Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy informatyki dla biznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMw1PIDB Kod Erasmus / ISCED: 11.901 / (0619) Komputeryzacja (inne)
Nazwa przedmiotu: Podstawy informatyki dla biznesu
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiazkowe dla 1 roku DSM wieczorowe sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot jest wprowadzeniem do zagadnień związanych z zastosowaniem narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwie. W szczególności dotyczy on:

• standardowego, użytkowego oprogramowania komputerowego

• technologii gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i prezentowania danych

Pełny opis:

Ćwiczenia obejmują zagadnienia związane z zastosowaniami informatyki ekonomicznej i obejmują pracę z oprogramowaniem wspierającym prace biurowe. Podczas ćwiczeń omawiane jest wykorzystanie edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego w poniższym zakresie.

Edytor tekstu

•formatowanie czcionki i akapitu

•listy punktowane i listy numerowane

•pole tekstowe

•wykorzystanie sekcji w dokumencie

•formatowanie nagłówka i stopki

•obiekty w edytorze tekstu na przykładzie WordArt oraz schematu

organizacyjnego

•tworzenie źródeł danych i wykorzystanie ich w korespondencji seryjnej

•tworzenie spisu treści

Arkusz kalkulacyjny

•konwencja adresowania w arkuszu kalkulacyjnym

•formatowanie komórek oraz czcionki

•odwołania względne, bezwzględne i mieszane

•wykorzystanie paska formuł

•tworzenie symulacji finansowych

•praca z danymi z wielu arkuszy kalkulacyjnych

•tworzenie wykresów z jedną oraz wieloma seriami danych

•sortowanie danych proste oraz wielopoziomowe

•filtrowanie danych z wykorzystaniem autofiltra oraz filtrowania

zaawansowanego

Literatura:

Kowalczyk G., Word 2010 PL. Kurs, Wydawnictwo Helion, Warszawa,

2010

Wrotek W., Excel 2010 PL. Kurs, Wydawnictwo Helion, Warszawa, 2010

Korczak J., Dyczkowski M. (pod red), Informatyka ekonomiczna część I. Propedeutyka informatyki, technologie informacyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu cyklu dydaktycznego efekty uczenia prezentują się następująco:

Wiedza: student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć informatyki ekonomicznej, oraz narzędzi wspomagających prace biurowe

Umiejętności: student potrafi samodzielnie analizować dane w arkuszu kalkulacyjnym, umie sporządzić czytelne i poprawne pod względem metodologicznym wykresy, obsługiwać Microsoft Office w zakresie programu Word I Excel

Kompetencje społeczne: student jest w stanie poprawnie wykorzystywać w praktyce wiedzę z przeprowadzonych zajęć do komunikacji w organizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Zadania praktyczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zborowski
Prowadzący grup: Oskar Szumski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.