Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening PR

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-Z2TREN-PRM Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Trening PR
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-ZAOCZNE I STOPNIA 4 semestr, 2 rok (spec. PRMM)
DM-ZAOCZNE I STOPNIA 4 semestr, 2 rok (spec. PRMM)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci znają podstawy procesu PR, są gotowi do systematycznego wykonywania zadań, prezentacji i prac pisemnych z tygodnia na tydzień, a nawet podczas zajęć.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie do praktyki PR, zbliżone do pracy agencji PR/komórki PR w organizacji. Warsztatowy charakter zajęć sprawia, że elementy teoretyczne są ograniczone do minimum. Zadania są wykonywane w zespołach i indywidualnie. Każdy zespół realizuje program PR dla istniejącej organizacji. Działa wg zasad w realiach biznesowych: od kontaktu z organizacją (klientem) przez raportowanie postępu prac po prezentację efektów. Taka formuła pozwoli na zebranie doświadczeń, także z użycia różnych narzędzi PR.

Pełny opis:

Przedmiot ma charakter warsztatowy. Cel: przybliżenie studentom działania agencji PR/komórki PR w organizacji. Studenci zorganizują zespoły, które – jak mała studencka agencja PR/komórka PR w organizacji – będą pracowały dla realnych klientów. Poznają realia pracy PR: od wyboru klienta i przekonania go o potrzebie wsparcia PR, przez koncepcję programu komunikacyjnego, po prezentację programu przed grupą (z ew. udziałem klienta).

Wszystkie zespoły będą wykonywały porównywalne zadania, ale każdy powinien zaproponować własną strategię i dobrać adekwatne do niej techniki i narzędzia PR. Prezentacja kolejnych wersji materiałów, tekstów i projektów przez zespoły i studentów zapewni rozwój warsztatu PR uczestników zajęć.

Prezentacja programu PR dla danego klienta będzie podsumowaniem pracy zespołowej i indywidualnej.

Literatura:

Podstawowa:

1. E.W. Austin, B.E. Pinkleton, Strategic Public Relations Management. Planning and Managing Effective Communication Programs, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, London 2006

2. [Praca zbiorowa], Sztuka public relations. Z doświadczeń polskich praktyków, ZFPR, Warszawa 2006

3. F.P. Seitel, Public relations w praktyce, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003

Uzupełniająca:

pozycje z mediów specjalistycznych, odpowiednio do potrzeb danego zespołu.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Wiedza

1. zna etapy typowego projektu PR

2. zna podstawowe narzędzia i techniki PR – tradycyjne i nowe

3. identyfikuje różne techniki komunikowania i standardy profesjonalne PR

4. wie, jak zaplanować i zrealizować projekt PR w zespole

Umiejętności

1. umie dobrać źródła potrzebne do przygotowania projektu PR

2. potrafi zgromadzić dane i informacje niezbędne do działań komunikacyjnych

3. umie przygotować ramowy projekt PR

4. jest w stanie pracować zespołowo nad projektem PR

Inne kompetencje

1. rozumie, kiedy i po co stosować określone narzędzia i techniki PR

2. może popularyzować standardy profesjonalne wśród pracowników PR

Metody i kryteria oceniania:

Ocena umiejętności pracy zespołowej, indywidualnego wkładu w projekt, indywidualnych zadań i aktywności na zajęciach. Meritum: 60% oceny (po 30% za udział w pracy zespołowej i za zadania indywidualne). Terminowość: 30% oceny ogólnej. Aktywność na zajęciach: 10% ogólnej oceny (wypowiedzi ad rem, z odwołaniem do konkretnych źródeł).

Praktyki zawodowe:

Nie występują.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Marzęda
Prowadzący grup: Agnieszka Marzęda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Marzęda
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.