Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-Z2FILO Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-ZAOCZNE I STOPNIA 2 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład przeznaczony jest dla studentów posiadających ogólną wiedzę z zakresu humanistyki (na poziomie szkoły średniej).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

(Sylabus skrócony)

I Metafizyka-ontologia

1. Byt. Co jest?

2. Ontologia starożytna i hierarchia bytów

3. Dowody na istnienie i nieistnienie Boga

4. Przejście do świata metafizyki, nauki i wiedzy nowoczesnej.

II Etyka

5. Tradycja i nowoczesność w etyce. Chrześcijaństwo i buddyzm. Sekularyzm

6. Deontologia i konsekwencjalizm; Kant i utylitaryzm

III Filozofa społeczna świata nowoczesnego

7. Społeczeńtswo i umowa społeczna

8. Początki krytyki społecznej: oświecenie i Rousseau

9. Początki ekonomii politycznej: od Locke'a do Smitha

10. Hegel i filozofia dziejów z romantyzmem w tle

11. Od heglizmu do marksizmu

12. Marksizm i komunizm

13. Romantyzm. Schopenhauer i Nietzsche

14. Myśl modernizmu

15. Od modernizmu do postmodernizmu

Pełny opis:

Sylabus pełny

I Metafizyka-ontologia

1. Byt. Co jest? - dualizm/monizm; idealizm/materializm. Platon, Kartezjusz. Umysł i ciało. Test Turinga

2. Ontologia starożytna i hierarchia bytów. - Absolut, Arystoteles, teleologia, "cztery przyczyny"

3. Dowody na istnienie i nieistnienie Boga - Tomasz z Akwinu, Anzelm z Canterbury, dowód ontologiczny; "Pięć dróg' Tomasza i ich krytyka

4. Przejście do świata metafizyki, nauki i wiedzy nowoczesnej. - Paradygmat, finalizm, racjonalizm, empiryzm, naturalizm, metoda indukcyjna. F. Bacon

II Etyka

5. Tradycja i nowoczesność w etyce. Chrześcijaństwo i buddyzm. - Sekularyzm, tradycjonalizm. Machiavelli.

6. Deontologia i konsekwencjalizm; Kant i utylitaryzm. - J.S. Mill, imperatyw kategoryczny, szczęście

III Filozofa społeczna świata nowoczesnego

7. Społeczeńtswo i umowa społeczna. - Kontraktualizm, umowa społeczna, stan natury, prawa naturalne. Th. Hobbes, J. Locke.

8. Początki krytyki społecznej: oświecenie i J.J. Rousseau. - Oświecenie, "szlachetny dzikus", własność, encyklopedyści.

9. Początki ekonomii politycznej: od Locke'a do Smitha - praca i podział pracy, wartość, własność

10. Hegel i filozofia dziejów z romantyzmem w tle. - Historiozofia (filozofia dziejów), dialektyka; duch-rozum-wolność-absolut-postęp

11. Od heglizmu do marksizmu. Praca istotą człowieka. Alienacja

12. Marksizm i komunizm. - Walka klas, wartość dodatkowa, wyzysk, proletariat, kapitalizm, komunizm. Hegel, Marks.

13. Romantyzm. Schopenhauer i Nietzsche. - Irracjonalizm, wola, wola mocy, genealogia moralności. Pozytywizm.

14. Myśl modernizmu. - Psychoanaliza, egzystencjalizm, szkoła frankfurcka. S. Freud, J.P. Sartre, Th. Adorno

15. Od modernizmu do postmodernizmu. - Wielkie i małe narracje, feminizm, posthumanizm. S. de Beauvoir, J.F. Lyoytard

Literatura:

S. Blackburn, Oksfordzki słownik filozoficzny.

F. Copleston, Historia filozofii;

W. Krajewski (red.), Słownik pojęć filozoficznych.

Z. Kuderowicz (red.), Filozofia współczesna (dwa tomy).

A. Miś, Filozofia współczesna. Główne nurty;

A. Miś, Problemy i kierunki etyki. Antologia tekstów. Wyboru dokonał i komentarzami opatrzył…;

R. H. Popkin i A. Stroll, Filozofia;

Dodatkowa literatura będzie podawana przez wykładowcę w trakcie zajęć.

