Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kierowanie i przywództwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SP303-44 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Kierowanie i przywództwo
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia organizacji i pracy
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przegląd wybranych koncepcji kierowania i przewodzenia pod kątem ich wykorzystania w praktyce organizacyjnej i liderskiej.

Zajęcia będą prowadzone w formie dyskusji studiów przypadków, za których podstawę posłużą opisu realnych przykładów działań kierowników/liderów, ale też biografie, filmy dokumentalne lub fabularne (w przypadku biografii lub filmów wymagane będzie zapoznanie się z nimi przed zajęciami).

Pełny opis:

Tematy kolejnych zajęć:

1. Rola i funkcje kierownika. Kierowanie, zarządzanie a przywództwo.

2. Co kierownik ma w głowie: teoria X i teoria Y McGregora. Demokraci i autokraci.

3. Przywództwo jako wymiana - przywództwo transakcyjne , model LMX

4. Style przywództwa. Przywództwo sytuacyjne.

5. Przywództwo „nie-transakcyjne” (koncepcje przywództwa transformacyjnego, charyzmatycznego, autentycznego)

6. Umiejętności, szkolenie i rozwój kierowników i przywódców

7. Prezentacja studiów przypadków opracowanych przez studentów

Literatura:

- Blanchard, K (2007). Przywództwo wyższego stopnia, Warszawa: PWN [Rozdział 5. Przywództwo Sytuacyjne SLII]

- Goleman, D. (2004). Co czyni cię przywódcą. Harvard Business Review Polska, 2 (12), 92-101

- Schultz, D. & Schultz, S.E. (2002). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: PWN [Rozdział 7: Przywództwo]

- Zaleznik, A. (2004).Menedżerowie i liderzy. Czym różnią się od siebie? Harvard Business Review Polska, 6 (16), 106-115

Efekty uczenia się:

Wiedza: po ukończeniu przedmiotu student

- Potrafi wskazać kluczowe zadania osób pełniących funkcje kierownicze i/lub przywódcze.

- Zna najważniejsze teorie opisujące pożądane cechy kierowników, proces przewodzenia, różnice w stylach kierowania i dopasowanie stylów kierowania do specyfiki zadania i podwładnych/współpracowników

- Posiada przegląd metod szkolenia i rozwoju menedżerów i przywódców

Umiejętności: po ukończeniu przedmiotu student

- potrafi wykorzystać wybrane teorie i modele do analizy postaw, zachowań kierowników i na ich podstawie budować rekomendacje zmiany lub rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie studium przypadku (na podstawie obserwacji działania realnego kierownika/przywódcy, lub biografii, książki beletrystycznej, filmu), w którym student (1) opisze sytuację, (2) zdefiniuje zadanie/wyzwanie/problem z jakim mierzył się kierownik/lider, (3) opisze i przeanalizuje adekwatność działań lidera w ujęciu dowolnej teorii/modelu omawianych na zajęciach, oraz (4) zaproponuje możliwe zmiany w działaniach lidera wynikające z rekomendacji wybranej teorii/modelu przywództwa.

Studia przypadków powinny być przygotowane w formie prezentacji i wygłoszone przed całą grupą (na ostatnich zajęciach).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Czarnota-Bojarska
Prowadzący grup: Rafał Stefański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.