Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMz1MIB Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia w biznesie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSM zaoczne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Omówienie podstaw ekonomii, koncepcji teoretycznych dotyczących funkcjonowania mikropodmiotów (gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa) na rynku, działania różnego typu rynków (produktów -wolnokonkurencyjny, monopolu pełnego, oligopolu oraz rynek pracy i nieożywionych czynników produkcji)

Pełny opis:

Wykład ma na celu omówienie podstawowych zagadnień ekonomii. Dokonana zostaje charakterystyka popytu i podaży oraz ich determinantów; przedstawiony rynek oraz równowaga rynkowa i przejawy nierównowagi; następuje opis ingerencji rządu w rynek. Przedstawione są zachowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na rynku. Zaprezentowana zostaje jedno- i dwuczynnikowa funkcja produkcji oraz teoria kosztów produkcji (koszty całkowite, przeciętne i krańcowe). Zaprezentowane zostają modele rynków produktów: wolna konkurencja, monopol pełny, oligopol i modele rynków czynników wytwórczych – rynek pracy, nieożywionych czynników produkcji, kapitału finansowego.

Ćwiczenia poświęcone są dyskusji nad wyżej opisanymi obszarami tematycznymi (na bazie wykładu oraz zalecanych pozycji literatury przedmiotu) oraz rozwiązywaniu zadań, prezentujących empiryczne przypadki.

Literatura:

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch – Mikroekonomia, PWE Warszawa

D. Kamerschen, R. McKenzie. C. Nardinelli – Ekonomia, Wyd. Fundacja NSZZ „Solidarność”, Gdańsk

P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus – Ekonomia, t. I i II, PWN Warszawa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu i ćwiczeń) student zna podstawowe zagadnienia ekonomii oraz istotę podziału ekonomii na mikroekonomię i makroekonomię. Jest w stanie wyjaśnić pojęcia popytu i podaży oraz scharakteryzować ich determinanty. Potrafi opisać rynek oraz zjawiska równowagi i nierównowagi na rynku, rozumie możliwe konsekwencje ingerencji rządu w rynek. Rozpoznaje typowe zachowania konsumentów na rynku, ich reakcje na zmiany dochodów i cen, a także zachowania nietypowe (nieracjonalne). Student zna koncepcje jedno- i dwuczynnikowej funkcji produkcji oraz teorie kosztów produkcji. Rozpoznaje modele rynków produktów: wolnej konkurencji, monopolu pełnego, oligopolu i konkurencji monopolistycznej oraz modele rynków czynników wytwórczych – rynek pracy, rynki nieożywionych czynników produkcji, rynek kapitału finansowego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny – zdany, jeśli student zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do uzyskania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Krakowińska
Prowadzący grup: Ewa Krakowińska, Magdalena Olender-Skorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Krakowińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.