Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie ryzykiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-LM-Z4ZARY Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie ryzykiem
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: ID-DZIENNE I STOPIEŃ 4 semestr, 2 rok (specjalność Logistyka i marketing w mediach)
ID-DZIENNE I STOPIEŃ 4 semestr, 2 rok (specjalność Technologie informacyjne mediów)
LM-ZAOCZNE I STOPNIA 4 semestr, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi koncepcjami w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym - obszarami występowania i czynnikami ryzyka, metodami pomiaru ryzyka, technikami ograniczania ryzyka. Poza tym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze znaczeniem procesów zarządzania ryzykiem w kontekście funkcjonowania podmiotów gospodarczych, w tym w działalności firm sektora mediów, logistyki, nowych technologii i instytucji finansowych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Definicja ryzyka, rodzaje ryzyka i jego identyfikacja.

2. Istota i znaczenie procesu zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej.

3. Metodologie i doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem.

4. Obszary występowania ryzyka i czynniki ryzyka w działalności gospodarczej.

5. Determinanty procesu zarządzania ryzykiem.

6. Specyfika procesów zarządzania ryzykiem działalności firm sektora mediów, logistyki, nowych technologii i instytucji finansowych.

7. Podstawowe metody oceny ryzyka, koncepcje pomiaru ryzyka, podstawowe miary ryzyka.

8. Instrumenty pochodne jako narzędzie w zarządzaniu ryzykiem.

9. Wartość narażona na ryzyko Value at risk i sposoby jego kalkulacji.

10. Szacowanie VAR ryzyka rynkowego metodą symulacji historycznej.

11. Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym na rynku papierów wartościowych, instrumenty pochodne.

12. Zarządzanie ryzykiem rynkowym.

13. Zarządzanie ryzykiem kredytowym.

14. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym.

15. Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem portfelowym.

16. Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięć gospodarczych w sektorze mediów.

17. Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwo informacji w nowych mediach internetowych.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza

- Student klasyfikuje najczęściej stosowane metody zabezpieczeń przed ryzykiem w zależności od rodzaju prowadzonej działalności,

- wymienia najważniejsze rodzaje ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

- opisuje obszary występowania ryzyka w działalności gospodarczej, w tym w działalności firm sektora mediów, logistyki, nowych technologii i instytucji finansowych,

- charakteryzuje czynniki ryzyka w ramach tych obszarów,

- rozróżnia odmienne koncepcje pomiaru ryzyka oraz miary ryzyka,

- zna wybrane instrumenty zarządzania ryzykiem (kontroli i redukcji ryzyka).

Umiejętności

- Student stosuje poznane jakościowe i ilościowe metody oceny ryzyka,

- identyfikuje czynniki ryzyka w działalności gospodarczej, w tym w działalności firm sektora mediów, logistyki, nowych technologii i instytucji finansowych,

- dobiera i stosuje wybranych narzędzi ograniczania ryzyka w organizacji,

- oblicza i interpretuje różne miary ryzyka,

- stosuje instrumenty zarządzania ryzykiem (kontroli i redukcji ryzyka), wewnętrzne i zewnętrzne.

Inne kompetencje

- Student potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji,

- ma świadomość potrzeby zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej w działalności firm sektora mediów, logistyki, nowych technologii i instytucji finansowych,

- podchodzi analitycznie do problemu zarządzania ryzykiem,

- ma świadomość ograniczeń stosowanych narzędzi analitycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń: wymagana obecność na zajęciach, u dział studenta w zajęciach, aktywność podczas zajęć, udział w dyskusjach. Ocena na podstawie kol. zaliczeniowego

Egzamin: Test

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Prokopowicz
Prowadzący grup: Dariusz Prokopowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wieńczysław Otto
Prowadzący grup: Wieńczysław Otto
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wieńczysław Otto
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.