Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia terenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-D2ZT Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Zajęcia terenowe
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-DZIENNE I STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć terenowych jest poznanie zbiorów bibliotecznych oraz miejsc związanych z działalnością naukową.

Pełny opis:

Celem zajęć terenowych jest poznanie zbiorów bibliotecznych oraz miejsc związanych z działalnością naukową.

Zajęcia poprzedza przygotowanie studentów do wizyty w konkretnie wyznaczonej bibliotece lub instytucji kultury.

Literatura:

Literatura podawana jest w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu bibliologii i informatologii

Ma wiedzę o powiązaniach bibliologii i informatologii z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru, z których został wyodrębniony kierunek studiów

Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie bibliologii i informatologii oraz dyscyplin właściwych dla bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Potraf wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów dla potrzeb własnych i użytkowników

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie bibliologii i informatologii, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie bibliologii i informatologii, w języku polskim i obcym

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego (ze szczególnym uwzględnieniem dorobku piśmienniczego) regionu, kraju, Europy.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, aktywność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chamera-Nowak, Mikołaj Ochmański
Prowadzący grup: Agnieszka Chamera-Nowak, Mikołaj Ochmański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.