Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-D2WDS Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Wstęp do socjologii
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-DZIENNE I STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

podstawowe zjawiska i procesy występujące w społeczeństwie tradycyjnym i współczesnym; struktury społeczne, mechanizmy rozwoju społecznego, jaki dokonał się w XX w. i zachodzi w XXI w.; najważniejsze teorie socjologiczne, terminologię z zakresu nauk społecznych (K_W02, K_W04, K_W05)

Absolwent potrafi:

wskazać dynamicznie zmieniające się zależności występujące między mediami i społeczeństwami w kontekście tworzenia się zmediatyzowanego społeczeństwa globalnego; przedstawić najnowsze ujęcia teoretyczne i propozycje interpretacji w odniesieniu do teorii rozwoju społecznego; wskazać relacje pomiędzy sferą prywatną i sferą publiczną oraz ich wpływ na zachowania społeczne (K_U01, K_U02, K_U04)

Absolwent jest gotów do:

udziału w publicznej dyskusji w oparciu o merytoryczne argumenty z poszanowaniem opinii innych jej uczestników; wykształcenia postawy tolerancji dla odmienności; zachowania świadomości zróżnicowania społecznego i kulturowego świata (K_K01, K_K04)

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.