Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMw1PZ Kod Erasmus / ISCED: 04.001 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiazkowe dla 1 roku DSM wieczorowe sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs prezentuje podstawy teorii organizacji i zarządzania, przekazując wiedzę na temat najważniejszych podejść teoretycznych i modeli analitycznych, wspierających zarządzanie organizacjami oraz kształcąc najważniejsze umiejętności menedżerskie.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do zarządzania

2. Naukowe zarządzanie

3. Biurokracja i teoria organizacji

4. Zarządzanie ludźmi

5. Podejmowanie decyzji

6. Społeczna odpowiedzialność biznesu

7. Umiędzynarodowienie i zarządzanie międzynarodowe

8. Planowanie

9. Organizacja jako system. Analiza otoczenia

10. Zarządzanie strategiczne

11. Marketing

12. Zarządzanie operacjami

13. Przedsiębiorczość, innowacje i modele biznesu

14. Teorie, paradygmaty, mody i trendy w zarządzaniu

15. Praca nad studium przypadku – przygotowanie do egzaminu

Ćwiczenia obejmują następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do zarządzania

2. Naukowe zarządzanie

3. Struktury organizacyjne (1)

4. Struktury organizacyjne (2)

5. Podejmowanie decyzji

6. Przywództwo

7. Motywacja

8. Kultura organizacji

9. Planowanie i kontrola

10. Analiza otoczenia (1)

11. Analiza otoczenia (2)

12. Zarządzanie strategiczne

13. Marketing

14. Zarządzanie operacjami

15. Praca nad studium przypadku – przygotowanie do egzaminu

Literatura:

Podręcznik podstawowy: Klincewicz, Krzysztof (red.) (2016) Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Literatura obowiązkowa: materiały do zajęć, w tym prezentacje, artykuły, rozdziały podręczników oraz studia przypadku publikowane na stronie www.facebook.com/timowz

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu, student potrafi:

• Identyfikować i diagnozować problemy organizacyjne korzystając ze studium przypadku

• Dyskutować w grupie, prezentować argumentację wspierającą własne propozycje oraz wyciągać wnioski z prowadzonych analiz

• Określić funkcje zarządzania i role menedżerskie

• Omówić najważniejsze koncepcje z obszaru naukowego zarządzania, teorii organizacji, szkoły human relations oraz zarządzania strategicznego

• Opracować kartę przepływu procesu (process chart) i diagram Ishikawy

• Dokonać interpretacji schematu struktury organizacyjnej

• Przeprowadzić diagnozę stylu przywódczego i zaproponować działania motywujące określoną grupę pracowników

• Przygotować analizę otoczenia organizacji w oparciu o techniki PEST, model 5 sił Portera i analizę interesariuszy oraz przeprowadzić analizę SWOT

• Zdefiniować cele zgodnie z kryteriami SMART

• Zidentyfikować strategie bazowe realizowane przez wybrane firmy

• Scharakteryzować mieszankę marketingową i proces STP dla wybranego produktu i/lub firmy

• Zastosować macierze Ansoffa i BCG do podejmowania decyzji produktowych w firmie

• Przedstawić wybraną działalność gospodarczą w oparciu o model łańcucha wartości Portera

• Przedstawić popularne techniki zarządzania

• Wyjaśnić znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju we współczesnej działalności gospodarczej

• Pracować w zespole nad analizą kompleksowych studiów przypadku, odzwierciedlających rzeczywiste sytuacje biznesowe

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa opiera się na wyniku prac cząstkowych realizowanych w ramach ćwiczeń (50%) i testu egzaminacyjnego (50%). Poszczególne prace cząstkowe będą realizowane jako prace indywidualne lub zespołowe. Każda praca powinna być oddana w ściśle określonym terminie i formie, ustalonym na zajęciach (nie ma możliwości późniejszego oddania pracy ani usprawiedliwienia jej nieoddania – oznacza to utratę punktów zaliczeniowych). Osoby, które nie uzyskają co najmniej 50% punktów zaliczeniowych, otrzymują ocenę ndst (2) w pierwszym terminie.

Egzamin opiera się na pytaniach dotyczących materiału zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych problemów wynikających ze studiów przypadku, które zostaną przekazane studentom na początku stycznia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elwira Gross-Gołacka, Marcin Kardas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.