Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Management Information Systems

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-GlobMBAMIS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Management Information Systems
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla GlobalMBA na WZ
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Systems definition, the role and place of MIS in organization. Three ways of management system development: logic architecture complication, functional integration, the extent and form networks. E-commerce state and development. E-banking and e-payments foundations. The chosen methods of IT assessment – websites evaluation. Introduction of the main concepts of effective use of IT in organization, Enterprise architecture, IT governance IT portfolio management, Technology management – typical concepts. Analyzing of data inputs to ERP systems on chosen examples (RFID technology).

Literatura: (tylko po angielsku)

 Turban E., at al.: Information Technology for Management. Transforming Organizations in the Digital Economy, John Wiley and Sons Inc. 6-th ed., 2011,

 Laudon K. C., Laudon J. P.: Management Information Systems, Pearson Education Inc., Prentice Hall, NY, 9-th ed. 2010.

 Chmielarz W.: Information Technology Project Management, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Dom Wydawniczy Elipsa, Warsaw, 2015,

 Chmielarz W.: Selected Problems of IT Development, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warsaw, 2005,

 Stencel J. at al.: CIO Best practises: Enabling Strategic Value with Information Technologies, Wiley and SAS Business Series, 2007,

 Customer Data Integration: Reaching a Single Version of the Truth, SAS Institute Inc., 2006.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Upon successful completion of this course, the student will be able to:

– Demonstrate an understanding of the ways of MIS development,

– Identify challenges facing the development of MIS,

– Analyse the relationship between MIS and organization,

– Differentiate between types of demonstrate types of MIS,

– Assess the possibility of implementation given type of MIS in different organizations,

– Assess quality of different kind of MIS,

– Interpret results of MIS evaluation for organization,

– Analyse of usefulness of MIS,

– Understanding of the methods of MIS evaluation and differences between them,

– Identifying place and role of MIS in organizations,

– Demonstrate functionality of integrated systems – case of IFS Applications

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Written exam (test) and project realization in small teams (preferred multinational)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Fandrejewska
Prowadzący grup: Alicja Fandrejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin lub zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)