Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Akademia filmu dokumentalnego Docs Against Gravity cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-AFAG2-OG Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Akademia filmu dokumentalnego Docs Against Gravity cz. 2
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii - 2019L
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Na program zajęć składają się najwybitniejsze i najżywiej dyskutowane w ostatnich latach filmy dokumentalne. Film dokumentalny nie tylko wyraźnie zyskuje na popularności, ale w świadomości wielu widzów pozostaje bardziej wiarygodnym i niezależnym niż film fabularny sposobem mówienia o rzeczywistości. Część druga Akademii Filmu Dokumentalnego w centrum stawia bohatera filmu dokumentalnego. Chcemy jednak potraktować to zagadnienie możliwie szeroko, a nawet metaforycznie, gdyż tak w swoich filmach bohaterów i “bohaterów” kreują twórcy współczesnych filmów dokumentalnych. Szczegóły: https://www.akademiadokumentalna.pl/akademia-filmu-dokumentalnego-cz-2-sem-letni-20192020

Zajęcia rozpoczynają się 4 marca 2020 o godz. 15:15 w kinie Luna.

UWAGA! Warunkiem udziału w zajęciach jest wykupienie karnetu. Koszt karnetu to: 150 zł. Student jest zobowiązany do posiadania karnetu na każdych zajęciach w celu sprawdzenia obecności.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: klaudia@againstgravity.pl

Pełny opis:

UWAGA! Warunkiem udziału w zajęciach jest wykupienie karnetu filmowego. Koszt karnetu to 150 zł. Do kupienia w kasie kina Luna od 10.02.2020 r. Student zobowiązany jest posiadać karnet podczas każdej projekcji, żeby wejść na salę.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: klaudia@againstgravity.pl (Akademia Dokumentalna)

Samo wykupienie karnetu nie gwarantuje miejsca na liście uczestników zajęć. Osoby chcące uzyskać zaliczenie z przedmiotu muszą w pierwszej kolejności zarejestrować się na zajęcia w systemie USOS. Dopiero po rejestracji należy wykupić karnet, który jest biletem wstępu na zajęcia na sali kinowej. Można również wykupić karnet bez rejestracji, żeby uczestniczyć w zajęciach jako wolny słuchacz.

Zakupu karnetu dokonuje się bezpośrednio w kasie kina Luna. Karnety trafią do sprzedaży 10 lutego 2020 r.

PROGRAM ZAJĘĆ:

1. Pokolenie pieniądza – 04.03.2020 r.

2. MATANGI/MAYA/M.I.A. – 11.03.2020 r.

3. Zniknięcie mojej matki – 25.03.2020 r.

4. Twarze, plaże – 01.04.2020 r.

5. Czyściciele internetu – 08.04.2020 r.

6. Zjadanie zwierząt – 15.04.2020 r.

7. Brasilia: projekt-utopia – 22.04.2020 r.

8. Jutro albo pojutrze – 29.04.2020 r.

9. Singielki – 06.05.2020 r.

10. A to mój przyjaciel robot – 13.05.2020 r.

11. Polaroid. Błyskawiczne spełnienie marzeń – 27.05.2020 r.

12. Zamknij się i graj na pianinie – 03.06.2020 r.

WARUNKI ZALICZENIA:

1. OBECNOŚĆ

W semestrze letnim 2019/2020 zaplanowanych jest dwanaście projekcji. Maksymalna ilość nieobecności umożliwiająca zaliczenie przedmiotu to CZTERY, każda kolejna będzie oznaczała brak możliwości zaliczenia przedmiotu. Ze względu na charakter zajęć nie ma znaczenia czy nieobecności są usprawiedliwione czy nie.

