Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Akademia filmu dokumentalnego Docs Against Gravity cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-AFAG1-OG Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Akademia filmu dokumentalnego Docs Against Gravity cz. 1
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii - 2019Z
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Na program zajęć (wykładów, projekcji i dyskusji) składają się najwybitniejsze i najżywiej dyskutowane w ostatnich latach filmy dokumentalne. Film dokumentalny na początku XXI wieku nie tylko wyraźnie zyskuje na popularności, ale w świadomości wielu widzów pozostaje bardziej wiarygodnym i niezależnym niż film fabularny sposobem mówienia o rzeczywistości.

Szczegóły: http://akademiadokumentalna.pl/szkoly-wyzsze/uw/

Pełny opis:

Zajęcia będą odbywać się w środy w godz. 16:00-18:30 w kinie LUNA, ul. Marszałkowska 28

Studenci, chcący uczestniczyć w zajęciach i uzyskać z nich zaliczenie, zobowiązani są do wykupienia semestralnego karnetu, którego cena wynosi 150 zł.

Karnety będzie można wykupić w kasie kina LUNA od 1 października 2019 r.

Uwaga! Samo wykupienie karnetu nie gwarantuje miejsca na liście uczestników zajęć. Osoby chcące uzyskać zaliczenie z przedmiotu muszą w pierwszej kolejności zarejestrować się na zajęcia w systemie USOS. Dopiero po rejestracji należy wykupić karnet, który jest biletem wstępu na zajęcia na sali kinowej.

Prowadząca: Kaja Klimek

Koordynatorka: Klaudia Gniady (Akademia Dokumentalna). Kontakt w sprawach organizacyjnych: klaudia@againstgravity.pl

DOKŁADNY PROGRAM NA SEMESTR ZIMOWY 2019/20 POJAWI SIĘ NA STRONIE AKADEMII DOKUMENTALNEJ: http://akademiadokumentalna.pl/szkoly-wyzsze/uw/

Literatura:

Film dokumentalny: Kreatywne opowiadanie, Sheila Curran Bernard, Warszawa 2011

Bohater w filmie dokumentalnym, Jacek Bławut, Łódź 2010

Film Art. Sztuka Filmowa. Wprowadzenie, David Bordwell, Kristin Thompson, Warszawa 2010, rozdz. Film dokumentalny

New Documentary: A Critical Introduction, Stella Bruzzi, London 2000

DOCąd. Rozmowy z polskimi dokumentalistami, Katarzyna Taras, Jakub Socha, Wydawnictwo Filmoteki Śląskiej, Katowice 2014

Herzog. Przewodnik Krytyki Politycznej, red. Agnieszka Wiśniewska, Julian Kutyła, Warszawa 2010

Kino dokumentalne Kazimierza Karabasza, Mikołaj Jazdon, Poznań 2009

Klucze do rzeczywistości: Szkice i rozmowy o polskim filmie dokumentalnym po roku 1989, red. Małgorzata Hendrykowska, Poznań 2005

Polskie kino dokumentalne 1989–2009: Historia polityczna, red. Agnieszka Wiśniewska, Warszawa 2011

Poetyka kina dokumentalnego, Mirosław Przylipiak, Gdańsk 2000

Direct cinema: Observational documentary and the politics of the sixties, Dave Saunders, London 2007

Documentary: The Margins of Reality, Paul Ward, London 2005

Werner Herzog, red. Peter C. Seel, Bogusław Zmudziński, Kraków 1994

Efekty uczenia się:

Wiedza

• Student zna najważniejszych twórców i najwybitniejsze dzieła współczesnego, światowego kina dokumentalnego

• Student zna najważniejsze nurty, zjawiska i twórców w historii kina dokumentalnego

• Student wie, przed jakimi wyzwaniami stoją zarówno twórcy, jak i widzowie filmów dokumentalnych

• Student zna kontekst historyczno-społeczno-kulturowy współczesnego kina dokumentalnego oraz najczęściej poruszaną w konkretnych filmach problematykę

• Student wie, przy użyciu jakich narzędzi teoretycznych i analitycznych badać film dokumentalny

Umiejętności:

• Student potrafi samodzielnie analizować filmy dokumentalne pod kątem zastosowanych w nich rozwiązań formalnych i estetycznych

• Student potrafi samodzielnie analizować filmy dokumentalne w szerszym kontekście historycznym i społecznym

• Student potrafi wykorzystać filmy dokumentalne w pracy naukowej, np. jako źródło do badań historycznych i socjologicznych

• Student potrafi wskazać różnice i podobieństwa między językiem kina dokumentalnego i fabularnego

Metody i kryteria oceniania:

1. OBECNOŚĆ:

W semestrze zimowym 2019/2020 zaplanowanych jest dwanaście projekcji. Maksymalna ilość nieobecności umożliwiająca zaliczenie przedmiotu to: CZTERY, każda kolejna będzie oznaczała brak możliwości zaliczenia przedmiotu. Ze względu na charakter zajęć nie ma znaczenia czy nieobecności są usprawiedliwione czy nie.

Każdej i każdemu przysługują DWIE NIEOBECNOŚCI na projekcjach bez żadnych konsekwencji. Za kolejne DWIE, które uznajemy za nadprogramowe, należy napisać recenzje wybranych filmów z AFD, na których projekcji się było (innych niż wybrane do prac zaliczeniowych).

W tej pracy liczy się OPINIA, krytyczne spojrzenie, a nie powszechnie dostępne dane na temat filmu, jego twórców, przebiegu ukazanej sytuacji. Recenzja może być krótszą formą odpowiedzi na pytanie zadane w czasie zajęć.

