Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metadane publikacji 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-D5MP2 Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Metadane publikacji 2
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-DZIENNE I STOPNIA - 5 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie do opracowania rzeczowego różnego rodzaju wydawnictw, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wydawnictw. W trakcie kursu wykorzystywane są standardy i narzędzia używane w Polsce i na świecie.

Pełny opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie do opracowania rzeczowego różnego rodzaju wydawnictw, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wydawnictw.

Na zajęciach omawiane są takie zagadnienia jak:

1. terminologia i podstawy teoretyczne i praktyczne indeksowania;

2. podstawowe narzędzia indeksowania używane w bibliotekach polskich i zagranicznych (KABA, Deskryptory Biblioteki Narodowej, Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna, Library of Congress Subject Headings);

3. podstawowe narzędzia indeksowania używane w przemyśle wydawniczym (BISAC Subject Headings, Thema).

Literatura:

1. Bell G., Saynor Ch. (2020): Thema: the subject category scheme for a global book trade. https://www.editeur.org/files/Thema/20200407%20Thema%20briefing.pdf

2. Chan L.M., Salaba A. (2016): Cataloging and Classification: An Introduction. Lanham: Rowman & Littlefield.

3. Głowacka T. (2003): Analiza dokumentu i jego opis przedmiotowy. Warszawa: Wydawnictwo SBP.

4. Hys J., Kwiatkowska J. (2020): Poradnik UKD. https://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/poradnik-ukd

5. Martínez-Ávila D. (2019): BISAC Subject Headings List. In ISKO Encyclopedia of Knowledge Organization. Ed. B. Hjørland. WWW: https://www.isko.org/cyclo/bisac

6. Przepisy katalogowania. http://przepisy.bn.org.pl/

7. Thema version 1.4: Basic User Instructions (2020). https://www.editeur.org/files/Thema/20200619%20Thema%20v1.4%20Basic%20instructions.pdf

8. Woźniak J. (1996): System leksykalny języka KABA. “Przegląd Biblioteczny”, nr 3/4, s. 225-230.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA:

- zna i rozumie terminologię ogólną i szczegółową z zakresu edytorstwa bibliologicznego i księgoznawstwa i dyscyplin pokrewnych właściwych dla kierunku studiów (K_W02).

- zna i rozumie metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych z obszaru bibliologii i informatologii a w szczególności edytorstwa oraz innych dyscyplin właściwych dla kierunku studiów (K_W05).

- zna i rozumie zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości na rynku wydawniczym (K_W06).

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi formułować i analizować problemy badawcze, dobierać właściwe metody i narzędzia ich rozwiązania, w tym technik informacyjno-komunikacyjnych, z wykorzystaniem wiedzy z zakresu edytorstwa bibliologicznego i księgoznawstwa oraz dyscyplin pokrewnych właściwych dla kierunku studiów (K_U02).

- potrafi przedstawić merytoryczną argumentację z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, prezentować wyniki badań, formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania w zakresie bibliologii i informatologii, a w szczególności edytorstwa bibliologicznego, w języku polskim (K_U04).

- potrafi planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole (K_U07).

KOMPETENCJE:

- jest gotów do inicjowania i aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa piśmienniczego (K_K02).

- jest gotów do dbałości o dorobek i tradycje zawodów związanych z rynkiem wydawniczym (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Obecność (dozwolone 2 nieusprawiedliwione nieobecności, 3 dodatkowe nieobecności można zaliczyć poprawnie wykonując prace związane z tematyką zajęć).

Wykonywanie zadań na zajęciach (50%).

Test końcowy (50%).

Nie ma możliwości poprawiania pozytywnych ocen.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Włodarczyk
Prowadzący grup: Bartłomiej Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.