Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie informatyki w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSFRz1ZIB Kod Erasmus / ISCED: 04.2 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie informatyki w biznesie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSFIR zaoczne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach prowadzonych zajęć będą poruszane następujące tematy:

• Pojęcia podstawowe z zakresu informatyki ekonomicznej

• Kierunki rozwoju systemów informatycznych

• Ocena e-usług, ocena witryn internetowych i przykłady

• Najnowsze tendencje rozwoju systemów informatycznych

• Podstawy e-Biznesu

• Gry komputerowe jako medium dydaktyki i rozrywki

Pełny opis:

1. Pojęcia podstawowe z zakresu informatyki ekonomicznej definicje informatyki ekonomicznej i jej miejsce w naukach o zarządzaniu i jakości, kryteria typologii systemów informacyjnych i ich charakterystyka.

2. Kierunki rozwoju systemów informatycznych: klasyfikacja w oparciu o kryteria komplikacji konfiguralnej, funkcjonalności i sieciowości.

3. Ocena e-usług, ocena witryn internetowych i przykłady – sposoby oceny systemów informatycznych, miejsce i rola oceny systemów w projektowaniu systemów informatycznych, przykłady zastosowań

4. Najnowsze tendencje rozwoju systemów informatycznych – charakterystyka podstawowych kierunków rozwojowych

5. Podstawy e-Biznesu – definicje, rodzaje i ewolucja

6. Gry komputerowe jako medium dydaktyki i rozrywki – definicje, podziały, kierunki rozwoju, modele funkcjonowania, rola w edukacji i szkoleniach.

Literatura:

• Turban E., Volomino L.: Information Technology for Management. Advancing Sustainable, Profitable Business Growth, John Wiley &Sons, NY, 2015,

• Informatyka ekonomiczna cz. I. Propedeutyka informatyki, technologie informacyjne, red. Korczak J., Dyczkowski M., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2008,

• Informatyka ekonomiczna cz. II, Informatyzacja obiektu gospodarczego, red. J.Korczak, M.Dyczkowskiego, B.Łukasik-Makowskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2013,

• Mobilne aspekty technologii informacyjnych, red. W. Chmielarz, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa, 2016,

• Chmielarz W., Szumski O., Zborowski M., Kompleksowe metody ewaluacji jakości serwisów internetowych, Wydawnictwo naukowe WZ UW, Warszawa, 2011,

• Chmielarz W., Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa, 2007.

• Wielki J.: Modele wpływu przestrzeni elektronicznej na organizacje gospodarczej, Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu cyklu dydaktycznego efekty uczenia prezentują się następująco:

Wiedza: student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć informatyki ekonomicznej, rozwoju systemów informatycznych i na tym tle systemów e-biznesu

Umiejętności: student jest w stanie klasyfikować rodzaje systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w organizacji, jest w stanie wskazać efekty wprowadzenia systemów informatycznych w organizacji, potrafi samodzielnie oceniać jakość systemów informatycznych i wykorzystać to w ich projektowaniu,

Kompetencje społeczne: student jest w stanie poprawnie wykorzystywać w praktyce wiedzę z przeprowadzonych zajęć do komunikacji w organizacji oraz do wskazywania miejsc, w których zastosowanie informatyki poprawiłoby zarządzanie w firmie Ponadto potrafi współdziałać w zespole projektowym.

Metody i kryteria oceniania:

W zespole projektowym przygotowanie oceny witryn internetowych (format PPTX, treść tekstowa umieszczona w prezentacji) (60% oceny końcowej)

W zespole projektowym wspólne uczestnictwo w świecie wirtualnym przez min 10 godzin, na tej podstawie przygotowanie raportu (format PPTX, treść tekstowa umieszczona w prezentacji) (40% oceny końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Witold Chmielarz, Oskar Szumski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.