Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy typografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-D1PT Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Podstawy typografii
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-DZIENNE I STOPNIA - 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Konwersatorium będzie poświęcone zapoznaniu studentów z teoretycznymi podstawami projektowania oraz zasadami tworzenia estetycznych i funkcjonalnych publikacji oraz edytorskiego wyposażenia książki (kompozycja wydawnicza) w ujęciu historycznym i współczesnym. Zdobyta na zajęciach wiedza pozwoli im zrozumieć konkretyzację edytorską tekstu i jej wpływ na recepcję książki. Konwersatorium jest elementem składowym modułu, w skład którego wchodzą także trzy inne przedmioty - "Pismo tradycja i współczesność", "Historia druku" oraz "Estetyka książki i prasy", a także przygotowuje do zajęć praktycznych "Projektowanie publikacji" oraz "Publikacje cyfrowe".
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium zapoznaje z definicjami, zasadami oraz podstawowymi pojęciami typografii w ujęciu historycznym i współczesnym.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone typografii w ujęciu historycznym i współczesnym, podczas których omawiane są różne definicje typografii oraz zasady kształtowania publikacji od problematyki makrotypografii (projektowanie układu publikacji, jej formy i materiał) po typografię detalu (mikrotypograficzne wyposażenie książki), aż do procesów przygotowania publikacji do druku. Podejmowane będą także zagadnienia morfologii książki.

Literatura:

Lektury obowiązkowe

Tomaszewski A., Architektura książki dla redaktorów, poligrafów, grafików, autorów, księgoznawców i bibliofilów, Warszawa 2011.

Ambrose G., Harris P., Layout- zasad, kompozycja, zastosowanie, Warszawa 2008.

Ambrose G., Harris P., Pre-press. Poradnik dla grafików, Warszawa 2010

Ambrose G., Harris P., Typografia, Warszawa 2008.

Angielsko-polski słownik terminów poligraficznych. Warszawa 2010.

Bierkowski T., Legibility. Problematyka badań – wyniki –praktyka, „Szruka Edycji” 2013, nr 2, s. 101-106, [online] http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/sztukaedycji/index

Bierkowski T., O redefinicji typografii oraz nowej metodologii tworzenia komunikatów typograficznych, „Sztuka Edycji” 2016, nr. 2, s. 33-40. [online] http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/sztukaedycji/index

Bierkowski T., O typografii, Gdańsk 2008.

Bierkowski T., Racjonalna relatywizacja w stosowaniu reguł typograficznych, „Acta Poligraphica” 2013, nr 1, s. 51-58, [online] http://www.cobrpp.com.pl/actapoligraphica/uploads/pdf/AP2013_01_Bierkowski.pdf

Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, Wyd. 1, 2, 3, Kraków 2007, 2008, 2013.

Chwałowski R., Typografia typowej książki, Gliwice 2001, 2002.

Degen D., Tworzenie zasad opracowania edytorskiego w PRL-u. Przegląd źródeł, „Sztuka Edycji” 2013, nr 2, s. 93-100, [online] http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/sztukaedycji/index

Eisenstein E., Rewolucja Gutenberga, przeł. H. Hollender, Warszawa 2004.

Encyklopedia książki, t. 1-2, pod red. A. Migoń, M. Skalskiej-Zlat, Wrocław 2017.

Kolesár Z., Mrowczyk J., Historia projektowania graficznego, Kraków 2018.

Malinowska T., Syta L., Redagowanie techniczne książki, Warszawa 1981.

Marszałek L., Podstawowe wiadomości z edytorstwa i księgarstwa, Warszawa 1988.

McLuhan M., Galaktyka Gutenberga, przeł. A. Wojtasik, Warszawa 2017.

Mitchell M., Wightman S., Typografia książki. Podręcznik projektanta, Kraków 2012.

Mrowczyk J., Niewielki słownik typograficzny, Gdańsk 2008.

Mrowczyk J., Dębowski P., Widzieć/Wiedzieć. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, Kraków 2015.

Mrowczyk J., Warda M., PGR. Projektowanie graficzne w Polsce, Kraków 2010.

