Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-D4PZ Kod Erasmus / ISCED: 15.9 / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-DZIENNE I STOPNIA - 4 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Skrócony program praktyk po I roku studiów

1. Organizacja i funkcjonowanie instytucji.

2. Korelacja efektywności biznesowej.

3. Prawa autorskie.

4. Organizacja rynku.

Pełny opis:

Ogólny program praktyk po I roku studiów

1. Organizacja i funkcjonowanie wydawnictw różnego typu oraz innych instytucji funkcjonujących na rynku. Student powinien poznać, przy uwzględnieniu możliwości danej instytucji, jej strukturę, organizację pracy w poszczególnych działach, a także obowiązki przypisane do poszczególnych stanowisk. Powinien również mieć możliwość przeprowadzania rozmów ze specjalistami.

2. Korelacja efektywności biznesowej z wiernością zasadom kultury książki, czyli student powinien mieć możliwość zapoznania się z kwestiami dotyczącymi prowadzenia firmy wydawniczej, w tym kwestii ekonomicznej (koszty: honorariów autorskich, produkcji, obsługi administracyjnej i księgowej, promocji).

3. Praktyka działania prawa autorskiego w kwestiach wydawniczych, obejmująca problematykę umów wydawniczych, praw zależnych i dozwolonego użytku.

4. Zagadnienia związane z organizacją rynku wydawniczo-księgarskiego oraz zdobycie umiejętności wyszukiwania i przygotowywania informacji z zakresu funkcjonowania rynku książki. Student powinien poznać ogólną sytuację na polskim rynku książki – najważniejsze zagadnienia natury ekonomicznej (koniunktura, rentowność, podaż i in.), jak też społecznej (m.in. realny popyt na różne typy publikacji) oraz technologicznej (rewolucja w dziedzinie nośników i form przekazu), a także poznać system informacji o rynku wydawniczo-księgarskim od strony wytwórcy informacji po jej odbiorcę.

Literatura:

brak

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie: projekty oraz dobre praktyki profesjonalisty działającego na rynku wydawniczym; funkcje, prawne i finansowe uwarunkowania oraz organizację instytucji wydawniczych, a także ich rolę w kulturze współczesnej; warunki pracy w branży wydawniczej, zasady nawiązywania kontaktów zawodowych (K_W02, K_W06, K_W07)

Absolwent potrafi: zastosować w praktyce zdobytą podczas nauki wiedzę merytoryczną i umiejętności zawodowe w realizacji działań w branży wydawniczej; stosować się do zasad pracy indywidualnej i grupowej pracownika rynku książki; realizować (samodzielnie i w grupie) różnorodne zadania intelektualne, techniczne czy projektowe, typowe dla branży wydawniczej; zdiagnozować zapotrzebowania na określone działania, a także ocenić ich wykonanie pod względem jakości i skuteczności; zastosować technologie medialne oraz oprogramowanie komputerowe do realizacji typowych zadań determinowanych wymogami branży wydawniczej (K_U06, K_U07, K_U08)

Absolwent jest gotów do: współpracy w grupie, planowania i realizowania wraz z nią złożonych projektów o charakterze zawodowym, w tym innowacyjnych i przedsiębiorczych; identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu wydawcy; działań dla kultury i społeczności (K_K01, K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkiem praktykanta jest założenie i prowadzenie dziennika praktyk. W dzienniku powinny znaleźć się opisy wszystkich czynności wykonywanych w kolejnych dniach praktyki. Na zakończenie praktyki wydziałowy opiekun praktykanta dokonuje wpisu oceniającego przebieg praktyki i dokonania studenta.

Praktyki zawodowe:

Praktyki mają odbywać się w instytucjach gwarantujących realizację programu praktyk, których celem jest zapoznanie studentów z podmiotami działającymi na rynku wydawniczo-księgarskim oraz umożliwienie nabycia umiejętności komunikowania się ze specjalistami z tej dziedziny. Do tych podmiotów należą przede wszystkim wydawnictwa różnych typów, instytucje i firmy działające na rynku wydawniczo-księgarskim, biblioteki cyfrowe oraz inne instytucje wydające publikacje tradycyjne i cyfrowe, a także zajmujące się publikowaniem w sieci, instytucje i firmy zajmujące się digitalizacją, w tym biblioteki, repozytoria i archiwa, działy marketingu i promocji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Brzóska
Prowadzący grup: Robert Brzóska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Brzóska
Prowadzący grup: Robert Brzóska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.