Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat dziennikarski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-Z2WDZW-DZI Kod Erasmus / ISCED: 15.0 / (0320) Dziennikarstwo i informacja
Nazwa przedmiotu: Warsztat dziennikarski
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-ZAOCZNE I STOPNIA 2 semestr, 1 rok (spec. dziennikarstwo)
DM-ZAOCZNE I STOPNIA 4 semestr, 2 rok (spec. dziennikarstwo)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

CELE ZAJĘĆ:

• zapoznanie studentów z różnymi gatunkami dziennikarskimi

• nauczenie podstaw zbierania materiałów dziennikarskich i pisania tekstów prasowych

• zapoznanie ze słownictwem dziennikarskim i specyfiką pracy redakcyjnej

• nauczenie redagowania tekstu prasowego

• ćwiczenie kreatywności

WIEDZA PRZEKAZYWANA NA ZAJĘCIACH z tego przedmiotu wprowadza systematycznie studentów w temat, uczy podstaw we wszystkich gatunkach dziennikarskich, przygotowuje do dalszych zajęć w ramach specjalizacji dziennikarskich: prasowej, radiowej, telewizyjnej

Pełny opis:

WSZYSTKIE ZAJĘCIA MAJĄ CHARAKTER PRAKTYCZNY.

W ramach realizowanych ćwiczeń studenci:

• analizują konstrukcję i kompozycję wybranych tekstów prasowych z prasy krajowej i zagranicznej ,

• redagują teksty na zajęciach,

• piszą teksty prasowe na zadane lub wymyślone przez siebie tematy; prace są omawiane wspólnie lub recenzowane przez wykładowców

UWAGI:

• wszystkie prace muszą powstawać na bieżąco; nie ma możliwości oddawania prac dopiero w sesji egzaminacyjnej lub poprawkowej. terminy oddawania prac ustalają wykładowcy. w każdym semestrze student przygotowuje 3-4 prace

• na zajęciach prace są czytane wspólnie, omawiane, redagowane; niektóre prace wykładowca przerabia bez udziału studenta, któremu przedstawia wyniki

• na zakończenie każdego semestru studenci rozwiązują test końcowy , zalecany jest także test śródsemestralny

• poszczególne tematy są wprowadzane zgodnie ze stopniem trudności – studenci zaczynają od krótkich informacji, kończą cykl zajęć reportażem. Każdy tekst ma zadana objętość, podawaną w liczbie znaków, włącznie ze spacjami.

• każdy nowy temat wprowadzany jest według schematu: wprowadzenie teoretyczne do gatunku (jego miejsce w dziennikarstwie i sposoby realizacji), analiza danego gatunku w prasie karjowej i zagranicznej, ćwiczenia krótkie na zajęciach, realizacja samodzielnej pracy w czasie własnym, ocena każdego tekstu, omówienie tekstów na zajęciach,

• wprowadzenie każdego nowego gatunku dziennikarskiego oznacza realizację minimum jednego artykułu przez każdego studenta

• wszystkie prace dziennikarskie muszą być przygotowane samodzielnie

• przewidziane są zadania grupowe do realizacji na zajęciach: pomysły dziennikarskie na różne okazje, pomysły akcji dziennikarskich, burze mózgów nt. okładek i serii dziennikarskich.

Literatura:

• Kozdoń-Dębecka, Łuka, Sułek-Kowalska, Tumiłowicz, Zawiliński, Podstawy Warsztatu Dziennikarskiego, IDUW,Warszawa 2012,

• Pisarek Walery, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2005

• Adamowski Janusz (red.), O warsztacie dziennikarskim, Warszawa 2004

• Magdoń Andrzej, Reporter i jego warsztat, Kraków 2000,

• Fras Janina, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999,

• Sieciechowicz Marta, Potwór z Saskiej Kępy, Warszawa 2007,

• Wańkowicz Melchior, Karafka La Fontaine’a, Warszawa 1974

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• Zna omówione na zajęciach gatunki dziennikarskie i potrafi je rozróżnić.

• Zna cechy stylu językowego charakterystyczne dla każdego z gatunków.

• Potrafi wymienić nazwiska najlepszych polskich dziennikarzy zajmujących się danym gatunkiem prasowym.

• Wie, jakie czynniki decydują o sile i jakości newsa

• Zna pojęcia: lead, autoryzacja, research, background, deadline; zasada odwróconej piramidy, zasada pięciu klasycznych pytań, itp..

• Wie, że w tekstach informacyjnych należy prezentować racje wszystkich stron konfliktu.

• Zna strukturę redakcji prasowej, podstawowe zadania poszczególnych jej funkcyjnych członków oraz słownictwo branżowe, jakim się posługują.

• Wie jak dokumentować temat i gdzie, poza Internetem, szukać źródeł informacji.

• Student ma świadomość konsekwencji pomyłki dziennikarskiej zarówno dla opisywanych osób/ instytucji oraz redakcji i własnej kariery zawodowej.

Umiejętności:

• Potrafi oddzielać informację od komentarza w tekstach dziennikarskich.

• Umie ocenić trafność doboru tytułu i śródtytułów do tekstu.

• Potrafi znaleźć najciekawszą wypowiedź pochodzącą z konferencji tzw. „setkę” potrzebną do wykorzystania w tekście.

• Umie dotrzeć do osobowego źródła informacji i umówić się na wypowiedź lub wywiad.

• Umie analizować wartość warsztatową tekstów publikowanych w prasie.

• Student potrafi przygotowywać teksty pod presją czasu, która jest nieodłącznym elementem pracy dziennikarskiej

Inne kompetencje:

• Rozumie, że rzetelność dziennikarska jest fundamentem zawodu.

• Wie, że bogactwo językowe to wielki atut w pracy dziennikarskiej.

• Ma świadomość ograniczeń prawnych spoczywających na dziennikarzu np. autoryzacji, czy groźby naruszenia dóbr osobistych.

• Ma świadomość poziomu własnych umiejętności interpersonalnych.

• Zna charakter pracy działów PR i potrafi z nimi współpracować zgodnie z zasadami etyki oraz z korzyścią dla czytelników/ widzów.

• Student powinien rozumieć, na czym polega odpowiedzialność dziennikarza, odpowiedzialność za słowo, za podejmowane działanie interwencyjne, czy pochwałę wyrażoną na łamach. Student musi rozumieć wszelkie konteksty zmierzające do przekupienia dziennikarza.

• Student rozumie, jak ważna jest etyka w tym zawodzie. Dla ciekawego i głośnego tekstu nie można sobie pozwolić na przekłamywanie rzeczywistości, ani tym bardziej na uleganie manipulacji w grach politycznych po którejkolwiek ze stron

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie poddawane są:

• Frekwencja na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze),

• Aktywność na zajęciach,

• Punktualność w oddawaniu prac,

• Wartość merytoryczna oddanych prac,

• Test merytoryczny ,

• Portfolio czyli całość przedstawionych w trakcie trzech semestrów prac,

• Praca we wspólnym projekcie dziennikarskim

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Łuka, Bronisław Tumiłowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.