Pawlikowska A., Nowy wymiar dawnej typografii, Gdańsk 2017, [online] https://asp.gda.pl/render-file/original/9417

Projekt Książka, „Dwutygodnik.com”, [online] http://www.dwutygodnik.com/cykl/10-projekt-ksiazka.html

Projektowanie książek. Rozmowa z profesorem Maciejem Buszewiczem, rozmawiał Rafał Czuchorowski i Andrzej Tuka, Portal Branży Poligraficznej vidart.com.pl [online] http://www.vidart.com.pl/wywiady/projektowanie-ksiek

Repucho E., Nie robię sztuki, pomagam czytać. Poglądy Leona Urbańskiego na temat kształtowania szaty typograficznej książki, „Roczniki Biblioteczne” 2009, t. 53, s. 237-247.

Repucho E., Od sztuki pięknego składu do narzędzia komunikacji wizualnej. Przemiany pojęcia typografii na przestrzeni XX i początków XXI w., „Acta Poligraphica” 2016, nr 8, s. 85-97, [online] http://www.cobrpp.com.pl/actapoligraphica/uploads/pdf/AP2016_02_Repucho.pdf

Repucho E., Typografia i grafika książki w kształceniu bibliologicznym, „Bibliotheca Nostra” 2011, nr 4, s. 130-134.

Repucho E., Typografia w przestrzeni cyfrowej jako przedmiot badań bibliologicznych, „Acta Poligraphica” 2016, nr 7, s. 37-48, [online] http://www.cobrpp.com.pl/actapoligraphica/uploads/pdf/AP2016_01_Repucho.pdf

Repucho E., Typografia kompletna : kultura książki w twórczości Leona Urbańskiego. Wrocław 2016.

Semoglou M., Wprowadzenie do współczesnej typografii, tł. M. Bielak, „2D” 2002, z. 2, s.34-35.

Słownik wydawcy, oprac. B. Kalisz, Warszawa 1997.

Socha K., Na czym polega piękno książki? Estetyczne podstawy projektu typograficznego, [w:] O miejsce książki w historii sztuki, pod red. A. Gronek, Kraków 2015, s. 379-390.

Socha K., Publikacje dotyczące typografii wydane w języku polskim na początku XXI wieku – przegląd subiektywny, „Acta Poligraphica” 2013, nr 2, s. 49-75, [online] http://www.cobrpp.com.pl/actapoligraphica/uploads/pdf/AP2013_02_Socha.pdf

Sztuka typografii, rozmowa z Robertem Olesiem, Portal Branży Poligraficznej vidart.com.pl [online] http://www.vidart.com.pl/wywiady/sztuka-typografii

Tomaszewski A., Funkcjonalizm w typografii. Cz. I–VII „Poligrafika” 1996 nr 12, s. 38–39; 1997 nr 1, s. 43–44; nr 2, s. 38–39; nr 4, s. 45–46; nr 5, s. 46–47; nr 6, s. 40–41; nr 7, s. 55–56.

Tomaszewski A., Książka jest dziełem zbiorowym, [online] http://print-partner.com.pl/print_pub/publik/2015/ksiazka-jest-dzielem-zbiorowym.html

Tomaszewski A., O jedności treści, formy i funkcji, „Wydawca” 1997 nr 5, s. 56–57.

Tomaszewski A., O redaktorze technicznym raz jeszcze, „Wydawca” 1998 nr 9, s. 40–41.

Triumf typografii : kultura, komunikacja, nowe media, oprac. H. Hoeks, E. Lentjes, przekł. M. Komorowska, Kraków 2017.

Trzaska F., Podstawy techniki wydawniczej, Warszawa 1987.

Trzaska F., Poradnik redaktora, Warszawa 1976.

Tyczkowski K., Lettera magica, – przewodnik po sztuce typografii, Warszawa 2005.

W poszukiwaniu odpowiedniej formy: rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką, pod red. M. Komzy, Wrocław 2012

Widła M., Zastosowanie nietypowych formatów książki. Teoria i praktyka w projektowaniu, [w:] Problemy edytorstwa, bibliologii i typografii, red. A. Ptak, K. Baran, Lublin 2011, s. 283-290.

Widzieć, wiedzieć: wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, red. P. Dębowski, J. Mrowczyk, Kraków 2011.

Willberg H. P., Forssman F., Pierwsza pomoc w typografii. Poradnik używania pisma, tłum. M. Szalsza, Gdańsk 2006.

