Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia prasy polskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-Z-HPP-OG Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Historia prasy polskiej
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: IN Fakultety Zaoczne I stopnia
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii - 2019Z
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Przedmiot przeznaczony dla studentów I stopnia studiów niestacjonarnych oraz wieczorowych. TERMINY ZAJĘĆ: I – 6.X.2019, II – 20.X.2019, III – 17.XI.2019, IV – 1.XII.2019, V – 15.XII.2019.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Dzieje prasy polskiej od jej początków w XVII w. po schyłek PRL.

Pełny opis:

Początki dziejów prasy polskiej na tle europejskim. Kolejne epoki w historii prasy polskiej (uwarunkowania polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, cywilizacyjne). Najważniejsze tytuły i najważniejsi dziennikarze. Problemy wolności słowa i publikacji. Aksjomaty i dylematy dziennikarstwa i opinii publicznej.

Literatura:

Historia prasy polskiej, red. J. Łojek, tom 1-3, Warszawa 1976-1980. J.Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988. D. Grzelewska (i inni), Prasa, radio i telewizja w Polsce : zarys dziejów, Warszawa 2001, R. Habielski, Polityczna historia mediów w Polsce w XX w., Warszawa 2009, D. Hombek, Dzieje prasy polskiej w XVIII w., Kielce 2016 i in.

Efekty uczenia się:

Opanowanie podstawowych wiadomości dotyczących dziejów prasy polskiej na tle historii politycznej i społecznej; umiejętność wskazania elementów charakterystycznych dla pewnych epok oraz uniwersalnych zasad działania mediów; refleksja nad mechanizmami i ewenementami w funkcjonowaniu prasy, nad uwarunkowaniami kulturowymi, ustrojowymi, politycznymi, ekonomicznymi i społecznymi jej działania; kompetencje do rozważań o zakresie i granicach swobody , ewolucji reguł kultury i poprawności politycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa, obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność).

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.