Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej PW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-D1POW Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej PW
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: IN-DZIENNE I STOPNIA - 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą zagadnień z zakresu prawa autorskiego.

Pełny opis:

Pojęcie prawa własności intelektualnej;

Przedmiot ochrony prawa autorskiego – utwór;

Utwory zależne a utwory inspirowane;

Przedmioty ochrony praw pokrewnych – artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy, nadania programów radiowych i telewizyjnych, pierwsze wydania i wydania naukowe lub krytyczne;

Zbiory, antologie, wybory, bazy danych;

Podmioty praw autorskich – twórcy i ich pracodawcy;

Osobiste a majątkowe prawa autorskie;

Umowy licencyjne, umowy o przeniesienie praw majątkowych, wolne licencje;

Odpowiedzialność karna i cywilna za naruszenie praw autorskich, plagiat

Literatura:

R. Golat: „Prawo autorskie i prawa pokrewne”, Warszawa 2008,

B. Howorka: „Prawo autorskie w działalności bibliotekarskiej”, Warszawa 1997;

J. Barta, M. Czajkowska – Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, P. Markiewicz, E. Traple: „Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz”, Kraków 2005;

M. Barczewski: „Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych”, Wolters Kluwer Business 2007;

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego mające zastosowanie w działalności bibliotecznej i informacyjnej oraz w edukacji (efekt kierunkowy K1A_W8)

Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego (ze szczególnym uwzględnieniem dorobku piśmienniczego) regionu, kraju, Europy (efekt kierunkowy K1A_K5)

Metody i kryteria oceniania:

Metody podające - wykład informacyjny, objaśnienie

Metody problemowe - metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Święćkowska
Prowadzący grup: Teresa Święćkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.