Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagadnienia wydawniczo-księgarskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-D2ZWK Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia wydawniczo-księgarskie
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-DZIENNE I STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład: Współczesny rynek książki w Polsce z odniesieniami do ogólnych tendencji, działalność podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją wydawniczą i handlem książką.

Ćwiczenia dotyczą zagadnień współczesnego rynku wydawniczo- księgarskiego w Polsce. W ich trakcie omawia sie również podstawowe komponenty rynku książki i sposoby ich funkcjonowania

Pełny opis:

Uwarunkowania transformacji systemowej polskiego ruchu wydawniczego na początku lat 90. XX w. Rozważania dotyczące najważniejszych tendencji na polskim rynku książki po 1989 r. Charakterystyka działalności największych firm wydawniczych. Obcy kapitał na polskim rynku książki. Popyt i podaż na rynku książki, skuteczne i nieskuteczne próby ograniczenia nadprodukcji, próby stymulowania popytu.

Ćwiczenia mają na celu zatkniecie studentów z najważniejszymi aspektami funkcjonowania polskiego RYNKU książki.

W trakcie zajęć studenci mają możność zetknięcia się z najważniejszymi zjawiskami we współczesnym ruchu wydawniczym (np. zmniejszenie zainteresowania publiczności tradycyjną książką, publikowanie elektroniczne, polaryzacja ruchu wydawniczego – konsolidacja dużych wydawnictw, a jednocześnie powstawanie plejady małych firm niezależnych, zastosowanie internetu do działań handlowych i promocyjnych etc.).

Szczególny nacisk podczas zajęć kładziony jest na zagadnienia marketingu na rynku książki

Dyskutowane są także klasyczne problemy handlu księgarskiego detalicznego (np. cena zbytu vs cena katalogowa) jak również te,, które są stosunkowo nowe (np. sieci księgarskie vs. niezależne księgarnie). Na zajęciach prezentowane są także zagadnienia handlu hurtowego (np. zmiana tradycyjnego konceptu hurtu księgarskiego w stronie modelu dystrybucyjnego).

Podczas ćwiczeń dyskutowane są również zagadnienia natury bardziej ogólne: rola państwa w biznesie książkowym ( czy książka i podmioty związane z jej obrotem powinny cieszyć się szczególną opieką państwa – ulgi, dopłaty, specjalne ustawy jak J. Langa etc.).

Literatura:

Ł. Gołębiewski, P. Waszczyk, Rynek książki w Polsce 2017, t. 1 - 2, Warszawa 2018.

B. Klukowski: Książka w świecie współczesnym, Warszawa 2003.

J. Papuzińska, M. Zając: Przypadek rynku książki w: Janusz Beksiak (red. naukowy), Państwo w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych XX wieku, Warszawa 2001, s. 137-150.

B. Klukowski, M. Tobera, W tym niezwykłym czasie. Początki transformacji polskiego rynku książki, Warszawa 2013.

Wybierane corocznie (aktualne) materiały z czasopiśmiennictwa dedykowanego rynkowi książki w Polsce czyli z czasopism:

1. „Książki Magazyn Literacki”

2. „Wydawca”

3. „Biblioteka Analiz”

4. „Wiadomości Księgarskie”

5. „Notes Wydawniczy”

- Bieżący rocznik „Ruch wydawniczy w liczbach”;

- Bieżąca edycja Reportu Łukasza Gołębiewskiego Rynek Książki w Polsce;

- Alison Baverstock, Are books different?: marketing in the book trade, London 1997 (fragmenty)

- Kuba Frołow, Public Relations na rynku książki, Warszawa, 2007

- Kuba Frołow, Jak wypromowano bestseller, Warszawa 2006

- Łukasz Gołębiewski No future book, Warszawa, 2008

- Marek Tobera, Marketing mix 4p. na polskim rynku książki.

Z Badań Nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi: Studia I Materiały, Tom Spec. r. 2004, str. 161-184

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- dysponuje wiedzą o transformacji systemowej polskiego ruchu wydawniczego od początku lat 90. XX w., poprzez jej kolejne stadia aż po współczesność;

- posiada umiejętności analizy koniunktury i najważniejszych zagadnień dotyczących funkcjonowania polskiego rynku książki, oceny relacji między ofertą wydawniczą a realnym zapotrzebowaniem w ich aspekcie ekonomicznym i społecznym

- inne nabyte kompetencje wynikają z zapoznania się z charakterystyką najważniejszych firm wydawniczych oraz działalnością obcego kapitału na polskim rynku książki.

Studenci po zajęciach powinni:

- znać, umieć wykorzystać i ocenić podstawowe źródła informacji związane z rynkiem książki w Polsce,

- znać najważniejsze, uwarunkowania i zjawiska związane z funkcjonowaniem współczesnego rodzimego rynku książki (związane z ruchem, wydawniczym, księgarstwem detalicznym i hurtowym),

-znać najważniejsze dane statystyczne opisujące rynek książki

- znać najważniejsze podmioty prowadzące działalność na rynku książki.

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa obecność na wykładzie, zaliczenie ćwiczeń

- aktywność na zajęciach (ochotnicze referaty); 10%

- test końcowy (90%)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Tobera
Prowadzący grup: Marek Tobera, Michał Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.