Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP311-24 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia ekonomiczna
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podczas kursu studenci będą mieli okazję zapoznać się z podstawami koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR). Dyskutowane będą prawdziwe przykłady działań firm oraz naukowe badania pokazujące, jak w zależności od strategii biznesowej i indywidualnych psychologicznych uwarunkowań, na przykład celów życiowych, wartości, różnią się konsumenckie reakcje na CSR. Efektem zajęć będzie zrozumienie podstawowych założeń koncepcji CSR i świadomość różnych psychologicznych uwarunkowań mających wpływ na efektywność społecznych działań firm.

Efekty uczenia się:

"Wiedza. Student(ka):

W3. Rozumie pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu i zna podstawowe terminy z tego obszaru.

W4. Rozumie mechanizmy psychologiczne leżące u podłoża reakcji konsumenckich na działania CSR firm.

Umiejętności. Student(ka):

U5. Potrafi krytycznie przeanalizować akcję CSR z punktu widzenia wyników badań nad zachowaniami konsumenckimi oraz założeń etycznych społecznej odpowiedzialności biznesu

U6.Potrafi krytycznie analizować i oceniać wyniki badań naukowych związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu

Kompetencje społeczne. Student(ka):

KS6. Rozumie i przestrzega zasad etyki pracy w biznesie. Wykazuje wrażliwość na zagadnienia etyczne związane z działaniami firm w Polsce i na świecie

KS8. Krytycznie odnosi się do różnych działań CSR podejmowanych przez firmy

KS9. Wykorzystuje posiadaną wiedzę psychologiczną w działaniach na rzecz innych ludzi, np. w projektowaniu i ocenie działań CSR.

"

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sekścińska
Prowadzący grup: Aleksandra Furman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

"Pierwsza część kursu będzie poświęcona dokładnemu omówieniu pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu i pojęć powiązanych, takich jak marketing społecznie zaangażowany, sprawiedliwy handel, zrównoważony rozwój. Omawiane będą przykłady prawdziwych kampanii, a także geneza i społeczne uwarunkowania koncepcji biznesu odpowiedzialnego. Wspólnie zastanowimy się, jakie są największe społeczne i środowiskowe wyzwania działalności biznesowej i w jaki sposób światowe przedsiębiorstwa próbują na nie odpowiadać.

W drugiej części kursu podejmiemy refleksję nad efektywnością społecznej odpowiedzialności biznesu. Najpierw spróbujemy zrozumieć, jakie są motywacje podejmowania działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu przez firmy i czy CSR może się opłacać. Potem skupimy się na przykładowych determinantach skuteczności kampanii CSR, zarówno po stronie firmy (związanych ze strategią, np. dopasowanie typu działań do profilu firmy), jak i po stronie konsumenta (jakie są grupy konsumentów, jakie są psychologiczne czynniki wpływające na reakcje na CSR)."

Literatura:

"• Becker-Olsen, K. L., Cudmore, B. A., & Hill, R. P. (2006). The impact of perceived corporate social responsibility on consumer behavior. Journal of business research, 59(1), 46-53.

• Chernev, A., Blair, S. (2015). Doing well by doing good: The benevolent halo of Corporate Social Responsibility. Journal of Consumer Research, 41, 1412-1425.

• Elving, W. J. (2013). Scepticism and corporate social responsibility communications: the influence of fit and reputation. Journal of Marketing Communications, 19(4), 277-292.

• Furman, A., Maison, D., & Sekścińska, K. (2020). Segmentation Based on Attitudes Toward Corporate Social Responsibility in Relation to Demographical Variables and Personal Values–Quantitative and Qualitative Study of Polish Consumers. Frontiers in Psychology, 11, 450.

• González-Rodríguez, M. R., Diaz Fernandez, M. C., & Simonetti, B. (2016). Corporate Social Responsibility perception versus human values: a structural equation modeling approach. Journal of Applied Statistics, 43(13), 2396-2415.

• Margolis, J., Elfenbein, H., Walsh, J., 2009. Does it pay to be good? A meta-analysis and direction of research on the relationship between corporate social and financial performance. Harvard University Working Paper.

• Maison D., Greszta M. (2014). Czy Polacy są gotowi na odpowiedzialny biznes? Segmentacja Polaków ze względu na postawy i zachowania wobec CSR. Handel Wewnętrzny, 4, 171-188.

• Rok, B. (2004). Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. W: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu (s. 34-51).

• Rosińska-Bukowska, M. (2012) Społeczna odpowiedzialność biznesu w procesie kreacji wartości dodanej przedsiębiorstwa. W: M. Jabłoński, K. Zamasz (red.) Kreacja wartości przedsiębiorstw. Nowe trendy i kierunki rozwoju. Dąbrowa Górnicza: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. (s. 344-257).

"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.