Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do projektowania baz danych i repozytoriów cyfrowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-IN-D4PROJBD Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Wstęp do projektowania baz danych i repozytoriów cyfrowych
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: IN-DZIENNE I STOPNIA - 4 semestr
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot stanowi wprowadzenie w problematykę baz danych, ze szczególnym uwzględnieniem relacyjnych baz danych. Przedstawia zagadnienia związane z projektowaniem systemów bazodanowych, od postawienia problemu (analizypotrzeb), aż po implementację wybranego systemu i jego optymalizacją.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie do relacyjnych baz danych; system zarządzania bazą danych, architektura klient-serwer. Wprowadzeniem do języka SQL.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do relacyjnych baz danych; system zarządzania bazą danych, architektura klient-serwer.

2. Język definiowania pytań

3. Manipulowanie danymi

4. Projektowanie baz danych: model koncepcyjny i logiczny

5. Implementacja bazy danych: tworzenie tabel, powiązania, manipulowanie tabelami, import danych.

6. Zaawansowane przetwarzanie danych

7. Zarządzanie uprawnieniami: tworzenie użytkowników i grup użytkowników.

8. Normalizacja

Literatura:

Bowman J. S. , Darnovsky M., Emerson S. L. : Podręcznik języka SQL. Warszawa 2001.

Celko J.: SQL zaawansowane techniki programowania. Warszawa, 2008

Connolly T., Begg C.: Systemy baz danych. Warszawa, 2004

Date J.C.: Relacyjne bazy danych dla praktyków. Gliwice, 2006

Dudek W.: Bazy danych SQL. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Helion 2006.

Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom: Podstawowy kurs systemów baz danych. Gliwice, 2011

Meloni J. C. : PHP, MySQL i Apache dla każdego. Wydanie III. Wydawnictwo Helion 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe pojęcia i koncepcje relacyjnych baz danych

Zna podstawy relacyjnego modelu danych

Zna podstawowe konstrukcje języka SQL.

Zna podstawowe zasady projektowania baz danych.

Umiejętności

Potrafi operować aparatem pojęciowym baz danych.

Potrafi posługiwać się językiem SQL w zakresie podstawowym.

Potrafi zaprojektować i zaimplementować prostą bazę danych.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość roli i znaczenia systemów baz danych w przedsiębiorstwie, gospodarce i społeczeństwie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena projektu

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.