2. PRACE ZALICZENIOWE

Warunkiem zaliczenia zajęć, poza obecnością, będzie przygotowanie dwóch następujących prac zaliczeniowych:

- praca pisemna

- materiał video

Literatura:

LEKTURY ZALECANE:

• Film dokumentalny: Kreatywne opowiadanie, Sheila Curran Bernard, Warszawa 2011

• Bohater w filmie dokumentalnym, Jacek Bławut, Łódź 2010

• Film Art. Sztuka Filmowa. Wprowadzenie, David Bordwell, Kristin Thompson, Warszawa 2010, rozdz. Film dokumentalny

• New Documentary: A Critical Introduction, Stella Bruzzi, London 2000

• DOCąd. Rozmowy z polskimi dokumentalistami, Katarzyna Taras, Jakub Socha, Wydawnictwo Filmoteki Śląskiej, Katowice 2014

• Herzog. Przewodnik Krytyki Politycznej, red. Agnieszka Wiśniewska, Julian Kutyła, Warszawa 2010

• Kino dokumentalne Kazimierza Karabasza, Mikołaj Jazdon, Poznań 2009

• Klucze do rzeczywistości: Szkice i rozmowy o polskim filmie dokumentalnym po roku 1989, red. Małgorzata Hendrykowska, Poznań 2005

• Polskie kino dokumentalne 1989–2009: Historia polityczna, red. Agnieszka Wiśniewska, Warszawa 2011

• Poetyka kina dokumentalnego, Mirosław Przylipiak, Gdańsk 2000

• Direct cinema: Observational documentary and the politics of the sixties, Dave Saunders, London 2007

• Documentary: The Margins of Reality, Paul Ward, London 2005

• Werner Herzog, red. Peter C. Seel, Bogusław Zmudziński, Kraków 1994

Efekty uczenia się:

Wiedza

• Student zna najważniejszych twórców i najwybitniejsze dzieła współczesnego, światowego kina dokumentalnego

• Student zna najważniejsze nurty, zjawiska i twórców w historii kina dokumentalnego

• Student wie, przed jakimi wyzwaniami stoją zarówno twórcy, jak i widzowie filmów dokumentalnych

• Student zna kontekst historyczno-społeczno-kulturowy współczesnego kina dokumentalnego oraz najczęściej poruszaną w konkretnych filmach problematykę

• Student wie, przy użyciu jakich narzędzi teoretycznych i analitycznych badać film dokumentalny

Umiejętności:

• Student potrafi samodzielnie analizować filmy dokumentalne pod kątem zastosowanych w nich rozwiązań formalnych i estetycznych

• Student potrafi samodzielnie analizować filmy dokumentalne w szerszym kontekście historycznym i społecznym

• Student potrafi wykorzystać filmy dokumentalne w pracy naukowej, np. jako źródło do badań historycznych i socjologicznych

• Student potrafi wskazać różnice i podobieństwa między językiem kina dokumentalnego i fabularnego

Metody i kryteria oceniania:

1. OBECNOŚĆ:

Wymagana jest obecność na więcej niż połowie zajęć. Dopuszczalne są DWIE NIEOBECNOŚCI. W przypadku każdej kolejnej - niezależnie od tego, czy jest usprawiedliwiona czy nie - należy napisać recenzję wybranego filmu, na którego projekcji się było (innego niż wybrane do prac zaliczeniowych). W tej pracy liczy się OPINIA, a nie powszechnie dostępne dane na temat filmu, jego twórców, przebiegu ukazanej sytuacji. Recenzja może być krótszą formą odpowiedzi na pytanie zadane w czasie zajęć.

Objętość: maksymalnie 3000 znaków.

Termin nadsyłania: ostatnie zajęcia w semestrze.

UWAGA: To Uczestniczka i Uczestnik zajęć powinni wiedzieć, na których zajęciach ich nie było i jaki film opuścili. Również kontrolowanie ilości nieobecności leży po Waszej stronie.

2. PRACE ZALICZENIOWE

Warunkiem zaliczenia zajęć poza obecnością będzie przygotowanie dwóch następujących prac zaliczeniowych:

- praca pisemna

- materiał video

Jak się do tego zabrać? Każdemu prezentowanemu w ramach zajęć filmowi będzie towarzyszyło pytanie dotyczące czy to treści poruszanych w filmie, czy jego formy estetycznej, ale również szerszego kontekstu społecznego, kulturowego czy politycznego, w który film się wpisuje. Uczestniczka i Uczestnik zajęć wybierają zatem dwa filmy prezentowane w ramach Akademii i przygotowują odpowiedzi na dotyczące ich pytania postawione w czasie dyskusji po owych filmach - jedną w postaci pracy pisemnej, drugą - materiału video. Pytania po zajęciach pojawią się na stronie Akademii - obok filmu, którego dotyczą.

