Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Więź emocjonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SP302-04 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Więź emocjonalna
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Psychologia rozwojowa 2500-ZNPRO
Psychopatologia 2500-OB-16
Zaburzenia rozwoju dziecka. Część I 2500-SP302-02

Założenia (lista przedmiotów):

Psychologia rozwojowa 2500-ZNPRO
Psychopatologia 2500-OB-16
Zaburzenia rozwoju dziecka. Część I 2500-SP302-02

Założenia (opisowo):

Zapoznanie się z podejściem interpersonalnym w psychologii klinicznej dziecka.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest omówieniu zagadnień związanych z teorią więzi. Teoria ta dotyczy wczesnodziecięcej relacji dziecko-opiekun i znaczenia tej relacji dla dalszego rozwoju. Odnosi się zarówno do aspektów rozwojowych, jak i klinicznych. Obecnie teoria przywiązania jest jedną z głównych koncepcji wyznaczających rozwój psychologii klinicznej dziecka. Jej znajomość jest niezbędna dla wszystkich psychologów dziecięcych. Zajęcia będą łączone z zadaniami praktycznymi, które mają na celu pomóc w krytycznym odniesieniu się do prezentowanej wiedzy.

Pełny opis:

Kurs poświęcony jest omówieniu zagadnień związanych z teorią więzi. Teoria ta dotyczy wczesnodziecięcej relacji dziecko-opiekun i znaczenia tej relacji dla dalszego rozwoju. Odnosi się zarówno do aspektów rozwojowych, jak i klinicznych. Obecnie teoria przywiązania jest jedną z głównych koncepcji wyznaczających rozwój psychologii klinicznej dziecka. Jej znajomość jest niezbędna dla wszystkich psychologów dziecięcych. Zajęcia będą łączone z zadaniami praktycznymi, które mają na celu pomóc w krytycznym odniesieniu się do prezentowanej wiedzy.

Literatura:

Belsky, J. (1999). Interactional and contextual determinants of attachment security. W: J. Cassidy, P. R. Shaver (red.), Handbook of attachment (s. 249-264). New York, London: The Guilford Press.

Bowlby, J. (1973). Susceptibility to fear and the availability of attachment figures. W: J. Bowlby. Separation (rozdz. 14, s. 234-243). Pelican Books.

Lyons-Ruth, K. i Jacobovitz, D. (1999). Attachment Disorganization. W: J. Cassidy, P. R. Shaver (red.), Handbook of attachment (s. 520-551). New York, London: The Guilford Press.

Pruett, K. D. (1997). How men and children affect each other?s development. Zero to Three, Aug./Sep., str. 3-11.

Senator, D. (2005). Wczesnodziecięca trauma relacyjna. Nowiny Psychologiczne, 1, s 5-24.

Senator, D. (2005). Neurofizjologiczne mechanizmy wczesnodziecięcej traumy relacyjnej, 2, s. 51-66.

Senator, D. (2004). Więź emocjonalna ? poszukiwanie siebie w relacji z drugą osobą. W: T. Karczmarek i G. Kmita (red.) Wczesna interwencja ? miejsce psychologa w opiece nad małym dzieckiem i jego rodziną, str. 15-30, Warszawa: Emu.

Senator, D. (2004). Więź w triadzie matka-ojciec-dziecko jako matryca rozwoju psychicznego dziecka. Psychologia Rozwojowa ? Rodzina jako środowisko rozwoju dzieci i rodziców, tom 9, nr 2, str. 11-16.

Zalewska, M. (2002). Persefona ? zamieniona tożsamość i uśmiercona miłość. W: K. Schier i M. Zalewska, M., Krewni i znajomi Edypa. Kliniczne studia dzieci i ich rodziców. (s. 29 ? 36). Warszawa: SCHOLAR

Zalewska, M. (2002). Narcyz i Liriope ? czyli dramat macierzyństwa. W: K. Schier i M. Zalewska, M., Krewni i znajomi Edypa. Kliniczne studia dzieci i ich rodziców. (s. 54 - 65). Warszawa: SCHOLAR

Efekty uczenia się:

Opanowanie wiedzy na podejścia interpersonalnego i jego zastosowania w psychologii klinicznej dziecka.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.