Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia dla nauczycieli (Chemia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-ZNPN Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia dla nauczycieli (Chemia)
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Psychologia, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi teoriami psychologicznymi, które mogą mieć zastosowanie w pracy nauczyciela. Program obejmuje zagadnienia dotyczące rozwoju człowieka oraz zaburzeń rozwojowych (z uwzględnieniem różnic indywidualnych) oraz elementy psychologii społecznej. Studenci zapoznają się z efektywnymi metodami planowania pracy własnej i ucznia.

Pełny opis:

1. Przedmiot psychologii. Badania psychologiczne i ich zastosowania w życiu codziennym i praktyce szkolnej.

2. Metody badawcze w psychologii i ich wykorzystanie w budowaniu teorii psychologicznych, diagnozie rozwoju i zaburzeń oraz praktyce szkolnej.

3. Psychologia rozwoju 1. Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na rozwój. Różnice indywidualne (inteligencja, style poznawcze itd.).

4. Psychologia rozwoju 2. Procesy poznawcze, mechanizmy uczenia się, rozwój pamięci.

5. Psychologia rozwoju 3. Rozwój emocjonalny i społeczny. Rozwój osobowości. Stres a zachowanie.

6. Psychologia rozwoju 4. Specyfika rozwoju w okresie dorastania.

7. Psychologia rozwoju 5. Zaburzenia rozwoju a funkcjonowanie ucznia w szkole. Lateralizacja, dysleksja i dysgrafia, dyskalkulia, ADHD.

8. Elementy psychologii społecznej 1. Relacje interpersonalne. Charakterystyka małych grup.

9. Elementy psychologii społecznej 2. Stereotypy i uprzedzenia - mechanizmy powstawania i zapobiegania.

10. Elementy psychologii społecznej 3. Komunikacja interpersonalna. Język a komunikacja niewerbalna. Efektywne techniki komunikacyjne.

11. Psychologia organizacji i pracy. Efektywne planowanie czasu pracy nauczyciela i ucznia.

12. Samokształcenie psychologiczne w praktyce nauczycielskiej.

Literatura:

Aronson, E. (1995) Człowiek - istota społeczna. Warszawa: PWN.

Bee, H. (2004) Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka

Dembo, M. (1997) Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa: WSiP

Eysenck, H., Eysenck, M. (2000) Podpatrywanie umysłu: dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują?. Gdańsk: GWP.

Fontana, D. (1998) Psychologia dla nauczycieli. Poznań: Zysk i S-ka

Fontana, D. (1999). Zarządzanie czasem. Warszawa: PWN

Harris, M. (1998) Geny czy wychowanie? Co wyrośnie z naszych dzieci i dlaczego? Warszawa: J. Santorski Co.

Kendall (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk:GWP.

Mietzel, G. (2002) Psychologia kształcenia. Praktyczny podręcznik dla nauczycieli i pedagogów. Gdańsk: GWP.

Mika, S. (2000) Psychologia społeczna dla nauczycieli. Warszawa: Wyd. Żak.

Oniszczenko, W. (red.) (2002) Geny i środowisko a zachowanie. Warszawa: PWN.

Vasta, R.i in. (2004) Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP.

Wojciszke, B. (2006) Człowiek wśród ludzi. Warszawa: Scholar.

Zimbardo, P.G. (2004) Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Agnieszka Burnos
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.