Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki psychologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-ZNP-ILS-PZ Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Praktyki psychologiczne
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Psychologia, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Punkty ECTS i inne: 0.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs składa się z modułu na platformie internetowej oraz z obserwacji lekcji w przedszkolu lub szkole. Ma na celu umożliwienie studentom zastosowania zdobytej wiedzy psychologicznej dotyczącej rozwoju dziecka oraz elementów psychologii edukacyjnej do przeprowadzenia dogłębnej analizy zaobserwowanych w szkole sytuacji.

Pełny opis:

Kurs prowadzony jest internetowo za pomocą platformy moodle. Zawiera komponent interaktywny, gdzie uczestnicy kursu dzielą się swoimi uwagami i pomysłami na forum kursu na platformie. Dyskusja jest moderowana przez prowadzącą kurs. Uczestnicy zapoznają się z materiałami dotyczącymi pscyhologii rozwojowej i edukacyjnej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Następnie, uczestnicy spędzają 10 godzin w szkole, a następnie analizują i opisują wybrane psychologiczne aspekty nauczania, które mieli szansę zaobserwować.

Kurs składa się z modułu na platformie internetowej oraz z obserwacji lekcji w przedszkolu lub szkole. Ma na celu umożliwienie studentom zastosowania zdobytej wiedzy psychologicznej dotyczącej rozwoju dziecka oraz elementów psychologii edukacyjnej do przeprowadzenia dogłębnej analizy zaobserwowanych w szkole sytuacji. Poruszane tematy:

1. Optymalne środowisko rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

2. Zmiany w obszarze funkcjonowania społecznego i poznawczego dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

3. Rozwój kontroli reakcji emocjonalnych

4. Relacje z rodzicami, rówieśnikami i nauczycielami

Klimat klasy

Literatura:

Czub, M. (2014). Rozwój dziecka. Wczesne dzieciństwo (seria Niezbędnik Dobrego

Nauczyciela). Warszawa: Wydawnictwo IBE.

Kowalik, S. (2011). Psychologia ucznia i nauczyciela. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kołakowski, A., & Pisula, A. (2018). Sposób na trudne dziecko: przyjazna terapia behawioralna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Matejczuk, J. Rozwój dziecka. Wiek przedszkolny,[w:] Niezbędnik Dobrego Nauczyciela, 2. Warszawa: Wydawnictwo IBE.

Schaffer, H. R. (2005). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

1) Studenci rozumieją realizowane przez placówkę zadania opiekuńczo-wychowawcze

2) Studenci potrafią zaobserwować i opisać zorganizowaną i podejmowaną spontanicznie aktywność formalnych i nieformalnych grup uczniów

3) Studenci potrafią zaobserwować i opisać aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Studenci potrafią zaproponować sposoby pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4) Studenci znają znaczenie środowiska klasowego i umieją opisać klimat klasy odnosząc się do poziomu hałasu, dostosowywania tempa przez nauczyciela do uczniów, wielkości klasy, wybranych procesów zachodzących w klasie, dynamiki grupy

5) Studenci potrafią określić ogólne potrzeby rozwoju ucznia i zaproponować środki zaradcze, jeśli ten rozwój jest utrudniony

Metody i kryteria oceniania:

Kurs na zaliczenie. Po zapoznaniu się z materiałami kursowymi, studenci obserwują min. 10h zajęć lekcyjnych, na podstawie których wypełniają 5 arkuszy obserwacji w klasie (każdy arkusz dotyczy innej jednostki lekcyjnej, arkusz zawiera pytania zamknięte i otwarte dotyczące zachowań nauczyciela, zwracające uwagę na interakcję w klasie i procesy grupowe) oraz przygotowują analizę przypadku dowolnie wybranego ucznia zgodnie z wytycznymi i przedstawionymi wcześniej materiałami. Do zaliczenia przedmiotu niezbędna jest praktyka (obserwacja) w placówce edukacyjnej oraz oddanie wszystkich wskazanych prac (5+1). Ocenie podlegają prace pisemne (wynik ujęty w procentach).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Burnos
Prowadzący grup: Natalia Banasik-Jemielniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Banasik-Jemielniak, Ewa Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.