H. Puszko i A. Miś (red.), Historia filozofii, tom I i II;

W. Tatarkiewicz: Historia filozofii, trzy tomy.

Dodatkowa literatura będzie podawana przez wykładowcę w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Student zna, rozumie, potrafi zdefiniować i poddać krytycznej analizie, jak również stosować w życiu codziennym pojęcia, terminy i kategorie wymienione szczegółowo w Opisie (patrz wyżej).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przez studenta przedmiotu i uzyskania oceny jest obecność na zajęciach w ciągu ich pełnego cyklu (z dopuszczeniem dwu nieusprawiedliwionych nieobecności) oraz zdanie egzaminu końcowego (testu) dotyczącego pojęć wymienionych w pełnym opisie przedmiotu (patrz wyżej).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dobrowolski
Prowadzący grup: Jacek Dobrowolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

(Sylabus skrócony)

I Metafizyka-ontologia

1. Byt. Co jest?

2. Ontologia starożytna i hierarchia bytów

3. Dowody na istnienie i nieistnienie Boga

4. Przejście do świata metafizyki, nauki i wiedzy nowoczesnej.

II Etyka

5. Tradycja i nowoczesność w etyce. Chrześcijaństwo i buddyzm. Sekularyzm

6. Deontologia i konsekwencjalizm; Kant i utylitaryzm

III Filozofa społeczna świata nowoczesnego

7. Społeczeńtswo i umowa społeczna

8. Początki krytyki społecznej: oświecenie i Rousseau

9. Początki ekonomii politycznej: od Locke'a do Smitha

10. Hegel i filozofia dziejów z romantyzmem w tle

11. Od heglizmu do marksizmu

12. Marksizm i komunizm

13. Romantyzm. Schopenhauer i Nietzsche

14. Myśl modernizmu

15. Od modernizmu do postmodernizmu

Pełny opis:

Sylabus pełny

I Metafizyka-ontologia

1. Byt. Co jest? - dualizm/monizm; idealizm/materializm. Platon, Kartezjusz. Umysł i ciało. Test Turinga

2. Ontologia starożytna i hierarchia bytów. - Absolut, Arystoteles, teleologia, "cztery przyczyny"

3. Dowody na istnienie i nieistnienie Boga - Tomasz z Akwinu, Anzelm z Canterbury, dowód ontologiczny; "Pięć dróg' Tomasza i ich krytyka

4. Przejście do świata metafizyki, nauki i wiedzy nowoczesnej. - Paradygmat, finalizm, racjonalizm, empiryzm, naturalizm, metoda indukcyjna. F. Bacon

II Etyka

5. Tradycja i nowoczesność w etyce. Chrześcijaństwo i buddyzm. - Sekularyzm, tradycjonalizm. Machiavelli.

6. Deontologia i konsekwencjalizm; Kant i utylitaryzm. - J.S. Mill, imperatyw kategoryczny, szczęście

III Filozofa społeczna świata nowoczesnego

7. Społeczeńtswo i umowa społeczna. - Kontraktualizm, umowa społeczna, stan natury, prawa naturalne. Th. Hobbes, J. Locke.

8. Początki krytyki społecznej: oświecenie i J.J. Rousseau. - Oświecenie, "szlachetny dzikus", własność, encyklopedyści.

9. Początki ekonomii politycznej: od Locke'a do Smitha - praca i podział pracy, wartość, własność

10. Hegel i filozofia dziejów z romantyzmem w tle. - Historiozofia (filozofia dziejów), dialektyka; duch-rozum-wolność-absolut-postęp

11. Od heglizmu do marksizmu. Praca istotą człowieka. Alienacja

12. Marksizm i komunizm. - Walka klas, wartość dodatkowa, wyzysk, proletariat, kapitalizm, komunizm. Hegel, Marks.

13. Romantyzm. Schopenhauer i Nietzsche. - Irracjonalizm, wola, wola mocy, genealogia moralności. Pozytywizm.

14. Myśl modernizmu. - Psychoanaliza, egzystencjalizm, szkoła frankfurcka. S. Freud, J.P. Sartre, Th. Adorno

15. Od modernizmu do postmodernizmu. - Wielkie i małe narracje, feminizm, posthumanizm. S. de Beauvoir, J.F. Lyoytard

Literatura:

S. Blackburn, Oksfordzki słownik filozoficzny. F. Copleston, Historia filozofii; W. Krajewski (red.), Słownik pojęć filozoficznych. Z. Kuderowicz (red.), Filozofia współczesna (dwa tomy). A. Miś, Filozofia współczesna. Główne nurty; A. Miś, Problemy i kierunki etyki. Antologia tekstów. Wyboru dokonał i komentarzami opatrzył…; R. H. Popkin i A. Stroll, Filozofia; H. Puszko i A. Miś (red.), Historia filozofii, tom I i II; W. Tatarkiewicz: Historia filozofii, trzy tomy.

Dodatkowa literatura będzie podawana przez wykładowcę w trakcie zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.