Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia polskiej prasy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-Z2HIPR-DZI Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Historia polskiej prasy
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-ZAOCZNE I STOPNIA 2 semestr, 1 rok (spec. dziennikarstwo)
Punkty ECTS i inne: 3.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje całość czasopiśmiennictwa polskiego od momentu jego powstania w połowie XVI wieku aż po lata dziewięćdziesiąte XX w

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje całość czasopiśmiennictwa polskiego od momentu jego powstania w połowie XVI wieku aż po lata dziewięćdziesiąte XX w. Zajęcia mają umożliwić studentom poznanie procesu kształtowania się i rozwoju prasy polskiej oraz tworzenie się zawodu dziennikarskiego i jego roli w polskim życiu narodowym, społecznym i kulturalnym. Wykłady i studia własne studenta nastawione są głównie na usystematyzowanie, zinterpretowanie i skomentowanie obszernej literatury przedmiotu.

Literatura:

Historia prasy polskiej t. I –IV, PWN, Warszawa 1976, 1980.

Andrzej Paczkowski, Prasa codzienna Warszawy w latach 1918-1939, Warszawa 1983.

Stanisława Lewandowska, Polska konspiracyjna prasa informacyjno polityczna, Warszawa 1982.

Prasa, radio i telewizja. Zarys dziejów, Warszawa 2001.

Zenon Kmiecik, Prasa warszawska okresu pozytywizmu, Warszawa 1971

Rafał Habielski, Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku, Warszawa 2009

A.Kozieł, Za chwilę dalszy ciąg programu… Telewizja polska czterech dekad, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

Efekt wiedzy

Student powinien wiedzieć o głównych etapach rozwoju prasy polskiej i innych mediów oraz roli w kształtowaniu kultury narodowej. Student powinien zdawać sobie sprawę z korelacji między wewnętrzną sytuacją polityczną a kondycją, rolą i znaczeniem środków przekazu. Student powinien znać proces kształtowania się w Polsce zawodu dziennikarza i dorobek jego najwybitniejszych przedstawicieli.

Efekt umiejętności

Student powinien rozróżniać typy polskiej prasy jej polityczne i ideologiczne barwy wskazywać cechy systemu medialnego w różnych okresach historycznych

Inne kompetencje

Zajęcia powinny budować świadomość zawodową niezbędną dla adeptów dziennikarstwa

Metody i kryteria oceniania:

Poziom wiedzy i aktywność potwierdzone zaliczeniem ćwiczeń i sprawdzian wiedzy z całego kursu na egzaminie

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Evelina Kristanova
Prowadzący grup: Evelina Kristanova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Evelina Kristanova
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.