Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka badań opinii publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-D2PBOP-DPR Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka badań opinii publicznej
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE II STOPNIA 2 semestr, 1 rok (PRMM)
DM-DZIENNE II STOPNIA 2 semestr, 1 rok (spec: Dziennikarska)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia mają za zadanie przygotować studentów do prowadzenia badań w obszarze mediów, projektowania badań ankietowych, wywiadów indywidualnych i grupowych.

Studenci zapoznają się także z tematyką sondaży opinii publicznej. Rolą sondaży w demokratycznych społeczeństwach. Poznają także najczęściej pojawiające się błędy w projektowaniu badań sondażowych.

Pełny opis:

Zajęcia mają za zadanie przygotować studentów do umiejętnego wykorzystania badań jakościowych i ilościowych oraz doboru metody badawczej a także prowadzenia badań w zakresie mediów, projektowania badań ankietowych oraz badań z zastosowaniem metod takich jak:

- indywidualne wywiady pogłębione (IDI)

- wywiady swobodne

- zogniskowane wywiady grupowe (FGI - Focus Group Interview)

- obserwację uczestniczącą

- wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (CATI - Computer Assisted Telephone Interview)

- badania okulograficzne (eyetracking)

Poza stroną projektową studenci nabywają umiejętności związanych z przeprowadzeniem badania jedną z wybranych metod (CATI, okulograf) oraz kodowaniem pozyskanych materiałów z wykorzystaniem uproszczonego klucza kategoryzacyjnego w formularzu Excel. Zapoznają się także z podstawowymi zasadami prezentacji wyników badań za pomocą raportów i prezentacji.

Studenci zapoznają się także z tematyką sondaży oraz rolą sondaży opinii publicznej. Poznają także najczęściej pojawiające się błędy w projektowaniu badań sondażowych takie jak: błąd braku szerszych informacji u respondentów, błąd zakamuflowanego uprzedzenia, błąd absurdalności badania, błąd fikcyjności problemu badawczego itp.

Literatura:

Literatura J. Sztumski, Wstęp do metod i badań społecznych, Katowice 2005

M. Kaczmarek, I. Olejnik, A. Springer, Badania jakościowe. Metody i zastosowania, Warszawa 2013

M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań opinii, Warszawa 2010

U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2012

U. Flick, Jakość w badaniach jakościowych, Warszawa 2011

G. Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, Warszawa 2011

M. Banks, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa 2013

R. East, M. Wright, M. Vanhuele, Warszawa 2011

P. Hague, Badania marketingowe, Planowanie, metodologia i ocena, Gdańsk 2006

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza

- na temat projektowanie procesu badawczego, doboru metody badawczej, mocnych i słabych stron metod badawczych

- na temat prawidłowego intepretowania uzyskanych wyników badań oraz ich poprawnej prezentacji

Umiejętności

projektowania, prowadzenia badań z zastosowaniem okulografu i CATI oraz interpretowania wyników przeprowadzonych badań z zastosowaniem prostych kluczy kategoryzacyjnych badań

Inne kompetencje

- umiejętność prowadzenia badań w zmiennych warunkach społecznych

- szczególne wyczulenie na kwestie etyczne w prowadzeniu badań naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania Opis w j. polskim

Podstawą oceny są następujące elementy:

- uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalne są trzy nieobecności

- uczestnictwo w pracach zespołu badawczego

- udział w projektowaniu badań i prezentacji tych projektów

- udział w badaniach w ramach Laboratorium Badań Medioznawczych

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Szurmiński
Prowadzący grup: Małgorzata Kisilowska, Łukasz Szurmiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają za zadanie przygotować studentów do prowadzenia badań w obszarze mediów, projektowania badań ankietowych, wywiadów indywidualnych i grupowych.

Studenci zapoznają się także z tematyką sondaży opinii publicznej. Rolą sondaży w demokratycznych społeczeństwach. Poznają także najczęściej pojawiające się błędy w projektowaniu badań sondażowych.