Wymagania dotyczące prac:

1. PRACA PISEMNA:

Maksymalnie 6000 znaków. Forma to esej, czyli wypowiedź pisemna prezentująca opinię autora, jego przemyślenia i poglądy na dany temat - ale jego ujęcie już zależy od samej Autorki i Autora. Mile widziane są rzecz jasna odwołania do innych kontekstów, w tym filmów, literatury, tekstów kultury itd. z wyraźnym tego zaznaczeniem.

2. MATERIAŁ VIDEO:

Maksymalnie 3 minuty, popularny format video (mpeg, vlc, mp4 avi) wysłane poprzez Google Drive, Dropbox, Wetransfer. Podejście krytyczno-filmowe i eseistyczne. Co to oznacza? Autorka i Autor prezentują swoje poglądy i przemyślenia, dowodzą krytycznego myślenia o filmie i jego kontekście. Forma - właściwie dowolna - od wypowiedzi bezpośrednio do kamery (uwaga: przemyślanej i wypowiedzianej, a nie odczytanej!), przez formy video-eseistyczne (zmontowane materiały wizualne i komentarz autorki autora), po... No właśnie. Granicą jest Wasza inwencja twórcza.

Jeśli szukacie inspiracji, serdecznie polecamy kanał AFD na YouTube, gdzie można obejrzeć najciekawsze prace uczestników poprzedniej edycji zajęć.

Oto link do playlisty:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxQwj-KIMz_fWpMHcCS8RWvc9FPcF6u7g

Charakter samych pytań towarzyszących filmom wskaże, że zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku możliwości i form wyrazu będzie wiele. Liczy się przede wszystkim inwencja twórcza, własne przemyślenia i pomysły i kreatywność Autorki i Autora.

3. TERMIN NADSYŁANIA PRAC:

UWAGA! Gotowe prace należy wysłać pod adres akademiafilmudokumentalnego@gmail.com

PRACA PISEMNA - tydzień po projekcji

MATERIAŁ WIDEO - dwa tygodnie po projekcji

Terminy są niezmienne, rygorystycznie przestrzegane i nie ma od nich odstępstw, a ich przekroczenie zamyka drogę do opracowania pytania związanego z tym właśnie filmem - pozostaje on jednak przez resztę semestru dostępny do recenzji zaliczającej ewentualną nieobecność. Jeśli zajęcia nie odbywają się - termin to wciąż dwa tygodnie dla video, tydzień dla pracy pisemnej. Dlaczego tak musi być? Zależy nam, żeby jak najszybciej sprawdzać prace, szczególnie, gdy semestr zbliża się do końca. Dlatego też serdecznie namawiamy i zachęcamy, żeby zająć się pracami zaliczeniowymi wcześniej na przestrzeni semestru, a nie zostawiać ich na ostatni moment.

Za każdą pracę można zdobyć 5 punktów. Oceniane będą zarówno forma, koncept jak i treść. Maksymalna ilość uzyskanych punktów na przestrzeni zajęć to zatem 2 x 5 = 10 punktów. Po wypełnieniu warunków dotyczących obecności na tej podstawie wystawiona zostanie ocena końcowa.

UWAGA! OTO JEDYNY ADRES DO WYSYŁKI WSZYSTKICH PRAC:

akademiafilmudokumentalnego@gmail.com

Na pytania bieżące odpowiadamy na stronie Akademii Filmu Dokumentalnego na facebooku, zachęcamy więc do lajkowania i śledzenia, a także sprawdzania o co już pytanie padło, bo może odpowiedź na to, które Uczestniczkę i Uczestnika nurtuje już tam jest?

OTO LINK DO STRONY NA FB:

https://www.facebook.com/AkademiaFilmuDokumentalnegoUW/

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład fakultatywny, 30 godzin, 320 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wasilewski
Prowadzący grup: Klaudia Gniady, Kaja Klimek, Jacek Wasilewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład fakultatywny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.