Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika wydawnicza książki i prasy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-D4EWKP Kod Erasmus / ISCED: 15.9 / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika wydawnicza książki i prasy
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-DZIENNE I STOPNIA - 4 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot zakłada zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania branży wydawniczej, z uwzględnieniem specyfiki ekonomicznej różnych sektorów rynku książki i prasy. Przedmiot obejmuje również zagadnienia zarządzania i marketingu w branży wydawniczej jak też wpływ technologii cyfrowych na produkcję i zarządzanie procesami wydawniczymi.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omawiane będą następujące zagadnienia: definiowanie rynków wydawniczych i nisz rynkowych; przedsiębiorstwo wydawnicze; e-książki; e-prasa; zarządzanie poszczególnymi etapami wydawniczymi, zarządzanie personelem, organizacja, strategie i techniki zarządzania, planowanie i polityka budżetowania; technologie cyfrowe w zarządzaniu i produkcji wydawniczej; marketing i sprzedaż,badania rynku, plan marketingowy, public relations; kanały sprzedaży; charakterystyka rynkowa wybranych sektorów wydawniczych.

Literatura:

Giles Clark, Angus Phillips, Inside Book Publishing, Routledge 2020.

John B. Thompson, Book Wars. The Digital Revolution in Publishing, Polity Press 2021.

Rynek książki w Polsce, Biblioteka Analiz 2016, t.1-4

Ruch wydawniczy w liczbach, Biblioterka Narodowa (aktualne raporty)

T. Woll - Jak osiągnąć zysk w wydawnictwie, BMR 2000

J.B. Thompson, Merchants-of-Culture-The-Publishing-Business-in-the-Twenty-First-Century, Plume 2012.

R. Towse, Ekonomia kultury,Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

najważniejsze zagadnienia i pojęcia związane z ekonomicznym funkcjonowaniem podmiotów rynku wydawniczego oraz zarządzania nimi; zmiany dokonujące się w świecie technologii komunikowania oraz ogólne procesy rozwojowe, takie jak globalizacja, fragmentacja popytu, koncentracja kapitału; znaczenie twórczości, wpływu reklamy i nowych technologii na funkcjonowanie systemów komunikowania (K_W02, K_W04,K_W06, K_W07)

Absolwent potrafi:

wskazać wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania działalności podmiotów rynku książki i prasy; analizować dane marketingowe i wskaźniki badań rynkowych; kształtować postawę dla pracy w instytucjach rynku książki prasy ze zrozumieniem ich zadań ekonomicznych i komercyjnych; kompetentnie tworzyć własne przedsięwzięcia wydawnicze (K_U01, K_U03, K_U07, K_U08, K_K09)

Absolwent jest gotów do:

rozwoju zawodowego na różnych poziomach kierowania i organizowania firmy lub przedsięwzięć wydawniczych; samodzielnego prowadzenia działalności wydawniczej (K_K01, K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Metoda seminaryjna, metoda projektowa.

Na zaliczenie studenci przygotowują charakterystykę rynkową wybranego sektora rynku książki.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Święćkowska
Prowadzący grup: Teresa Święćkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Święćkowska
Prowadzący grup: Teresa Święćkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.