Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aspekty prawne działalności wydawniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-D1APDW Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Aspekty prawne działalności wydawniczej
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-DZIENNE I STOPNIA - 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z regulacjami prawa wydawniczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego i umów licencyjnych. Przedmiot obejmuje omówienie tematyki przedmiotu i treści prawa autorskiego, wyjątków oraz zasad sporządzania umów wydawniczych.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omawiane będą następujące zagadnienia: przedmiot prawa autorskiego i pojęcie utworu; treść prawa autorskiego i okresy ochronny róznych typów utworów; wyjątki od prawa autorskiego i domena publiczna; prawa wydawcy: pokrewne prawa autorskie dla pierwszych wydań i wydań krytycznych; typy umów wydawniczych: umowy licencyjne i umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich; ochrona technicznych zabezpieczeń utworów; prawne ograniczenia wolności słowa.

Literatura:

Ryszard Markiewicz, Ilustrowane prawo autorskie, Wolters Kluwer Polska 2018

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2016.

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz Lex, red. D. Flisak, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2015

Prawo autorskie a działalność wydawnicza, red. Adrian Niewęgłowski Natalia Tomasiak Cezary Zapała, Lublin 2018

Urszula Lawina, Szczególne kruczki w umowach wydawniczych, "Dziennik Gazeta Prawna" z 13.01.2015.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

problematykę i zasady funkcjonowania prawa (zwłaszcza prawa autorskiego) na rynku książki; terminologię związaną z prawem autorskim (K_W02, K_W04, K_W06)

Absolwent potrafi:

posługiwać się pojęciami w zakresie własności intelektualnej w dziedzinie rynku książki; analizować sytuację prawną podmiotów i projektów wydawniczych (K_U01, K_U02, K_U09)

Absolwent jest gotów do:

poszanowania własności intelektualnej w zakresie rynku książki, podjęcia odpowiedzialności za posiadane i udostępniane informacje, a przez to budowanie wysokiego etosu pracy w zawodzie wydawcy (K_K02, K_03)

Metody i kryteria oceniania:

Metoda seminaryjna, analiza przypadków.

Pisemny test końcowy

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Święćkowska
Prowadzący grup: Teresa Święćkowska
Strona przedmiotu: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=2578
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

W semestrze 2020/21 przedmiot jest prowadzony zdalnie z wykorzystaniem platformy Kampus oraz Google Meet/Zoom.

Zajęcia zdalne są prowadzane w terminie określonym w planie zajęć i obecność na nich jest obowiązkowa.

Zaliczenie przedmiotu jest na podstawie oceny zadań zleconych do wykonania na platformie Kampus, udziału w dyskusji na zajęciach zdalnych oraz testu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Święćkowska
Prowadzący grup: Teresa Święćkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.