Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-LM-Z4LZLD Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: ID-DZIENNE I STOPIEŃ 4 semestr, 2 rok (specjalność Logistyka i marketing w mediach)
ID-DZIENNE I STOPIEŃ 4 semestr, 2 rok (specjalność Technologie informacyjne mediów)
LM-ZAOCZNE I STOPNIA 4 semestr, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zdolność uzyskania przewagi konkurencyjnej przez konkretne organizacje jest uwarunkowana ich zdolnością optymalizowania w czasie, przestrzeni i kosztach przebiegów wszelkich procesów działania. Znaczenie tych zdolności optymalizacyjnych w działaniach militarnych zaczęto doceniać już w starożytności, a współcześnie rozwinęło się ono w organizacjach gospodarczych do rangi kompleksowych systemów zarządzania wytwórczością od momentu pozyskiwania surowców, poprzez ich transportowanie, magazynowanie, poddawanie procesom przetwarzania i dystrybucji gotowych produktów aż do lokowania ich u finalnych nabywców.

Pełny opis:

1. Rys historyczny początków logistyki w działaniach starożytnych formacji militarnych - zakres i znaczenie optymalizacji planów działania.

2. Dynamika wzrostu znaczenia rozwoju logistyki na świecie w wojennych i gospodarczych uwarunkowaniach XX wieku.

3. Korzenie logistyki w Polsce - Karol Adamiecki i jego naukowa teoria harmonizacji pracy jako oryginalny wkład do rozwoju logistyki.

4. Współczesne małe i wielkie systemy logistyczne: pozyskiwania surowców, transportu, magazynowania, przetwarzania, dystrybucji oraz łączności i przepływów informacyjno-decyzyjnych.

5. Logistyka przestrzeni publicznej.

6. Nieproduktywne procesy działania pochodne czynnikom postaw ludzkich, stanom techniki oraz uwarunkowaniom więzi organizacyjnych.

7. Psychospołeczne aspekty indywidualnych zachowań logistycznych jako fundament logistycznej sprawności całej organizacji.

8. Analizy procesów działania pod kątem eliminacji marnotrawstwa czasu, sił i środków - przestojów, spiętrzeń i oczekiwań, nieproduktywnych czynności, itp.

9. Poszukiwanie czynników przewagi konkurencyjnej w grze rynkowej poprzez optymalizowanie procesów działań organizacji gospodarczych.

10. Logistyka przedsiębiorstwa wytwarzającego na zamówienie.

11. Logistyka przedsiębiorstwa wytwarzającego pod prognozowany popyt.

12. Koncepcja maksymalizacji wykorzystania zdolności wytwórczych.

13. Zarządzanie przedsiębiorstwem w systemie "just in time".

14. Wielość definicji i koncepcji działania "łańcucha dostaw".

15. Cechy charakterystyczne dla działania w "łańcuchu dostaw" oraz konsekwencje jego zalet i wad.

16. Systemy efektywnej obsługi klienta.

17. Współzależności w zarządzaniu logistycznym i marketingowy

Literatura:

1. Szymonik A. (red.), Zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2013

2. Liker J.K., Droga Toyoty, Wydawnictwo MT Biznes Sp.z o.o., Warszawa 2005

Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012

3. Milewscy B. i D., Just in time, Wydawnictwo profesjonalnej szkoły biznesu, Kraków 2011

4. Podstawy logistyki (praca zbiorowa), Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008

5. Abt S., Zarządzanie logistyczne w przedsiebiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998

6. Baka Ł., Zachowania kontrproduktywne w pracy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszwa 2017

7. Hollins B., Shinkins S., Zarządzanie usługami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009

8. Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

- Świadomość celów i zasad postępowania zgodnego z logistyką.

- Umiejętność klasyfikacji systemów zarządzania procesami działania organizacji.

- Świadomość istoty znaczenia dodawania wartości w procesach wytwórczych i wielu innych działaniach.

- Możliwość podejmowanie się analizowania procesów pracy, a także szerzej procesów działania i eliminowania z nich czynników nie przyczyniających się do ich optymalizowania.

- Umiejętność dostosowania systemu logistyki do koncepcji działania przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw.

- Świadomość potrzeby ciągłego weryfikowania celowości działań oraz ustawicznego optymalizowania ich.

Metody i kryteria oceniania:

Część wykładowa przedmiotu jest zaliczana na ocenę w oparciu o egzamin. Cześć ćwiczeniowa jest zaliczana na podstawie aktywności i obecności na zajęciach oraz realizacji zadań zleconych przez prowadzącego.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Cetera, Tomasz Pawlicki
Prowadzący grup: Tomasz Gruszka, Tomasz Pawlicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Cetera, Tomasz Pawlicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.