Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy badawcze czytelnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-D5PBC Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Problemy badawcze czytelnictwa
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-DZIENNE I STOPNIA - 5 semestr
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć przedstawiona zostanie złożoność interpretacyjna czytelnictwa jako interdyscyplinarnego pola badawczego, omówiona metodologia wykorzystywana w badaniach czytelniczych, historia i główne kierunki rozwoju czytelnictwa.

Przeprowadzone zostaną krótkie badania czytelnictwa (w zespołach) na wybranych grupach społecznych, z zastosowaniem różnych narzędzi badawczych.

Pełny opis:

Podczas zajęć przedstawiona zostanie złożoność interpretacyjna czytelnictwa jako interdyscyplinarnego pola badawczego, omówiona metodologia wykorzystywana w badaniach czytelniczych, główne kierunki rozwoju czytelnictwa.

Przeprowadzone zostaną krótkie badania czytelnictwa (w zespołach) na wybranych grupach społecznych, z zastosowaniem różnych narzędzi badawczych.

Efekty uczenia się:

Student:

- zna i rozumie specyfikę przedmiotu, teorię i metodologii badań czytelnictwa (K_W01, K_W04),

- zna i rozumie zasady działania instytucji realizujących badania czytelnicze (K_W07),

- zna i rozumie problemy i wyzwania związane z kształtowaniem postaw i zachowań czytelniczych (K_W08),

- potrafi zaprojektować i przeprowadzić proste badanie czytelnictwa wybranej grupy, pracując w zespole (K_U02, K_U04, K_U08),

- rozumie potrzebę prowadzenia badań czytelniczych z perspektywy wydawcy (K_K03, K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła w oparciu o przygotowanie merytoryczne do zajęć i aktywność w czasie zajęć.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest uzyskanie wystarczającej liczby obecności, aktywność i wykonanie projektu zaliczeniowego. Oddanie projektu w wyznaczonym terminie.

Dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze. Student ma możliwość odrobienia nieobecności poprzez zaliczenie ustne omawianego na zajęciach tematu.

Nie ma możliwości poprawiania pozytywnych ocen.

Zajęcia realizowane online w trybie synchronicznym.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kisilowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kisilowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.