Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Management and Strategy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-GlobMBAIMS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: International Management and Strategy
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla GlobalMBA na WZ
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis: (tylko po angielsku)

• Introduction to international business strategy

• Global trends, challenges and opportunities for international business

• Entry into foreign markets and international entrepreneurship

• Managing across cultures

• International strategic alliances

• International social enterprises

• Third wave of globalization

• Project presentations and course wrap-up

Literatura: (tylko po angielsku)

International Business by Oded HYPERLINK "https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Oded+Shenkar&search-alias=digital-text&field-author=Oded+Shenkar&sort=relevancerank" HYPERLINK "https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Oded+Shenkar&search-alias=digital-text&field-author=Oded+Shenkar&sort=relevancerank"Shenkar, Yadong HYPERLINK "https://www.amazon.com/Yadong-Luo/e/B001IZ2JF0/ref=dp_byline_cont_ebooks_2" Luo, Tailan HYPERLINK "https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_3?ie=UTF8&text=Tailan+Chi&search-alias=digital-text&field-author=Tailan+Chi&sort=relevancerank" Chi (2013)

Case studies and articles assigned before each session via e-learning module

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

On successful completion of this course student will be able to:

• Get an in-depth understanding of strategic choices made by example MNCs

• Review theories of international trade and FDI

• Modes of entry into the foreign markets

• Evaluate opportunities and challenges offered by a variety of internationalization strategies (i.e. export, FDI, licensing, offshoring, global sourcing)

• Understand potential social and environmental implications of international business activities

• Analyze data and make decisions regarding: timing and mode of entry into foreign markets, managing international alliances, organizing foreign operations and international marketing, balancing the “global integration – local responsiveness” trade-off

• Create international market entry plan

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Case study reports and activity – 50 %, group project – 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zdziarski
Prowadzący grup: Michał Zdziarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin lub zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)