Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja w nowych mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-Z2KWNM-PRM Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Komunikacja w nowych mediach
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-ZAOCZNE I STOPNIA 4 semestr, 2 rok (spec. PRMM)
Punkty ECTS i inne: 3.50
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podczas wykładu zostaną omówione zagadnienia dotyczące komunikowania się w nowych mediach.

Pełny opis:

1. Nowe media – historia, rozwój, charakterystyka, specyfika.

2. Konwergencja mediów i jej konsekwencje dla procesów komunikacyjnych.

3. Teorie mediów instytucjonalnych na gruncie nowych mediów.

4. Badania nowych mediów.

5. Podstawy efektywnej komunikacji bezpośredniej i zapośredniczonej cyfrowo.

6. Storytelling i content marketing - wykorzystanie w budowaniu efektywnej strategii komunikacyjnej.

7. Komunikacja w Internecie – narzędzia Web 1.0 i Web 2.0..

8. Blogosfera i komunikacja na blogach.

9. Komunikacja w mediach społecznościowych

10. Wideo w komunikowaniu się online.

Literatura:

1. Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, WK, Warszawa 2015.

2. Keen A., Jak internet niszczy kulturę, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

3. Szpunar M., Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016.

4. Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

5. Kaczmarek-Śliwińska M., Internet Public Relations. Polskie realia działań public relations w Sieci, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2010.

6. Kaczmarek-Śliwińska, M. , Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Działania organizacji i jej pracowników, Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2013.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza

1. Zna historię rozwoju nowych mediów w kontekście działań komunikacyjnych.

2. Zna pojęcie konwergencji mediów.

3. Zna techniki i narzędzia komunikowania się w nowych mediach.

Umiejętności

1. Potrafi określić narzędzia komunikowania się w nowych mediach skuteczne w określonych przekazach.

2. Potrafi wykorzystać źródła badań nowych mediów i dokonać ich analizy.

Inne kompetencje

Brak

Metody i kryteria oceniania:

Opis w j. polskim

1. Test prawda/fałsz (podczas ostatniego wykładu); 10 stwierdzeń.

2. Obecności – 3 razy w semestrze lista obecności.

Skala ocen:

90-100% 5,0

80-89% 4,5

70-79% 4,0

60-69% 3,5

50-59% 3,0

0-49% 2,0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kaczmarek-Śliwińska
Prowadzący grup: Monika Kaczmarek-Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kaczmarek-Śliwińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.