Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-Z2SOME Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Socjologia mediów
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-ZAOCZNE I STOPNIA 2 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest różnym zagadnieniom związanym z wpływem mediów na procesy społeczne – wspólnotowe (socjologiczne) w ramach wielowektorowych relacji, jakie zachodzą między osobami, poszczególnymi grupami społecznymi, wreszcie instytucjami medialnymi, politycznymi, biznesowymi, czy też kulturalnymi.

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony jest różnym zagadnieniom związanym z wpływem mediów na procesy społeczne – wspólnotowe (socjologiczne) w ramach wielowektorowych relacji, jakie zachodzą między osobami, poszczególnymi grupami społecznymi, wreszcie instytucjami medialnymi, politycznymi, biznesowymi, czy też kulturalnymi. Celem konwersatorium jest:

 wskazać kluczowe aspekty medialnego zapośredniczenia wspólnoty społecznej;

 wyjaśnić w sposób zrozumiały (poprzez przykłady) najważniejsze teorie, efekty i zjawiska warunkujące funkcjonowanie społeczeństwa zmediatyzowanego.

 wytłumaczyć rolę i wpływ mediów na kształtowanie interakcji społecznych zachodzących w ramach dyskursu publicznego (społecznego)

Literatura:

1. A. Eliott, Współczesna teoria społeczna, Warszawa 2011;

2. M. Golka, Socjologia kultury, Warszawa 2013;

3. M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001;

4. W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008;

5. D. McQuail, Teorie komunikowania masowego, Warszawa 2008;

6. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2009;

7. Słownik terminologii medialnej, pod red. W. Pisarka, Kraków 2006;

8. Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, pod red. Z. Bauera, E. Chudzińskiego, Kraków 2010;

9. Brémond Alice, Couet Jean-François, Davie Anne, Kompendium wiedzy o socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu socjologii mediów;

2. Zna i rozumie najważniejsze aspekty i płaszczyzny poszczególnych aspektów oddziaływania mediów na rzeczywistość społeczną, kulturową, ekonomiczną i polityczną

3. Rozpoznaje i identyfikuje najistotniejsze problemy i dylematy związane z funkcjonowaniem mediów we współczesnych społeczeństwa sieciowych – postinformacyjnych – podlegających silnym tendencjom mediatyzacyjnym oraz marketyzacyjnym

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Potrafi diagnozować oraz analizować zjawiska społeczno-kulturowo-polityczne relacjonowane i komentowane w zmediatyzowanym dyskursie społecznym

2. Potrafi przeprowadzić logiczny wywód na temat funkcji, zadań, celów oraz sposobów oddziaływania mediów masowych oraz nie-instytucjonalnych (2.0) na uczestników interakcji społecznych.

KOMPETENCJE:

1. Wykorzystuje zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności do analitycznego rozpoznawania zjawisk i problemów współczesnego życia społecznego podlegającego silnym procesom mediatyzacji

2. Potrafi diagnozować problemy znajdujące się na styku różnych dziedzin, systemów i dyscyplin podlegających medialnej logice

3. Jest w stanie wskazać i objaśnić różne aspekty kulturowe, polityczne, ekonomiczne oraz społeczne funkcjonowania mediów

Metody i kryteria oceniania:

Lektura, czynny udział w zajęcia (dyskusja), obecności, zdanie egzaminu

Praktyki zawodowe:

Zaangażowanie się w obywatelski projekt realizowany przez WDiNP UW wraz z Instytutem Spraw Obywatelskich INSPRO – pt. ObywateleRozliczaja.pl – obywatelska aktywność naukowo-badawcza (archiwistyczna) polegająca na rejestrowaniu na portalu obietnic składanych przez polityków i monitorowaniu ich stopnia realizacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gackowski
Prowadzący grup: Anita Kwiatkowska, Katarzyna Piórecka, Marlena Sztyber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gackowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.