Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie systemów zarządzania bazami danych wydawnictw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-D2PSZBDW Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Projektowanie systemów zarządzania bazami danych wydawnictw
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-DZIENNE I STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie w problematykę relacyjnych baz danych dla potrzeb firm wydawniczych. Przedstawia zagadnienia związane z projektowaniem systemów bazodanowych, od postawienia problemu (analizy potrzeb), aż po implementację systemu zarządzania bazą danych wydawnictw i jego optymalizacją.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do relacyjnych baz danych

2. System zarządzania bazą danych

3. Architektura klient-serwer

4. Wprowadzeniem do języka SQL.

5. Język definiowania pytań

6. Manipulowanie danymi

7. Projektowanie baz danych: model koncepcyjny i logiczny

8. Implementacja bazy danych: tworzenie tabel, powiązania, manipulowanie tabelami, import danych.

9. Zaawansowane przetwarzanie danych

10. Zarządzanie uprawnieniami: tworzenie użytkowników i grup użytkowników.

11. Normalizacja

Literatura:

Bowman J. S. , Darnovsky M., Emerson S. L. : Podręcznik języka SQL. Warszawa 2001.

Celko J.: SQL zaawansowane techniki programowania. Warszawa, 2008

Connolly T., Begg C.: Systemy baz danych. Warszawa, 2004

Date J.C.: Relacyjne bazy danych dla praktyków. Gliwice, 2006

Dudek W.: Bazy danych SQL. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Helion 2006.

Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom: Podstawowy kurs systemów baz danych. Gliwice, 2011

Meloni J. C. : PHP, MySQL i Apache dla każdego. Wydanie III. Wydawnictwo Helion 2007

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

zagadnienia i terminy tworzenia serwisów informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemów hipertekstowych oraz funkcjonalności interaktywnego interfejsu WWW; podobieństwa i różnice między bibliotekami cyfrowymi i repozytoriami a portalami muzealnymi; wymagania stawiane przez mobilny Internet, wpływ internetowego wyszukiwania informacji na architekturę serwisów informacyjnych (K_W02, K_W5, K_W07)

Absolwent potrafi:

ocenić funkcjonalność interfejsu użytkownika systemów informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem portali WWW; wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów dla potrzeb własnych i użytkowników; rozpoznać różne typy dokumentów bibliotek i instytucji informacyjnych, przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym (K_U01, K_U03, K_U4)

Absolwent jest gotów do:

aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa piśmienniczego, uczestnictwa w życiu kulturalnym jako współtwórca różnego rodzaju publikacji oraz kompetentny czytelnik (K_K02, K_K04)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Seweryn Dobrzelewski
Prowadzący grup: Seweryn Dobrzelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.