Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie standardowych metod diagnostycznych w selekcji pracowników

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SP303-24 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie standardowych metod diagnostycznych w selekcji pracowników
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia organizacji i pracy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zaliczenie zajęć obligatoryjnych na roku III.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są procedurze selekcji zawodowej, poczynając od tworzenia sylwetki psychologicznej pracownika, poprzez dobór metod diagnostycznych, badanie, do formułowania opinii dla pracodawcy. Część zajęć poświęcona zostanie prezentacji przez uczestników zajęć najlepszych metod diagnostycznych, na pozostałych uczestnicy będą ćwiczyć operacjonalizację zmiennych, planowanie wywiadu i obserwacji oraz tworzenie informacji zwrotnych.

Pełny opis:

1. Omówienie programu i pracy zaliczeniowej, podział na grupy i przydzielenie referatów.

2. Standardy stosowania testów. Cel selekcji zawodowej – zasady planowania diagnozy.

3. Sylwetka psychologiczna jako podstawa planowania diagnozy selekcyjnej. Do przygotowania: ogłoszenie i osoba badana.

4. Wybór narzędzi diagnostycznych i modelu diagnostycznego (koniunkcyjny versus kompensacyjny). Diagnoza przesiewowa wersus diagnoza indywidualna. Wybrane testy diagnozy inteligencji i procesów poznawczych. Do przygotowania; sylwetka psychologiczna pracownika.

5. Przegląd narzędzi do diagnozy osobowości i temperamentu.

6. Planowanie wywiadu i obserwacji w selekcji. Organizacja badań – kolejność stosowania technik. Do przygotowania operacjonalizacja zmiennych.

7. Przekazywanie informacji zwrotnych oraz przygotowywanie opinii dla pracodawcy. Formalne i etyczne problemy opiniowania w selekcji.

8. Komputery w selekcji – zalety i ograniczenia.

Literatura:

Podstawowa:

1.Czarnota-Bojarska, J. (2009). Selekcja zawodowa. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP

2. Lunden, B. (2005) Rekrutacja pracowników. Gdańsk: BL Info

3. Matusik D. (2000). Czy wersja konwencjonalna i komputerowa Testu Matryc Ravena są równoważne ?. Nowiny Psychologiczne, 3, str. 55-71

4. Standardy dla testów stosowanych w psychologii I pedagogice (1985). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP

Uzupełniająca:

1. Jak zatrudnić i zatrzymać najlepszych. (2003). Warszawa: MT Biznes

2. Marek, J. (2008). Pozyskiwanie i dobór personelu. Warszawa: Diffin

3. Szustrowa, T (red.) (2011) Testy w biznesie standardy i praktyka. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Zna zasady zawierania kontraktu diagnostycznego w ramach selekcji

2. Zna zasady planowania badań selekcyjnych

3. Zna zasady doboru właściwego modelu diagnozy selekcyjnej

Umiejętności:

1. Potrafi skonstruować ogłoszenie w ramach selekcji zawodowej

2. Potrafi opisać sylwetkę psychologiczna poszukiwanego pracownika

3. Potrafi dokonać operacjonalizacji

4. Potrafi zaplanować i przeprowadzić badanie selekcyjne

5. Potrafi udzielić informacji zwrotnej i sporządzić opinię dla pracodawcy

Postawy:

1. Rozumie ograniczenia diagnozy psychologicznej

2. Rozumie i potrafi wskazać konsekwencje braku pełnej dobrowolności w sytuacji diagnozy selekcyjnej

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny będzie wykonanie badania diagnostycznego w oparciu o samodzielnie wybrane i opracowane ogłoszenie oraz sporządzenie raportu z badania zawierającego opinię dla pracodawcy i zaplanowane informacje zwrotne dla kandydata.

Oceniane będą:

1. Dobór i konstrukcja ogłoszenia – 20%

2. Opracowanie sylwetki psychologicznej pracownika i operacjonalizacja – 30%

3. Opracowanie raportu – 30%

4. Opinia dla pracodawcy i informacje zwrotne dla kandydata – 20%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Czarnota-Bojarska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.