Objętość: maksymalnie 3000 znaków.

Termin nadsyłania: ostatnie zajęcia w semestrze.

UWAGA: To Uczestniczka i Uczestnik zajęć powinni wiedzieć, na których zajęciach ich nie było i jaki film opuścili. Również kontrolowanie ilości nieobecności leży po Waszej stronie.

2. PRACE ZALICZENIOWE

Warunkiem zaliczenia zajęć, poza obecnością, będzie przygotowanie dwóch następujących prac zaliczeniowych:

- praca pisemna

- materiał video

Jak się do tego zabrać? Każdemu prezentowanemu w ramach zajęć filmowi będzie towarzyszyło pytanie dotyczące czy to treści poruszanych w filmie, czy jego formy estetycznej, ale również szerszego kontekstu społecznego, kulturowego czy politycznego, w który film się wpisuje. Uczestniczka i Uczestnik zajęć wybierają zatem dwa filmy prezentowane w ramach Akademii i przygotowują odpowiedzi na dotyczące ich pytania postawione w czasie dyskusji po owych filmach - jedną w postaci pracy pisemnej, drugą - materiału video. Pytania po zajęciach pojawią się na stronie Akademii (http://akademiadokumentalna.pl/szkoly-wyzsze/uw/) - poniżej filmu, którego dotyczą.

Wymagania dotyczące prac:

1. PRACA PISEMNA:

Objętość: 4500-6000 znaków. Punktem odniesienia jest pytanie/zadanie podane podczas dyskusji po filmie. Forma to esej, czyli wypowiedź pisemna prezentująca opinię, przemyślenia i poglądy na dany temat - ale jego ujęcie już zależy od samej Autorki i Autora. Mile widziane są rzecz jasna odwołania do innych kontekstów, w tym filmów, literatury, tekstów kultury itd. z wyraźnym tego zaznaczeniem.

2. MATERIAŁ VIDEO:

Długość to maksymalnie 3 minuty, popularny format video (mpeg, vlc, mp4 avi) wysłane poprzez Google Drive, Dropbox, Wetransfer. Materiał ma mieć charakter krytyczno-filmowy i eseistyczny. Co to oznacza? Autorka i Autor prezentują swoje poglądy i przemyślenia, dowodzą krytycznego myślenia o filmie i jego kontekście. Forma - właściwie dowolna - od wypowiedzi bezpośrednio do kamery (uwaga: przemyślanej i wypowiedzianej, a nie odczytanej! Czytanie oznacza dyskwalifikację i zwrot pracy!), przez formy video-eseistyczne (zmontowane materiały wizualne i komentarz autorki autora), po... No właśnie. Granicą jest Wasza inwencja twórcza.

Jeśli szukacie inspiracji, serdecznie polecamy kanał AFD na YouTube, gdzie można obejrzeć najciekawsze prace uczestników poprzednich edycji zajęć.

Oto link do playlisty: https://www.youtube.com/playlist?list=PLxQwj-KIMz_dhYoSlgAP2BbAIjVtpDTZS

Charakter samych pytań towarzyszących filmom wskaże, że zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku możliwości i form wyrazu będzie wiele. Liczy się przede wszystkim inwencja twórcza, własne przemyślenia i pomysły i kreatywność Autorki i Autora.

3. TERMIN NADSYŁANIA PRAC:

UWAGA! Gotowe prace należy wysłać pod adres akademiafilmudokumentalnego@gmail.com

PRACA PISEMNA - tydzień po projekcji

MATERIAŁ WIDEO - dwa tygodnie po projekcji

Terminy są niezmienne, rygorystycznie przestrzegane i nie ma od nich odstępstw, a ich przekroczenie zamyka drogę do opracowania pytania związanego z tym właśnie filmem - pozostaje on jednak przez resztę semestru dostępny do recenzji zaliczającej ewentualną nadprogramową nieobecność. Jeśli zajęcia nie odbywają się - termin to wciąż dwa tygodnie dla video, tydzień dla pracy pisemnej. Dlaczego tak musi być? Zależy nam, żeby jak najszybciej sprawdzać prace, szczególnie, gdy semestr zbliża się do końca. Dlatego też serdecznie namawiamy i zachęcamy, żeby zająć się pracami zaliczeniowymi wcześniej na przestrzeni semestru, a nie zostawiać spełnienia warunków zaliczenia na ostatni moment.

Za każdą pracę można zdobyć 5 punktów. Oceniane będą zarówno forma, koncept jak i treść. Maksymalna ilość uzyskanych punktów na przestrzeni zajęć to zatem 2 x 5 = 10 punktów. Po wypełnieniu warunków dotyczących obecności na tej podstawie wystawiona zostanie ocena końcowa.

UWAGA! OTO JEDYNY ADRES DO WYSYŁKI WSZYSTKICH PRAC: akademiafilmudokumentalnego@gmail.com

Na pytania bieżące odpowiadamy na stronie Akademii Filmu Dokumentalnego na facebooku, zachęcamy więc do lajkowania i śledzenia, a także sprawdzania o co już pytanie padło, bo może odpowiedź na to, które Uczestniczkę i Uczestnika nurtuje już tam jest?

OTO LINK DO STRONY NA FB: https://www.facebook.com/AkademiaFilmuDokumentalnegoUW/

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 320 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Gniady, Kaja Klimek, Jacek Wasilewski
Prowadzący grup: Klaudia Gniady, Kaja Klimek, Jacek Wasilewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.