Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Naukoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-D3N
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Naukoznawstwo
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-ZAOCZNE I STOPNIA - 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium prezentujące najważniejsze etapy w rozwoju nauki w Polsce i świecie. Klasyfikacje nauk jak czynnik porzadkujacy naukę. Finasowanie nauki jako element dynamizujący lub zwalniający rozwój nauk humanistycznych i ścisłych.

Pełny opis:

Konwersatorium prezentujące najważniejsze etapy w rozwoju nauki w Polsce i świecie. Klasyfikacje nauk jak czynnik porzadkujacy naukę. Finasowanie nauki jako element dynamizujący lub zwalniający rozwój nauk humanistycznych i ścisłych. Teorie rozwoju nauki jako sposób dynamizowania wszystkich nauk. Naukometria wsparcie dla oceny ilości i jakości edukacji na świecie.

Ustawa o szkolnictwie wyższym jako czynnik porządkujący i organizujący naukę.

Literatura:

Ratajewski J., Elementy naukoznawstwa i główne kierunki rozwoju nauki europejskiej, Katowice 1993,

Goćkowski J., Marmuszewski S., Nauka. Tożsamość i tradycja, cz. 1, Kraków 1995,

Gzella G., Wybrane zagadnienia naukoznawstwa, Toruń 1993,

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym, Popper K.R.,

W poszukiwaniu lepszego świata, Warszawa 1997,

Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych, Warszawa 1985,

Sosińska-Kalata, Klasyfikacje, Warszawa 2002

Historia nauki polskiej, pod. red. L. Zasztowt, JSchiller-Walicka, t. X, cz. II, Instytucje, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

Umiejętnośc do oceny zmian jakie pojawiły sie na przestrzeni dziejów w rozwoju nauki ze względu na różne systemy społeczne i przemiany gospodarcze.

Zdolność do oceny najważniejszych czynników dynamizujacych rozwoj nauki.

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium. Praca w grupach. Przygotowywanie projektów. Ocena na podstawie aktywności na zajęciach i ocena projektów studenckich.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kuźmina
Prowadzący grup: Dariusz Kuźmina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kuźmina
Prowadzący grup: Dariusz Kuźmina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)