Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie projektami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMdz3ZP Kod Erasmus / ISCED: 04.2 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DSM dzienne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zakres ogólny obejmuje:

1. Definicje i typologie zarządzania projektami,

2. Procedura tworzenia i uruchamiania projektu, jego kontroli i koordynacji;

3. Określenie struktur organizacyjnych występujących w zarządzaniu projektami;

4. Zarządzanie personelem w zarządzaniu projektem;

5. Zarządzanie wymaganiami użytkowników i ryzykiem w projekcie

Pełny opis:

Zakres tematyczny wykładu obejmuje:

1. Charakterystyka zarządzania projektami - podstawowe pojęcia (projekty, zarządzanie projektami, rodzaje projektów) i typologie ewolucja zarządzania projektami, cykl życia projektu,

2. Tworzenie i uruchamianie projektu – zakres problemowy zarządzania projektami, inicjacja i definiowanie projektu, struktura planu projektu (zakres, uczestnicy, procedury, szkolenia , infrastruktura, harmonogram, budżet), planowanie przebiegu i zasobów projektu, kontrola i koordynacja przygotowania i uruchomienia projektu,

3. Organizacyjno-instytucjonalne problemy zarządzania projektami – struktury organizacyjne a realizacja projektów, instytucjonalne formy zarządzania projektami, realizacja projektów poprzez instytucje zewnętrzne, kolegialne zarządzanie projektami,

4. Zarządzanie zespołem w realizacji projektu – dobór uczestników zespołu projektowego, organizacja i struktura zespołu projektowego, style kierowania zespołem projektowym, role i zadania w zespole projektowym, motywowanie i ocena pracowników zespołu projektowego, komunikacja w zespole projektowym, problemy w zespole projektowym i ich rozwiązywanie,

5. Analiza ryzyka projektów – identyfikacja ryzyka w projekcie, rodzaje ryzyka projektowego, wpływ ryzyka na projekt i jego dokumentowanie, rozwiązywanie problemów ryzyka w zarządzaniu projektem,

Studia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe:

15 godz. wykład

30 godz. laboratorium

10 godz. praca samodzielna studenta i przyswojenie materiału

5 godz. konsultacje i sprawdzenie wiadomości

Razem: 60 godz.

Studia niestacjonarne zaoczne:

12 godz. wykład

15 godz. laboratorium

15 godz. praca samodzielna studenta i przyswojenie materiału

18 godz. konsultacje i sprawdzenie wiadomości

Razem: 60 godz.

Literatura:

Literatura:

1. Red. Trocki M.: Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa, 2012,

2. Lock D.: Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa, 2003,

3. Szyjewski Z.: Zarządzanie projektami informatycznymi, Warszawa, Placet, 2004,

4. Meredith J. R.; Mantel S. J.: Project Management: A Managerial Approach, Wiley and Sons Inc., USA, 2009,

5. Kerzner H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 7th Edition, J. Wiley and Sons Inc., USA, 2001

Efekty uczenia się:

1. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu: podstaw zarządzania, zarządzania projektami informatycznymi, komputerowych systemów zarządzania, modelowania i mapowania procesów biznesowych

2. W zakresie umiejętności student potrafi stosować metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne w pracach projektowych,

3. W zakresie kompetencji społecznych student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Chmielarz, Przemysław Dubel, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys, Marek Zborowski
Prowadzący grup: Przemysław Dubel, Jerzy Kisielnicki, Małgorzata Oleś-Filiks, Marek Zborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Wykłady w terminach:

18.II, 25.II, 4.III, 11.III

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.