Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalizacja - dziennikarstwo on-line

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D4SPON-DZI Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Specjalizacja - dziennikarstwo on-line
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 4 semestr, 2 rok (spec: Dziennikarska) - Specjalizacje
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia obejmują problematykę budowania przekazu w sieci internetowej. Student ma zapoznać się z praktyką komunikacji online z naciskiem na tworzenie treści tekstowych oraz multimedialnych. Opanuje zagadnienia technologiczne, prawne, ekonomiczne jak i społeczne związane z przekazem internetowym.

Skrócony opis:

Zajęcia praktyczne obejmują zakres wiedzy, umiejętności oraz kompetencji niezbędnych dla opanowania zagadnień technologicznych i społeczno - ekonomicznych niezbędnych do budowania interakcji online. Studenci po otrzymaniu wiedzy samodzielnie wykonują projekty związane z wyborem narzędzi online lub offline, wykorzystaniem ich możliwości oraz praktycznym wykorzystaniem w cyfrowej przestrzeni.

Pełny opis:

Student otrzymuje wiedzę związaną z praktycznym wykorzystaniem aplikacji online oraz oprogramowania offline niezbędnych dla realizacji projektów/zadań jakie może wykorzystać w pracy z organizacji mediowej. Wiedza, umiejętności oraz kompetencje obejmują rozbudowaną problematykę, jaką może student spotkać w pracy w różnego rodzaju typach redakcji. Pozwalają one także na podjęcie samodzielnej działalności online.

Zajęcia obejmują:

- technologie sieciowe oraz związane z tym praktyczne problemy,

- edytory wykorzystywane online i offline,

- zagadnienia społeczno - ekonomiczne oraz prawne występujące podczas funkcjonowania mediów w sieci,

- projekty praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności.

Literatura:

– A. Wojciechowski: ECDL. Usługi w sieciach informatycznych, MIKOM, Warszawa 2001.

– Aho A.V., J.E. Hopcroft, J.D. Ullman: Algorytmy i struktury danych, Helion, Gliwice 2003.

– Czyżewski A.: Dźwięk Cyfrowy – Wybrane zagadnienia teoretyczne, technologia, zastosowania, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001

– Dec Zdzisław, ABC .... Worda 2005. Edition 2000, 2005.

– Frenki D.: PowerPoint 2000. Ćwiczenia praktyczne. Helion, Gliwice 2000.

– Gaf Janusz, Access 2002/XP, HELION, 2002

– Gogołek, Technologie Informacyjne Mediów, ASPRA, Warszawa 2005. s. 227 – 269.

– Gogołek, Wprowadzenie do informatyki dla humanistów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.

– Köhre Thomas, Nagrywanie płyt CD i DVD Nero 6, Wyd. RM, Warszawa 2004.

– Kopertowska M.: Word i Excel w biurze, Mikom, Warszawa 2003.

M. Kopertowska: ECDL. Arkusze kalkulacyjne, MIKOM, Warszawa 2001.

M. Kopertowska: ECDL. Bazy danych, MIKOM, Warszawa 2001.

M. Kopertowska: ECDL. Grafika menadżerska i prezentacyjna, MIKOM, Warszawa 2001.

M. Kopertowska: ECDL. Przetwarzanie tekstów, MIKOM, Warszawa 2001.

– M. Molski, S. Opala, Elementarz Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych, MIKOM, Warszawa 2002.

– Nowakowski Z.: Technologia informacyjna bez tajemnic, Mikom, Warszawa 2002.

– Ostapowicz Marcin, Krystaliczny dźwięk, Chip, luty 2007.

– Ostrowska T.M.: Relacyjne systemy bazodanowe. Podstawy projektowania i eksploatacji. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2002.

– Publikacje z serii Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy:

– Sokół M.: ABC języka HTML, Helion, Gliwice 2002.

– Sokół M.: Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik, Helion, Gliwice 2005.

– Świderk Grzegorz, Łukasz Madurski, Multimedia. Obróbka dźwięku i filmów, Helion 2004

W. Sikorski: ECDL. Podstawy technik informatycznych, MIKOM, Warszawa 2001.

– WWW.gogolek.pl

Z. Nowakowski: ECDL. Użytkowanie komputerów, MIKOM, Warszawa 2001.

- Literatura fachowa/specjalistyczna oraz inne źródła wiedzy (zwłaszcza dostępnej online) są na bieżąco przekazywane. Znaczna część publikacji (głównie związana z technologiami internetowymi) wymaga aktualizacji już w trakcie prowadzenia zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA:

- zna podstawy obsługi serwera oraz rodzaje hostingu,

- ma niezbędną wiedzę na temat języków, skryptów, arkuszy stylów,

– zna podstawy konstrukcja/składowe/budowa serwisów online oraz aplikacji mobilnych,

– zna zasady tworzenia i edycji tekstu, obrazu, dźwięku i wideo,

- definiuje i wyjaśnia problemy strumieniowania w sieci internetowej,

- ma podstawową wiedzę prawną niezbędną dla korzystania z sieci jak i publikacji online,

- ma wiedzę związaną z tekstowymi i hipertekstowymi gatunkami dziennikarstwa internetowego,

– opisuje podstawy marketingu online i komercji w sieci,

- ma wiedzę na temat podstaw analityki internetowej oraz oceny jakości przekazu online,

- wymienia podstawy SEM i SEO.