Pełny opis:

Zajęcia mają za zadanie przygotować studentów do umiejętnego wykorzystania badań jakościowych i ilościowych oraz doboru metody badawczej a także prowadzenia badań w zakresie mediów, projektowania badań ankietowych oraz badań z zastosowaniem metod takich jak:

- indywidualne wywiady pogłębione (IDI)

- wywiady swobodne

- zogniskowane wywiady grupowe (FGI - Focus Group Interview)

- obserwację uczestniczącą

- wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (CATI - Computer Assisted Telephone Interview)

- badania okulograficzne (eyetracking)

Poza stroną projektową studenci nabywają umiejętności związanych z przeprowadzeniem badania jedną z wybranych metod (CATI, okulograf) oraz kodowaniem pozyskanych materiałów z wykorzystaniem uproszczonego klucza kategoryzacyjnego w formularzu Excel. Zapoznają się także z podstawowymi zasadami prezentacji wyników badań za pomocą raportów i prezentacji.

Studenci zapoznają się także z tematyką sondaży oraz rolą sondaży opinii publicznej. Poznają także najczęściej pojawiające się błędy w projektowaniu badań sondażowych takie jak: błąd braku szerszych informacji u respondentów, błąd zakamuflowanego uprzedzenia, błąd absurdalności badania, błąd fikcyjności problemu badawczego itp.

Literatura:

Literatura J. Sztumski, Wstęp do metod i badań społecznych, Katowice 2005

M. Kaczmarek, I. Olejnik, A. Springer, Badania jakościowe. Metody i zastosowania, Warszawa 2013

M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań opinii, Warszawa 2010

U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2012

U. Flick, Jakość w badaniach jakościowych, Warszawa 2011

G. Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, Warszawa 2011

M. Banks, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa 2013

R. East, M. Wright, M. Vanhuele, Warszawa 2011

P. Hague, Badania marketingowe, Planowanie, metodologia i ocena, Gdańsk 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Szurmiński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają za zadanie przygotować studentów do prowadzenia badań w obszarze mediów, projektowania badań ankietowych, wywiadów indywidualnych i grupowych.

Studenci zapoznają się także z tematyką sondaży opinii publicznej. Rolą sondaży w demokratycznych społeczeństwach. Poznają także najczęściej pojawiające się błędy w projektowaniu badań sondażowych.

Pełny opis:

Zajęcia mają za zadanie przygotować studentów do umiejętnego wykorzystania badań jakościowych i ilościowych oraz doboru metody badawczej a także prowadzenia badań w zakresie mediów, projektowania badań ankietowych oraz badań z zastosowaniem metod takich jak:

- indywidualne wywiady pogłębione (IDI)

- wywiady swobodne

- zogniskowane wywiady grupowe (FGI - Focus Group Interview)

- obserwację uczestniczącą

- wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (CATI - Computer Assisted Telephone Interview)

- badania okulograficzne (eyetracking)

Poza stroną projektową studenci nabywają umiejętności związanych z przeprowadzeniem badania jedną z wybranych metod (CATI, okulograf) oraz kodowaniem pozyskanych materiałów z wykorzystaniem uproszczonego klucza kategoryzacyjnego w formularzu Excel. Zapoznają się także z podstawowymi zasadami prezentacji wyników badań za pomocą raportów i prezentacji.

Studenci zapoznają się także z tematyką sondaży oraz rolą sondaży opinii publicznej. Poznają także najczęściej pojawiające się błędy w projektowaniu badań sondażowych takie jak: błąd braku szerszych informacji u respondentów, błąd zakamuflowanego uprzedzenia, błąd absurdalności badania, błąd fikcyjności problemu badawczego itp.

Literatura:

Literatura J. Sztumski, Wstęp do metod i badań społecznych, Katowice 2005

M. Kaczmarek, I. Olejnik, A. Springer, Badania jakościowe. Metody i zastosowania, Warszawa 2013

M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań opinii, Warszawa 2010

U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2012

U. Flick, Jakość w badaniach jakościowych, Warszawa 2011

G. Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, Warszawa 2011

M. Banks, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa 2013

R. East, M. Wright, M. Vanhuele, Warszawa 2011

P. Hague, Badania marketingowe, Planowanie, metodologia i ocena, Gdańsk 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.