Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowana rachunkowość zarządcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRz1rrfZRZ
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana rachunkowość zarządcza
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla MSZFRiU zaoczne 1 rok, semestr letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie wybranych, zaawansowanych elementów rachunkowości zarządczej i controllingu. Prezentowane są przede wszystkim zagadnienia dotyczące kosztów: ich kalkulacji, interpretacji i analizy dla podejmowania decyzji zarządczych zarówno krótkookresowych jak i strategicznych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładu ilustrowanego przykładami liczbowymi i studiami przypadków.

1. Rachunkowość zarządcza – cele, cechy, zadania

2. Koszty w decyzjach zarządczych – koszty istotne, utopione, utraconych korzyści

3. Decyzje cenowe –ceny wewnętrzne i zewnętrzne

4. Rachunek kosztów zmiennych

5. Próg rentowności – analiza jednoasortymentowa, analiza wieloasortymentowa

6. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing)

7. Zarządzanie kosztami działań (Activity Based Management)

8. Proces ciągłego usprawniania (kaizen costing)

9. System kosztów docelowych (target costing)

10. Koszty w cyklu życia produktu

11. Balanced Scorecard

12. Budżetowanie – zasady tworzenia budżetów cząstkowych i budżetu finansowego

13. Analiza odchyleń budżetowych

Literatura:

1. red. G. Świderska, Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008.

2. red. G. Świderska, Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2010.

3. D. Maciejowska, Koszty i ich rachunek, wyd. 3, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2012.

4. A. A. Jaruga, A. Szychta, P. Kabalski, Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer, 2010.

5. C. Drury, Rachunek kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 1998.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie pisemnej (teoria + zadania) lub on-line

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Chmielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)