Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie projektami internetowymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-LM-Z4ZPIN Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami internetowymi
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: ID-DZIENNE I STOPIEŃ 4 semestr, 2 rok (specjalność Logistyka i marketing w mediach)
ID-DZIENNE I STOPIEŃ 4 semestr, 2 rok (specjalność Technologie informacyjne mediów)
LM-ZAOCZNE I STOPNIA 4 semestr, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawowe wiadomości dotyczące projektów, metodyki i zarządzanie projektami, analiza i ocena ryzyka. Otoczenie medialne.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami jak:

1.Wykład wprowadzający, zapoznanie studentów z tematyką przedmiotu, literaturą oraz wymaganiami koniecznymi do zaliczenia przedmiotu. Kontekst – Internet. Czym jest projekt.

2.Omówienie zmian w konsumpcji mediów: nadawcy i odbiorcy współczesnych mediów, multitasking mediów tradycyjnych i nowych. Krajobraz rynku medialnego w kontekście kierunków rozwoju: media wyjścia i media dopełniające.

3.Równanie równowagi projektu. Cele projektowe projektu - SMART (Specyficzny, Mierzalny, Ambitny, Realny, Terminowy). Wykresy Gantta. Certyfikaty. Project Management Institute.

4. Modele obecności w sieci tradycyjnych wydawców: konwergencja, ile procent kontentu w Internecie stanowi medium tradycyjne, penetracja nowych obszarów związanych z tytułem prasowym. Tworzenie agregatów treści oraz platform transakcyjnych. Rankingi zasięgowe, badania i analityka.

5. Treść a kontent. Interwidz. Struktura informacji. Modele obecności w sieci tradycyjnych wydawców. Serwisy płatne i bezpłatne, e-wydania, formaty treści, Konwergencja mediów. Agregaty treści. Badania i analityka.

6. Analiza wdrożenia projektów internetowych, łączenie przedsięwzięć tradycyjnych z internetowymi, łączenie struktur, szukanie nowych kanałów dystrybucji treści, ekspansja w obszary wpisujące się w wartość i percepcję tradycyjnych mediów, akwizycje projektów.

7. Tworzenie strategii i zarządzania projektami internetowymi. Studium przypadków – przygotowanie i wdrożenie projektów portali z wykorzystaniem systemu zarządzania treścią, funkcjonalności, usabillity, rozwiązania graficzne; struktury macierzowe, zasady działania, płatności promocja, ergonomia i podział pracy, konkurencja, ruch ograniczony/ruch kupiony.

8. Blogosfera jako przestrzeń do debaty publicznej i źródła informacji. Omówienie zagadnień: Web 1.0 jako model przekazu informacji oparty na monologu. Web 2.0 model oparty na interakcji, współtworzeniu, konwersacji oraz Web 3.0. Etapy rozwoju i podział na masową blogosferę oraz blogowy digitariat. RSS. Reklama a blogi. Statystyki blogów. Podcasting. Vloging. Mikrobloging. Blogosfera Iluzoryczne nadzieje, że blogosfera mogłaby stać się alternatywą dla mediów tradycyjnych. Konwersacja czy informacja – co jest ważniejsze. Jak wykorzystać potencjał zbiorowej twórczości , która rozwinęła się dzięki Web 2.0.

9. Media tradycyjne jako beneficjent blogosfery. Przykłady wykorzystania bloga w pracy dziennikarzy np. A Sullivan, I Janke. Budowanie indywidualnego agenta setting.

10. Klasyfikacja metodyk zarządzania projektami Internetowymi. Standardy i metodyki wraz z ich charakterystyką.

11. Narzędzia dziennikarstwa 2.0

12. Źródła informacji. Big Data.

Literatura:

1. Master the PMBOK Guide, Fifth Edition - 5 PDUs

2. K.Jędrzejewski, W.Dąbrowski. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W METODYCE SCRUM

3. Polski podręcznik PRINCE2® (2017)

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student będzie posiadał wiedzę na temat: metodyki i zarządzanie projektami internetowymi. Analiza i ocena ryzyka. Otoczenie medialne.

Umiejętności

Po ukończeniu przedmiotu student potrafi: zarządzać projektami internetowymi. Zastosuje różne metodyki odpowiednio do projektu. Wykona analizę i ocenę ryzyka. Oceni otoczenie medialne.

Inne kompetencje

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach. Egzamin

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Grzegorek, Małgorzata Starzyńska
Prowadzący grup: Wiesław Cetera, Małgorzata Starzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Grzegorek, Małgorzata Starzyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.