Lektury uzupełniające

Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

Febvre L., Martin H.J., Narodziny książki, Warszawa 2014.

Felici J., Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu, tłum. M. Kotwicki, P. Biłda, Gdańsk 2007.

Forssman F., Jak projektuję książki, przeł. P. Piszczatowski, Kraków 2018.

Frantz W., Książek powijanie. Philobiblońska suita, Kraków 1978.

Gill E., Esej o typografii, przeł. M. Komorowska, Kraków 2016.

Głombiowski K., Książka w procesie komunikacji społecznej, Wrocław, 1980.

Głombiowski K., Teoria i metodologia nauki o książce, Gdańsk 1985.

Górski K, Sztuka edytorska, Warszawa 1956.

Heller S., Vienne V., 100 idei, które zmieniły projektowanie graficzne, Warszawa 2012.

Heller S., Ilić M., Anatomia projektu. Współczesne projektowanie graficzne – wpływy i inspiracje, Warszawa 2008.

Highsmith C., Niezbędnik typograficzny, czyli o akapitach w kilku paragrafach, , tł. A. Gorgoń, Kraków 2015.

Lenk K., Krótkie teksty o sztuce projektowania, Gdańsk 2011.

Podaj dalej : dizajn, nauczanie, życie. Krzysztof Lenk w rozmowie z Ewą Satalecką, Kraków 2018.

Lenk K., Projekty i bazgroły 1958-2008, Gdańsk 2009.

Magdzik S., Jakucewicz, Podstawy poligrafii, Warszawa1997.

Poligrafia: procesy i technika, J. Panák [et al. ; tł. D. Paciukanis, T. Piotrowska-Małek, M. Sulima], Warszawa 2005.

Repucho E., Wewnętrzne i zewnętrzne ograniczenia w projektowaniu książki – wybrane aspekty, „Acta Poligraphica” 2013, nr 2, s. 35-48, [online] http://www.cobrpp.com.pl/actapoligraphica/uploads/pdf/AP2013_02_Repucho.pdf

Repucho E., Wolfgang Beinert – twórca współczesnych publikacji bibliofilskich, „Bibliotekoznawstwo” 2006, t.26 , s. 49-70

Reuß R., Perfekcyjna maszyna do czytania. O ergonomii książki, Kraków 2017.

Richaudeau F., Podręcznik typografii i łamania kolumn czyli sztuki drukarskiej, Warszawa 1997.

Trzynadlowski J., Autor - dzieło – wydawca, Wrocław 1988.

Tschichold J., Nowa typografia, Łódź 2011.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

zjawiska i procesy dotyczące rynku książki na przestrzeni dziejów, a zwłaszcza zagadnienia związane z zasadami tworzenia estetycznych i funkcjonalnych publikacji w ujęciu historycznym i współczesnym (K_W01, K_W03, K_W05);

Absolwent potrafi:

stosować reguły i narzędzia typograficzno-edytorskie w zakresie kształtowania publikacji; rozpoznać oraz krytycznie analizować i interpretować zrealizowane edycje pod kątem ich społecznego i kulturowego statusu (K_U02, K_U03, K_U09)

Absolwent jest gotów do:

rozpoznania i rozstrzygania dylematów zawiązanych z zawodem wydawcy oraz różnymi praktykami wydawniczymi; identyfikuje się z potrzebą tworzenia wysokich standardów w działalności wydawniczej, postrzega ją jako element ochrony i wzbogacenia dziedzictwa kulturowego (K_K02,K_K03, K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oparte na słowie: wykład, opowiadanie, opis, dyskusja, praca z tekstem.

Metody oparte na praktycznej działalności studentów (samodzielne wykonywanie prezentacji, projektów).

Metody aktywizujące: burza mózgów, dyskusja nad zagadnieniami problemowymi.

Student otrzyma aktualistyczną ocenę końcową na podstawie egzaminu pisemnego obejmującego wiedzę zdobytą przez niego w trakcie zajęć.

Student będzie także podlegał ocenie dyspozycyjnej, która wyrażać będzie jego przygotowanie do zajęć i gotowość krytycznej analizy omawianych problemów.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczone są co najwyżej dwie nieobecności).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chamera-Nowak
Prowadzący grup: Agnieszka Chamera-Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chamera-Nowak
Prowadzący grup: Agnieszka Chamera-Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.