Umiejętności:

- projektuje i konstruuje przekaz online,

- prowadzi interakcję z wykorzystaniem narzędzi internetowych,

– dobiera aplikacje online oraz oprogramowaniem offline w celu zbudowania adekwatnej do przekazu grafiki oraz multimediów,

– ocenia potencjał marketingu, reklamy oraz analityki online.

Inne kompetencje:

- zachowuje otwartość na zmiany technologiczne i idące za tym modyfikacje w budowaniu przekazu online,

- jest kreatywny w wykorzystaniu Web 2.0, co za tym idzie interakcji online,

- zachowuje krytycyzm w ocenie jakości przekazu internetowego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła na zajęciach. Praca semestralna.

Zaliczenie zajęć wymaga pozytywnego zaliczenia ze wszystkich części zajęć i projektów oraz wszystkich wykładowców.

Zajęcia są obowiązkowe. Nieobecności wymagają usprawiedliwienia wg zasad i regulaminów przyjętych na UW. Brak możliwości poprawy oceny pozytywnej.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kowalik
Prowadzący grup: Piotr Celiński, Dariusz Jaruga, Krzysztof Kowalik, Joanna Szylko-Kwas, Michał Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kowalik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia praktyczne obejmują zakres wiedzy, umiejętności oraz kompetencji niezbędnych dla opanowania zagadnień technologicznych i społeczno - ekonomicznych niezbędnych do budowania interakcji online. Studenci po otrzymaniu wiedzy samodzielnie wykonują projekty związane z wyborem narzędzi online lub offline, wykorzystaniem ich możliwości oraz praktycznym wykorzystaniem w cyfrowej przestrzeni.

Pełny opis:

Student otrzymuje wiedzę związaną z praktycznym wykorzystaniem aplikacji online oraz oprogramowania offline niezbędnych dla realizacji projektów/zadań jakie może wykorzystać w pracy z organizacji mediowej. Wiedza, umiejętności oraz kompetencje obejmują rozbudowaną problematykę, jaką może student spotkać w pracy w różnego rodzaju typach redakcji. Pozwalają one także na podjęcie samodzielnej działalności online.

Zajęcia obejmują:

- technologie sieciowe oraz związane z tym praktyczne problemy,

- edytory wykorzystywane online i offline,

- zagadnienia społeczno - ekonomiczne oraz prawne występujące podczas funkcjonowania mediów w sieci,

- projekty praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności.

Literatura:

– A. Wojciechowski: ECDL. Usługi w sieciach informatycznych, MIKOM, Warszawa 2001.

– Aho A.V., J.E. Hopcroft, J.D. Ullman: Algorytmy i struktury danych, Helion, Gliwice 2003.

– Czyżewski A.: Dźwięk Cyfrowy – Wybrane zagadnienia teoretyczne, technologia, zastosowania, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001

– Dec Zdzisław, ABC .... Worda 2005. Edition 2000, 2005.

– Frenki D.: PowerPoint 2000. Ćwiczenia praktyczne. Helion, Gliwice 2000.

– Gaf Janusz, Access 2002/XP, HELION, 2002

– Gogołek, Technologie Informacyjne Mediów, ASPRA, Warszawa 2005. s. 227 – 269.

– Gogołek, Wprowadzenie do informatyki dla humanistów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.

– Köhre Thomas, Nagrywanie płyt CD i DVD Nero 6, Wyd. RM, Warszawa 2004.

– Kopertowska M.: Word i Excel w biurze, Mikom, Warszawa 2003.

M. Kopertowska: ECDL. Arkusze kalkulacyjne, MIKOM, Warszawa 2001.

M. Kopertowska: ECDL. Bazy danych, MIKOM, Warszawa 2001.

M. Kopertowska: ECDL. Grafika menadżerska i prezentacyjna, MIKOM, Warszawa 2001.

M. Kopertowska: ECDL. Przetwarzanie tekstów, MIKOM, Warszawa 2001.

– M. Molski, S. Opala, Elementarz Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych, MIKOM, Warszawa 2002.

– Nowakowski Z.: Technologia informacyjna bez tajemnic, Mikom, Warszawa 2002.

– Ostapowicz Marcin, Krystaliczny dźwięk, Chip, luty 2007.

– Ostrowska T.M.: Relacyjne systemy bazodanowe. Podstawy projektowania i eksploatacji. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2002.

– Publikacje z serii Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy:

– Sokół M.: ABC języka HTML, Helion, Gliwice 2002.

– Sokół M.: Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik, Helion, Gliwice 2005.

– Świderk Grzegorz, Łukasz Madurski, Multimedia. Obróbka dźwięku i filmów, Helion 2004

W. Sikorski: ECDL. Podstawy technik informatycznych, MIKOM, Warszawa 2001.

– WWW.gogolek.pl

Z. Nowakowski: ECDL. Użytkowanie komputerów, MIKOM, Warszawa 2001.

- Literatura fachowa/specjalistyczna oraz inne źródła wiedzy (zwłaszcza dostępnej online) są na bieżąco przekazywane. Znaczna część publikacji (głównie związana z technologiami internetowymi) wymaga aktualizacji już w trakcie prowadzenia zajęć.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.