Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Human Resources Management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-GlobMBAHRM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Human Resources Management
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla GlobalMBA na WZ
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Main objectives of Human Resources Management in the organization – development trends and controversies. Tasks, responsibilities and structure of HR department. Changing challenges and environment for execution of tasks and responsibilities of HRM department.

2. Designing Human Resources Strategy, selection of HR metrics and benchmarks to measure effectiveness of its implementation.

3. Workforce planning and adjusting employment level and structure to the business needs. Measuring of the effectiveness of using human resources and forecasting workforce needs.

4. Recruitment and selection process and tools. Internal and external sourcing of candidates. Writing job specifications and using competence models. Development of the Employer Brand.

5. Training and Talent Development Process. Diagnosing training needs and designing training programs as well as measuring training effectiveness. Management Development and Career Management.

6. Performance Management and employee appraisal – evolution of concepts and tools.

7. Compensation and Benefits – designing of compensation schemes, incentive schemes and benefit plans. Discussion on Executive Pay.

8. International Human Resources Management – analysis of differences in HRM practices across countries and need for cultural intelligence. Building effective global HRM system.

9. Employee Relations and Engagement. Cooperation with trade unions and collective bargaining process. Development of employee engagement programs and internal communication. Designing and implementation of diversity and civility programs.

Literatura: (tylko po angielsku)

• Dessler, G., Fundamentals of Human Resource Management, Pearson 2016

• Bock, L., Work Rules, Hachette Book Group, 2015

• Ulrich D., HR Transformation, McGraw Hill 2009

• Blanchard K., Leading at a Higher Level, Blanchard Management Corporation 2010

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

• Understanding systemic and strategic aspects of managing the organization’s human assets

• Explaining basic concepts and tools used to realize human resource management function in the organization

• Applying knowledge to design policies and initiatives aimed at building competitive advantage based on effective use of the organization’s human assets

• Using tools and methods required to implement Human Resources Management policies and initiatives

• Understanding new trends and best practices in Human Resource Management

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

1. Active course participation (30%)

2. Team presentation on solving HRM problems (30%)

3. Written exam (40%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Ochinowski, Magdalena Rokicka-Czarnecka
Prowadzący grup: Tomasz Ochinowski, Magdalena Rokicka-Czarnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin lub zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)