Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zespoły i praca zespołowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SP303-45 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Zespoły i praca zespołowa
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia organizacji i pracy
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium jest oparte na ćwiczeniach grupowych. Studenci podejmują się roli obserwatorów i analityków procesów grupowych – obserwując pracę zespołu wykonującego ćwiczenie grupowe, analizując jego działanie w kategoriach wybranych teorii/modeli oraz weryfikując swoje hipotezy poprzez przedstawienie ich i dyskusję z kolegami wykonującymi ćwiczenie. Metodą uzupełniającą są studia przypadków.

Pełny opis:

Tematy kolejnych zajęć:

1. Grupy, grupy robocze i zespoły. Podstawy zachowań grupowych i fundamenty zespołów (cele, role, normy, wartości).

Narzędzia i formy diagnozy zespołów

2. Więzi między ludźmi – relacje, zaufanie, odpowiedzialność

3. Budowanie współpracy, zarządzanie konfliktami, problem nadspójności

4. Role w zespole

5. Przepływ informacji i komunikacja w zespole

6. Dynamika rozwoju – ewolucja, kryzysy, budowanie współpracy

7. Wspieranie zespołów i pracy zespołowej – facylitacja

8. Prezentacje studiów przypadków

Literatura:

Obowiązkowa:

- Belbin, M. (2003). Twoja rola w zespole. Gdańsk: GWP

- Gray, D., Brown, S. i Macanufo, J. (2010). Gamestorming. Gry biznesowe dla innowatorów. Kraków: Oficyna (Wolters Kluver)

- Katzenbach, J.R i Smith, D.K. (2001). Siła zespołów. Kraków: Oficyna ekonomiczna

- Oyster, C.K. (2002). Grupy. Poznań: Zysk i sp.

- Mann, T. (2015). Facylitacja. Londyn: Wydawnictwo RP

Uzupełniająca:

- Lenzioni, P. (2002). Pięć dysfunkcji pracy zespołowej. Czarnów: MT Biznes

- Sinek, S. (2015). Liderzy jedzą ostatni. Dlaczego niektóre zespoły potrafią świetnie współpracować, a inne nie. Gliwice: Helion

- Baghai, M. & Quigley, J. (2011). As One. Przekształcić indywidualne działanie w potęgę zespołu. Warszawa: Studio EMKA

Efekty uczenia się:

Wiedza: po ukończeniu przedmiotu student

• Zna najważniejsze czynniki wpływające na poziom poczucia przynależności do zespołu (tożsamości zespołowej), relacje, zaufanie i skłonność do zachowań nieindywidualistycznych.

• Potrafi wymienić i scharakteryzować role w zespole posługując się wybraną koncepcją ról zespołowych.

• Potrafi wymienić i scharakteryzować fazy rozwoju zespołu oraz działania wspierające/hamujące zespół w rozwoju w każdej z faz.

• Potrafi scharakteryzować proces, struktury i przyczyny zaburzeń w przepływie informacji w zespołach

Umiejętności: po ukończeniu przedmiotu student

• Potrafi opisać i przeanalizować efektywność, strukturę zespołu i procesy w nim zachodzące stosując do tego wybraną teorię/model pracy zespołowej oraz zaproponować działania doskonalenia lub rozwiązania problemów hamujących efektywność zespołu.

• Potrafi przygotować i przedstawić projekt działań wspierających rozwój zespołu.

• Potrafi facylitować (moderować) spotkania dotyczące zadań lub problemów o umiarkowanym stopniu złożoności i trudności (merytorycznej i interpersonalnej).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie 60 pkt.

Punktowane prace i zadania:

 Studium przypadku przygotowane w formie raportu : opis zespołu, sformułowanie tezy/problemu, analiza problemu, obszary rozwoju/doskonalenia, rekomendacje. Przedmiotem analizy może być prawdziwy zespół, z którym uczestnicy mieli do czynienia (np. zespół sportowy, drużyna harcerska, komitet przygotowujący jakieś wydarzenie), prawdziwy zespół opisywany w literaturze faktu lub prasie (organizacyjny, sportowy, polityczny, muzyczny) lub zespół sportretowany w dziele fabularnym (literatura, film).

Praca zespołowa: max 50 pkt (dla każdej osoby w zespole)

 Prezentacja przypadku (oceniana sama prezentacja)

Praca zespołowa: max 50 pkt (dla każdej osoby w zespole)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Czarnota-Bojarska
Prowadzący grup: Rafał Stefański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.