Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalizacja - Psychoterapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SP308-EGZ Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Specjalizacja - Psychoterapia
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Egzaminy Specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagane zaliczenie wszystkich zajęć specjalizacyjnych:

- Trening terapeutyczny - ćwiczenia

- Mechanizmy psychopatologii - wykład

- Mechanizmy psychopatologii - ćwiczenia

- Umiejętności psychoterapeutyczne - ćwiczenia

- Psychoterapia: zjawiska - wykład

- Psychoterapia: techniki - wykłąd

- Psychoterapia grupowa i rodzinna - wykład

- Psychoterapia (praca z pacjentami w AOP) - ćwiczenia

- Problemy etyczne w psychoterapii - seminarium

- Psychiatria - wykład

- Psychiatria - ćwiczenia

- Seksuologia - wykład

- Seksuologia - ćwiczenia

- Neuropsychologia - wykład

Skrócony opis:

Celem specjalizacji jest zapoznanie studentów z prawidłowościami powstawania zaburzeń emocjonalnych i psychicznych oraz oddziaływań psychoterapeutycznych. Zajęcia specjalizacyjne po pierwsze, dostarczają wiedzy o koncepcjach wyjaśniających powstawanie zaburzeń psychicznych, oraz o metodach i technikach psychoterapii, jak również o zjawiskach występujących w procesie psychoterapii. Po drugie, kształcą umiejętności w zakresie rozumienia człowieka i wywierania wpływu w toku psychoterapii na pacjenta. Po trzecie, uczą umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, w tym psychoterapii.

Pełny opis:

Celem specjalizacji jest zapoznanie studentów z prawidłowościami powstawania zaburzeń emocjonalnych i psychicznych oraz oddziaływań psychoterapeutycznych. Zajęcia specjalizacyjne po pierwsze, dostarczają wiedzy o koncepcjach wyjaśniających powstawanie zaburzeń psychicznych, oraz o metodach i technikach psychoterapii, jak również o zjawiskach występujących w procesie psychoterapii. Po drugie, kształcą umiejętności w zakresie rozumienia człowieka i wywierania wpływu w toku psychoterapii na pacjenta. Po trzecie, uczą umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, w tym psychoterapii.

Wiedza z zakresu psychologii klinicznej, jak również umiejętności prowadzenia psychoterapii są użyteczne w pracy psychologa klinicznego, to jest w oddziałach szpitalnych, poradniach zdrowia psychicznego, państwowych i prywatnych ośrodkach psychoterapeutycznych, gabinetach psychologicznych. Umiejętność wnikliwego rozumienia ludzi i skutecznego kierowania nimi jest przydatna także i w innych obszarach pracy psychologa, jak prowadzenie szkoleń i konsultacji dla menedżerów, rekrutacja pracowników, praca z zespołami ludzi.

Dodatkowa informacja dotycząca rekrutacji na specjalizację:

Dla studentów MISMaP i MISH średnią ocen z zajęć obligatoryjnych realizowanych na Wydziale Psychologii wylicza jednostka macierzysta. Student zobowiązany jest dostarczyć potwierdzoną średnią do dziekanatu Wydziału Psychologii UW.

Literatura:

Podana jest przy każdych zajęciach specjalizacyjnych

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student

- posiada wiedzę na temat mechanizmów tworzenia się zaburzeń

- posiada wiedzę na temat szkół terapeutycznych

- posiada wiedzę na temat zjawisk i procesu psychoterapeutycznego

- posiada wiedzę na temat technik i metod w psychoterapii

- posiada wiedzę na temat badań w psychoterapii

Postawy. Student

- wykazuje etyczną wrażliwość w relacji z pacjentem

Umiejętności. Student

- posiada umiejętność stawiania diagnozy klinicznej

- posiada umiejętność prowadzenia terapii pod superwizją

Metody i kryteria oceniania:

Średnia z ocen

- wszystkich wykładów specjalizacyjnych

- ćwiczeń "Psychoterapia"

- pracy pisemnej stanowiącej studium przypadku prowadzonego pacjenta

- egzaminu ustnego przed komisją specjalizacyną

Praktyki zawodowe:

Praktyka związana z pomocą psychologiczną lub diagnozą kliniczną

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hubert Suszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.