Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Językowy savoir-vivre

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D4JESV-PRM Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Językowy savoir-vivre
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 4 semestr, 2 rok (PRMM)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem dydaktycznym przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcją wypowiedzi grzecznościowych w komunikacji werbalnej w aspekcie skuteczności komunikacyjnej. Ważnym składnikiem treści wykładów jest międzynarodowa etykieta biznesu.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omawiane są zasady i strategie polskiego savoir-vivre’u. Porównuje się polski savoir-vivre towarzyski ze skodyfikowanym międzynarodowym systemem norm biznesowych. Polska grzeczność językowa i pozajęzykowa konfrontowana jest z grzecznością innych kręgów kulturowych. Omawiane są takie funkcje grzeczności, jak powitania, przeproszenia, przedstawianie (się), tytulatura, życzenia, gratulacje, kondolencje. Prowadzona jest praktyczna analiza pism urzędowych, listów elektronicznych, sposobów telefonowania i użycia wizytówek.

Literatura:

1. Obowiązkowa

M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007.

Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2006, rozdz. 5 – Dodatek: formy adresatywne.

I. Kamińska-Radomska, Etykieta biznesu, czyli międzynarodowy język kurtuazji, Warszawa 2003.

2. Uzupełniająca

I. Kamińska-Radomska, Kultura biznesu. Normy i formy, Warszawa 2020.

R. Sinielnikoff, E. Prechitko, Wzory listów polskich, Warszawa 2005, Uwagi ogólne.

S. Miller, E-mailowy savoir-vivre, tł. J. Kasprzak-Śliwińska, Poznań 2003, rozdz. 1-6.

W polu Efekty uczenia się proszę dostawić „2.” w Innych kompetencjach:

1. Zdaje sobie sprawę ze zmian obyczajów grzecznościowych po roku 1989.

2. Rozumie różnice pokoleniowe dotyczące zachowań grzecznościowych i konieczność szukania consensusu.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student ma:

WIEDZĘ

1. Zna funkcję językowych zachowań grzecznościowych oraz towarzyszących im lub je zastępujących zachowań niewerbalnych.

2. Zna językowe relacje (na ty, na pan/pani i relacje tzw. pośrednie) między partnerami komunikacji, w tym tytulaturę.

3. Zna zasady pisania listów tradycyjnych, pism urzędowych, e-maili.

4. Zna pojęcie tzw. nawiasu grzecznościowego (formy i formuły powitalne oraz formy i formuły pożegnalne).

5. Zna wybrane funkcje grzecznościowe: przeproszenia, życzeń, gratulacji, kondolencji, prośby, odmowy.

6. Zna międzynarodową etykietę biznesu oraz różnice między grzecznością towarzyską a grzecznością zawodową.

7. Zna różnice językowe w grzecznościowym mówieniu kobiet i mężczyzn (gender) oraz wpływ tego zjawiska na osiąganie sukcesu zawodowego.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi przy użyciu językowych form grzeczności wpływać na własną skuteczność komunikacyjną w różnych typach mówienia (pisania).

2. Umie stosować tytulaturę dostosowaną do hierarchii rozmówcy oraz sytuacji mówienia.

3. Umie napisać i zaadresować pismo urzędowe, e-mail, używając stosownych form językowych, w tym zwrotów grzecznościowych.

4. Umie rozpocząć interakcję werbalną (w tym odpowiednio się przedstawić), kontynuować ją, stosując fatyczną funkcję języka, oraz wie, jak ją zakończyć. W kontakcie bezpośrednim i pośrednim, w tym w rozmowie telefonicznej.

5. Umie werbalizować wybrane funkcje grzecznościowe (powitania, pożegnania, przeproszenia itp.), dostosowując ich formę do relacji z partnerem.

INNE KOMPETENCJE

1. Zdaje sobie sprawę ze zmian obyczajów grzecznościowych po roku 1989.

Rozumie różnice pokoleniowe dotyczące zachowań grzecznościowych i konieczność szukania consensusu.

Metody i kryteria oceniania:

znajomość lektur, ocena ciągła (aktywność i prace domowe), kolokwium

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dąbkowska
Prowadzący grup: Anna Dąbkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dąbkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.