C., Schultz, W., Tobler, P. (2012). Herding in Financial Behaviour: A Behavioural and Neuroeconomic Analysis of Individual Differences. Cambridge Working Papers in Economics. https://core.ac.uk/download/pdf/42336905.pdf

Thaler, R. (2005). Advances in Behavioral Finance, Volume II. Princeton Univeristy Press (r. 1, 6, 7, 15, 16).

7. Wybrane anomalie giełdowe cz. 1 (04.04.2019)

Literatura podstawowa:

Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania (r. 6). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Literatura uzupełniająca:

De Bondt, W., Thaler, R. (1987). Further evidence on investor overreaction and stock market seasonality. Journal of Finance, 3, 557 – 580 (zob. google scholar).

Fama, E. (1991). Efficient capital markets II. Journal of Finance, 46, 1576 – 1612 (zob. google scholar).

Szyszka, A. (2006). Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank i Kredyt, 2, 72-79 (zob. google scholar).

8. Wybrane anomalie giełdowe cz. 2 (11.04.2019)

Literatura podstawowa:

Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania (r. 6). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Literatura uzupełniająca:

De Bondt, W., Thaler, R. (1987). Further evidence on investor overreaction and stock market seasonality. Journal of Finance, 3, 557 – 580 (zob. google scholar).

Fama, E. (1991). Efficient capital markets II. Journal of Finance, 46, 1576 – 1612 (zob. google scholar).

Szyszka, A. (2006). Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank i Kredyt, 2, 72-79 (zob. google scholar).

9. Decyzje ekspertów na giełdzie (i nie tylko) (25.04.2019)

Literatura podstawowa:

Tyszka, T. (2010). Decyzje: perspektywa psychologiczna i ekonomiczna (r. 18) Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Literatura uzupełniająca (zob. na Research Gate).

Rzeszutek, M. (2016). Susceptibility to behavioural biases among professional investors versus naive individuals. Journal of Management and Financial Sciences, 26, 11-25.

Rzeszutek, M., Szyszka, A., Czerwonka, M. (2015). Investor’s expertise, personality traits and susceptibility to behavioral biases in the decision making process. Contemporary Economics, 9, 337-352.

Rzeszutek, M., Czerwonka, M., Walczak, M. (2015). Investor’s expertise and the rationality of decision making. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 310, 133-140.

Rzeszutek, M. (2015). Personality traits and susceptibility to behavioral biases among the sample of Polish stock market investors. International Journal of Management and Economics, 47, 71-81.

Rzeszutek, M., Czerwonka, M. (2012). Przejawy i uwarunkowania różnic międzypłciowych w zachowaniach inwestycyjnych z punktu widzenia finansów behawioralnych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, 122, 116-129.

Rzeszutek, M., Czerwonka, M. (2011). Analiza zachowań inwestycyjnych inwestorów giełdowych i studentów kierunków ekonomicznych i humanistycznych z perspektywy finansów behawioralnych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, 107, 28-44.

10. Behawioralne uwarunkowania kryzysu finansowego (09.05.2019)

Literatura podstawowa:

Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania (r. 9). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Literatura uzupełniająca:

Krugman, P. (2009). How Did Economists Get It So Wrong. New York Times, September (zob. google scholar).

Szyszka, A. (2009). Behawioralne aspekty kryzysu finansowego. Bank i Kredyt, 40, 5–30.

11. Wstęp do ekonomii behawioralnej, czyli jak podejmować lepsze decyzje w życiu codziennym? (16.05.2019)

Literatura podstawowa:

Thaler, R., Sunstein, C. (2017). Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia

(r. 9, 10, 11, 12, 13). Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Literatura uzupełniająca:

Thaler, R. (2018). Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej (r. 13, 14, 27, 31). Poznań: Wydawnictwo Media i Rodzina.

Thaler, R. (1980). Toward a Positive Theory of Consumer Choice. Journal of Economic Behavior and Organisation, 81, 36-60. (zob. google scholar).

Thaler, R. (1985). Mental Accounting and Consumer Choice. Marketing Science, 4, 199-214. (zob. google scholar).

Thaler, R. (1990). Savings, Fungibility and Mental Accounts. Journal of Economic Perspectives, 4, 193-205.

(zob. google scholar).

Thaler, R. (1999). Mental Accounting Matters. Journal of Behavioral Decision Making, 12, 183-206.

(zob. google scholar).

Thaler, R. (2000). From Homo Oeconomicus to Homo Sapiens. Journal of Economic Perspectives, 1, 133-141.

(zob. google scholar).

12. Generalne podsumowanie: nurt behawioralny jako nowy paradygmat nauk ekonomicznych? (23.05.2019)

Literatura podstawowa:

Rzeszutek, M., Szyszka, A. (2017). Od homo oeconomicus do homo realis: o pożytkach płynących z większego otwarcia się ekonomii na psychologię. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów,155,73-94.

Literatura uzupełniająca:

Brzeziński, M., Gorynia, M., Hockuba, Z. (2008). Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI w. Między imperializmem a kooperacją. Ekonomista, 2, 201-232 (zob. google scholar).

Szyszka, A. (2010). Systemowe zmiany na rynkach finansowych a poszukiwanie adekwatnej teorii finansów. W: Frąckowiak, J. Szambelańczyk (red. nauk.). Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach (str. 98-102). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 144, s. 98-102 (zob. google scholar).

Thaler, R. (1996). Doing Economics without Homo Economicus. W: Foundations of Research in Economics: How Do Economists Do Economics? Cheltenham: Edward Elgar (zob. google scholar).

Wojtyna, A. (2008). Współczesna ekonomia- kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu? Ekonomista, 1, 9-32 (zob. google scholar).

Wojtyna, A. (2011). Czy w wyniku kryzysu finansowego ekonomia otworzy się bardziej na psychologie? W:P. Kozłowski (red.) Węzeł polski. Bariery rozwoju z perspektywy ekonomicznej i psychologicznej (str.169-184). Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN (zob. google scholar).

13. Prezentacje studentów/ek – prezentacja wybranych, nieomówionych na zajęciach zagadnień z problematyki kursu i ostateczny termin oddania prac zaliczeniowych (30.05.2019)

14. Kolokwium (06.06.2019)

Literatura:

Najważniejsze pozycje książkowe:

• Czerwonka, M. Gorlewski, B. (2012). Finanse behawioralne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

• Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Wydawnictwo Media i Rodzina.

• Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

• Szyszka, A. (2013). Behavioral Finance and Capital Markets. How Psychology Influences Investors and Corporations. New York: Palgrave Macmillan.

• Thaler, R., Sunstein, C. (2017). Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

• Thaler, R. (2018). Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej. Poznań: Wydawnictwo Media i Rodzina.

• Tyszka, T. (2010). Decyzje: perspektywa psychologiczna i ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

• Zaleśkiewicz, T. (2012). Psychologia ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Uwagi:

Studenci II i III roku, nieposiadający żetonów specjalizacyjnych, mogą wyjątkowo zapisać się na kurs poprzez zgłoszenie do prowadzącego na adres: marcin.rzeszutek@psych.uw.edu.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.